Drukuj
Kategoria: Głosiciel fotoreportaż
Odsłony: 968

b_250_100_16777215_00_images_stories_glosiciel_reportaz_ferie15_007.jpgProces wychowania towarzyszy człowiekowi przez całe życie i oznacza wszelkie zamierzone oddziaływania. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie naturalnego i spontanicznego rozwoju. Wychowanie oznacza wspieranie dziecka w rozwoju i pobudzanie do aktywności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i uzdolnień. Nauczyciel zapoznaje wychowanków z zasadami życia społecznego, podstawowymi wartościami, uczy odpowiednich ról społecznych i funkcjonowania w grupie społecznej, dostarcza dzieciom przeżyć i wrażeń estetycznych w kontakcie z przyrodą, sztuką i techniką. Powszechnie znana prawda mówi, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się - ucząc. Tegoroczne zajęcia w czasie ferii zimowych w przedszkolu przy ul. Jagiellońskiej przebiegały troszkę inaczej – opracowano projekt feryjny: „Ferie: wesoło i bezpiecznie”. Główne cele projektu to  rozwijanie zainteresowań dzieci (badawcze, plastyczne, matematyczne, muzyczne…);  wdrażanie do zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu- rozwijanie inwencji twórczej, kreatywnego myślenia; wspomaganie aktywności dzieci.

Każdy dzień ferii oznaczał realizację innej aktywności:

Działaniom tym towarzyszyło przede wszystkim wyzwalanie u dzieci ciekawości poznawczej i motywowanie ich do własnej aktywności. Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i były zadowolone z efektów swoich działań.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1