Drukuj
Kategoria: Wydkulturalne
Odsłony: 1133

b_250_100_16777215_00_images_2014_15_Majwka.jpgStowarzyszenie „Klucz” działające przy Zakliczyńskim Centrum Kultury od trzech lat realizuje projekt z zakresu edukacji historycznej związanej z ważnymi wydarzeniami i postaciami związanymi z Zakliczyńska Ziemią, których wpływ ważył na dziejach Małopolski, a nawet Polski. Projekt realizowany jest w maju w okolicach Święta Narodowego 3 Maja upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3 Maja -  pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej po amerykańskiej na świecie. Mimo tego, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja nie uchroniło nas od rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Ten fakt właśnie był asumptem do tego, abyśmy obchody Święta Narodowego 3 Maja nie sprowadzali tylko i wyłącznie do sztampowej celebry, ale aby pokazać, że postaci i wydarzenia historyczne związane z Ziemią Zakliczyńską są cząstką dziedzictwa historycznego i kulturowego, czasami bardzo istotną cząstką dziedzictwa kulturowego  Polski. W roku 2012 u podnóża ruin zamku melsztyńskiego zorganizowaliśmy I majówkę historyczną podczas której mgr Ewa Jednorowska – historyk oraz dr Krzysztof Moskal opowiedzieli o dziejach zamku i rodach melsztyńskich, a opowieści przy ognisku zilustrowane zostały prezentacją multimedialną przygotowaną przez Stanisława Kusiaka. W ubiegłym roku w gościnnych progach Klasztoru Franciszkanów w Zakliczynie podążyliśmy śladami Odsieczy Wiedeńskiej pozostawionymi na Zakliczyńskiej Ziemi. O śladach Odsieczy mówiła mgr Ewa Jednorowska, multimedialną ilustrację przygotował Stanisław Kusiak, uczestnicy zobaczyli fotogramy Urszuli Gawron „Przeniesieni w czasie”, a na finał w ogrodach klasztornych zobaczyliśmy potyczkę rycerską w wykonaniu członków Małopolskiej Zgrai Sarmackiej z Krakowa. Czas na III majówkę historyczną w Zakliczynie. Tym razem Stowarzyszenie Klucz wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie,  proponujemy wędrówkę śladami reformacji i kontrreformacji na Ziemi Zakliczyńskiej, którą zaplanowaliśmy na 4 maja 2014 roku.

Zaczniemy od Lusławic, gdzie o godzinie 17:00 przy wejściu do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego spotkamy się i zaprosimy liderów projektu „Ważne daty z trójką w tle” realizowanego od roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, aby opowiedzieli nam o pamiątkach ariańskich w Lusławicach. Potem skorzystamy z gościnności  Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego by zobaczyć zakliczyńską premierę fabularyzowanego dokumentu w reżyserii Stanisława Janickiego „Sąd nad Braćmi Polskimi”, który będzie obecny w Lusławicach i wygłosi wstęp przed, tym razem, swoim dziełem. Przed wstępem dra Janickiego i emisją filmu krótko o projekcie „Ważne daty z trójką w tle” opowie pomysłodawczyni przedsięwzięcia mgr Danuta Skalska – Cygan. To będzie pierwsza część tegorocznej majówki historycznej odnosząca się do reformacji. Po filmie przemieścimy się do Klasztoru Franciszkanów aby w kościele  klasztoru kontrreformackiego wysłuchać wykładu „Od Lusławic do Zakliczyna, czyli o reformacji i kontrreformacji nad Dunajcem ” dra Przemysława Nowogórskiego z Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przemysław Nowogórski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest wykładowcą historii sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, tradycji antycznej i orientalnej w sztuce europejskiej oraz muzeologii. Po wykładzie dra Nowogórskiego gwardian klasztoru ojciec mgr Tomasz Kobierski wraz ze wspólnotą franciszkańską oraz organizatorami zapraszają uczestników III majówki historycznej do ogrodu klasztornego na piknik finalizujący projekt, nad którym patronat objęli; Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Jerzy Soska. To będzie jedyna taka majówka w naszym regionie, zatem zapraszamy tym bardziej do uczestnictwa w III majówce historycznej Lusławice – Zakliczyn.