Drukuj
Kategoria: Info
Odsłony: 744

b_250_100_16777215_00_images_2014_16_pal_Or.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_16_gra_siat.jpgTurniej odbędzie się w dniu 17.05.2014 r. (sobota) o godz. 13.00 na obiektach sportowych „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy.

Organizatorzy

Starosta Tarnowski Roman Łucarz – Patronat Honorowy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Dawid Chrobak - Radny Powiatu Tarnowskiego

Zgłoszenia 

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 maja 2014 r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona).

Zgłoszenia drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnictwo

1.    Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników.

2.    W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących
i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK.

3.    Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

4.    Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn..

 

 

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR STAROSTY POWIATU TARNOWSKIEGO

KATEGORIA OPEN

I. Cele i zadania

Celem imprezy jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym. Aktywizacja środowisk lokalnych do czynnego uprawiania sportu. Upowszechnianie pozytywnych wzorów

i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży. Kształtowanie aktywności fizycznej,  prawidłowych nawyków zdrowotnych wśród mieszkańców Powiatu Tarnowskiego.

II. Termin zawodów i miejsce

Zawody odbędą się dnia 17.05.2014r. o godz. 13.00 na obiektach sportowych „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy.

III. Organizatorzy

Starosta Tarnowski Roman Łucarz – Patronat Honorowy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Radny Powiatu Tarnowskiego Dawid Chrobak

IV. Zgłoszenia 

Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2014r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Uczestnictwo

1. Zespoły składają się z maksymalnie 10 zawodników.

2. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących

i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek PLS i LSK.

3.  Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.

4. Czas trwania meczów i formuła turnieju zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszonych drużyn..

VI. Przepisy gry

1. Zespoły występują w składach sześcioosobowych.

2.  Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.

3. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.

4. Gramy do dwóch wygranych setów.

4. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.

5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

VII. Punktacja

1.   Zwycięzca spotkania otrzymuje- 1 pkt, przegrywający- 0 pkt.

2.   Kolejność miejsc - decyduje liczba zdobytych punktów.

3.   Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a/ różnica setów - większa ilość wygranych setów,

b/ przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,

c/ wynik bezpośredniego spotkania.

4.   Zwycięska drużyna otrzymuje puchar.

       VIII. Postanowienia końcowe

1. Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział

w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.

2. Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników

od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych

przez zawodników podczas turnieju.

5. Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.

6. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu

z kierownikami drużyn

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

KATEGORIA OPEN

 

 

............................................................................................................

nazwa zespołu

 

 

Lp.

Nazwisko i Imię zawodnika

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

(podać tylko miejscowość)

Podpis

1

/kapitan/

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Każda drużyna musi mieć opiekuna, który odpowiada  za zawodników podczas całego turnieju.

 

Pełnoletni opiekun drużyny lub kapitan

NAZWISKO:

IMIĘ:

Telefon kontaktowy

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Składając podpis powyżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 na potrzeby organizacji turnieju zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia
29. 08.1997r.(Dz.U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)