Drukuj
Kategoria: SPiRG
Odsłony: 1163

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_spirg_klucz.jpgb_250_100_16777215_00_images_2014_20_ada_gw.JPGStowarzyszenie „Klucz” w 2015 roku będzie prowadzić 4 Kluby Samopomocy w ramach zadania pod nazwą „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą,” działania polegającego na finansowym wspieraniu gmin w prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób starszych i młodzieży – Klubów Samopomocy. Projekt finansowany jest z budżetu Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Zakliczyn i znany jest w naszej Gminie od 2 lat jako Akademia dla Aktywnych, w ramach której prowadzonych będzie od początku lutego do końca roku 2015 osiem Klubów Samopomocy.

Stowarzyszenie „Klucz” w roku 2013 prowadziło 2 Kluby Samopomocy (w Zakliczynie i w Gwoźdźcu) na pięć prowadzonych w całej Gminie Zakliczyn, w roku 2014 prowadziliśmy połowę z ośmiu Klubów (w; Gwoźdźcu, Zakliczynie, Rudzie Kameralnej i Woli Stróskiej). W roku 2015 prowadzić będzie cztery Kluby Samopomocy, z tym że zamiast Rudy Kameralnej wchodzą do programu Charzewice.

Kluby Samopomocy (ośrodki wsparcia – p. K.D.) działające pod egidą Stowarzyszenia „Klucz” będą działać w następujące dni i prowadzone będą przez następujących opiekunów:

- Klub Samopomocy w Woli Stróskiej – w czwartki od 16:00 do 20:00 – opiekun Jolanta Czuba,

- Klub Samopomocy w Zakliczynie – w czwartki od 16:00 do 20:00 – opiekun Teresa Nadolnik,

- Klub Samopomocy w Charzewicach – w piątki od 16:00 do 20:00 – opiekun Paulina Krakowska,

- Klub Samopomocy w Gwoźdźcu – w piątki  od 16:00 do 20:00 – opiekun Agnieszka Martyka.   

Tak więc zajęcia w naszych Klubach Samopomocy ruszają 5 i 6 lutego. Dla seniorów w Zakliczynie mamy w tym dniu - 5 lutego -  ofertę z firmy Audiofon – Aparaty słuchowe, która w ratuszu w godzinach od 17:00 do 19:00 przeprowadzi bezpłatne badania słuchu oraz konsultację laryngologiczną.

Warto zaznaczyć, że w porównaniu do ubiegłego roku zmieniają się dość zasadniczo formuła ośrodków, stąd nowa nazwa akcentowana przez Wojewodę – Klub Samopomocy, bo jak napisała dyrektor Grochal w piśmie do Burmistrza: „ Zadaniem ośrodków wsparcia ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.” Co to oznacza w praktyce ? Przede wszystkim to, że nie ma już miejsca nana zatrudnienie dodatkowych osób: koordynatora, prelegenta,

pomocnika opiekuna moderatora i innych osób, które nie wpływają bezpośrednio na realizację zadań merytorycznych, a jedynie generują dodatkowe koszty,  bo teraz mają mieć ośrodki samopomocowy charakter. Na co w związku z tym możemy wydawać pieniądze ? Do 50% procent środków możemy wydać na wynagrodzenia, czyli w praktyce na wynagrodzenie Kierownika Akademii dla Aktywnych nadzorującego działalność wszystkich ośmiu Klubów Samopomocy – jest to pani Ewa Jóźwiak ze Stowarzyszenia „Bez barier”, które Gmina zgłaszając wniosek na początku listopada ubiegłego roku  do Wojewody, wyznaczyła na organizację wiodącą w realizacji projektu w Gminie Zakliczyn. Z tej puli płacone będzie wynagrodzenie dla Księgowych i dla opiekunów Kubów Samopomocy. Z pozostałej puli środków można będzie zapłacić tylko za koszty związane z realizacją zadań Klubów Samopomocy, tj. artykuły spożywcze, papiernicze, dekoracyjne, prasa, pomoce – dydaktyczno – terapeutyczne, spotkania integracyjne. Nie ma w tegorocznym budżecie środków na wynajem sali, środki czystości, koszty mediów, opłaty bankowe czy materiały biurowe. Środki na organizację wycieczek, wyjazdów do kina, etc. zostały tak skonfigurowane, że na jedną wycieczkę „muszą umówić się” dwa Kluby Samopomocy. W naszym przypadku będą to: Wola Stróska z Zakliczynem  oraz Charzewice z Gwoźdźcem.  

Generalnie zmieniały się dość istotnie zasady które realizowaliśmy w ramach Akademii dla Aktywnych, ale Ci, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej edycji programu z niecierpliwością czekali na tegoroczny start, szczególnie tęsknili za zajęciami w Gwoźdźcu i Woli Stróskiej. Na zakończenie przypomnę jeszcze polecane przez organizatorów projektu obszary integracji:

• inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;

• kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);

• przekazywanie dziedzictwa kulturowego;

• edukacja regionalna;

• międzypokoleniowa wymiana umiejętności;

• praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;

• działania integrujące różne grupy wiekowe;

• inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;

• inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych);

• działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. nauka obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV).