Drukuj
Kategoria: regionalizm
Odsłony: 2093

altŻabowie – rodzina ze Zdoni. W 1943 r. przyjęli do swojego domu wcześniej ukrywającego w klasztorze zakliczyńskim Żyda pod przybranym nazwiskiem Władysław Tarłowski.

Żebrak Jan – w latach 1942 – 1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym. Mieszkał w Zakliczynie.


LITERATURA:

Nowak S. „Dembrza”, „Dolina Srebrnych Mgieł” (wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej), t. I, II, (maszynopis w posiadaniu autora).
Janczyk Wojciech "Kosa" „Z walk oddziału "Kosy". Jak Bechowcy ratowali zaporę wodną w Rożnowie” /w:/ „Zielony Sztandar”, 1963 nr 61.
Borowski E. A., „Bój Pod Jamną 25.09.1944,” /w:/ „Dynamit”, t. 2. „Z dziejów ruchu oporu w Polsce Południowej”,  Kraków 1967.

Bratko J., „Ulica Urszulańska” /w”/ „Dziennik Polski” nr 254, 1979.
Górnicki G., „Dom na Pacyfiku”, Poznań 1980.
Górnicki G., „Szukanie ocalenia”, Warszawa, Rzeszów 1988.
Fior Eugeniusz ps. „FamuŁa „Oświadczenie świadka”  (Repertorium A numer 3330/92) Danuta Prus notariusz we Wrocławiu, 11. IX. 1992 r.
Ligęza Stanisława ps. „Zachęta” „Oświadczenie Świadka” (nr Repertorium A: 2750/92) Aneta Przybyłek notariusz w Strzelcach Opolskich, 12. VIII. 1992 r.
Ptak Stanisław ps. „Puchacz” „Oświadczenie świadka” Urząd Gminy Pleśna z up. Wójta Kazimierz Golonka Sekretarz Gminy, 24. VIII. 1992 r.
Kokosza Stanisław ps. „Buk” „Oświadczenie świadka” Urząd Gminy Zakliczyn inspektor Anna Niemiec, 2. II. 1992 r.
Kumorek Władysław ps. „Krater”, „Kruk” „Oświadczenie świadka” Urząd Gminy Zakliczyn inspektor Anna Niemiec, 22. IV. 1992 r.
Krzyżanowski Teodor „Oświadczenie świadka” (Nr repertorium A 1089/92) notariusz Elżbieta Stelmach 30. IV. 1992 r.
Malisz Marcin ps. „Mur” „Oświadczenie świadka” Urząd Gminy Zakliczyn inspektor Anna Niemiec, 15. IV. 1992 r.
Górowski Andrzej ps. „Grot” „Oświadczenie świadka” Urząd Gminy Zakliczyn inspektor Anna Niemiec, 15. IV. 1992 r.
Pasiecznik J., OFM „Kościół i klasztor Franciszkanów w Zakliczynie nad Dunajcem”, Kraków 1992.
Styrna K., „Ruch Oporu, Gmina Zakliczyn, 1939 – 1945” /w:/ „Zeszyty Wojnickie”
Bartosz W., „Generał Brygady Beranard Mond (1887 – 1957) /w:/ „Polska Zbrojna” nr 163, 23. VIII. 1993.
Biłtyk M., Kulszycki M., Romańskich W., Sady S., Styrna K., „Zgrupowanie partyzanckie i walka  z Niemcami w lasach Woli Stróskiej – wzgórze „Mogiła” /w:/ „Zeszyty Wojnickie”, nr 9, Wojnicz 1994, s. 18 – 20.
Ściborowicz  S., „Tragedia wojnickich Żydów dopełniła się w Zakliczynie”  /w:/ „Zeszyty Wojnickie” nr 10, Wojnicz 1993.
Górnicki G., „Wspomnienia z mojego pobytu   w Zakliczynie nad Dunajcem w czasie od sierpnia 1941  do stycznia 1945 roku” /w:/ „Zeszyty Wojnickie” nr 10, Wojnicz 1994 r.
Kumorek W., „Głos ziemi do boju nas wiedzie“, Tarnów 1996.
Popiel Jacek ps. „Lipek” „Wspomnienia partyzanckie z okresu Burzy na pogórzu” /w/ „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 2001 – 2002.
Sterkowicz Cz., „Tajne nauczania w powiecie brzeskim w latach 1939 – 1945”, Tarnów 2002.
Toczek J., "Topór" „Oddział Partyzancki „Topora” 1943 – 1945. Akcja kryptonim „Mosty”.
Leszek A. Nowak „Doktor Keil z Frankensteinu albo Nowy Kandyd” (maszynopis niewydanej powieści w posiadaniu autora).
Szczerba G., „Gdy zapłonął nagle świat”, Tarnów 2004.
Derus S., „Szli Partyzanci. Zarys działalności  I batalionu 16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej, kryptonim "Barbara" w 1944”,  Lubaszowa 2004.
Sikora K.  „Walka i Pamięć. Szlakiem I Batalionu "Barbara" 16ppAK”, Warszawa 2008.
Chumiński J., „Z dziejów rodziny Witowskich (tragedia rodziny płk. Jana Witowskiego i generała Bernarda Monda” /w:/ „Zeszyty Wojnickie”, nr 1, 2009, Wojnicz 2009.
Brzuszek E. H., OFM Kartki z dziejów klasztoru  i kościoła Franciszkanów w Zakliczynie n. Dunajcem”, Kraków – Zakliczyn 2009.

                                                                    © Copyright by Leszek A. Nowak 2011-10-08