Drukuj
Kategoria: Wydkulturalne
Odsłony: 826

b_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws_z_kd.jpgb_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws.JPGWiele uroczystości i projektów o charakterze edukacyjnym i historycznym organizowanych jest w Polsce z okazji 25 rocznicy wyborów z dnia 4 czerwca 1989 roku. W gminie Zakliczyn  laureatem konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zostali uczniowie zakliczyńskiego gimnazjum pod opieką mgr Ireny Kusion. 8 czerwca mieliśmy projekt kulturowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury „Brawo Zakliczyn – srebrny jubileusz wolności” , a 28 czerwca 2014 roku we Wróblowicach finał  projektu edukacyjnego „Solidarnie wczoraj, dziś i jutro” o którym w relacji porozmawiam z inicjatorką Ewą Nijak -  Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach:

 

K. Dudzik: Proszę przybliżyć ideę projektu.

b_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws8.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws4.JPGE. Nijak: Projekt „Solidarnie wczoraj, dziś i jutro” zorganizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach trwał cały czerwiec i był  współfinansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach konkursu „25 lat wolności”. W sobotę 28 czerwca 2104 finał projekt zakończyliśmy wydarzeniem historycznym o tematyce ukierunkowanej na przemiany polityczne, jakie zaszły w roku 1989, które dały początek demokracji i wolności w Polsce.  Cały projekt realizowany był w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wróblowicach. Miał  na celu zapoznanie z historią w niekonwencjonalny sposób. Składał się z 2 faz: przygotowawczej i właściwej. W b_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws_1.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws3.JPGfazie przygotowawczej zorganizowano zajęcia warsztatowe dla 30 osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI mające na celu przygotowanie wystawy zatytułowanej „Trzy odsłony”, ukazującej życie sprzed 1989 roku, ważne wydarzenia roku ’89 oraz życie po 1989 roku – co się zmieniło na lepsze, co na gorsze. W trakcie 20 godzin zajęć uczniowie opracowali wszelkie dostępne materiały, źródła historyczne, zdjęcia, fotografie ważnych osób polityki, gospodarki, które pokazane  zostały podczas kończącej projekt imprezy plenerowej w formie wystawy. Zajęcia odbywały się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wróblowicach.  Kolejną częścią składową projektu b_250_100_16777215_00_images_2014_23_wsztsk.JPGbyło utworzenie pod okiem nauczyciela prezentacji multimedialnej. Na te zajęcia poświęcono 8 godzin zajęć. Efektem końcowym była  prezentacja wyświetlona podczas sobotniej imprezy kończącej projekt, a porównująca czasy sprzed ’89 r. i po (przykładowe ceny, wysokość pensji, dostępność produktów żywnościowych). Kolejna część zajęć w fazie przygotowawczej przybrała formę kabaretowo – teatralną, a uczestnikami jej była młodzież oraz dorośli. Uczniowie przygotowali pod okiem polonisty krótki spektakl kabaretowy pod tytułem: „Z tyłu sklepu nr 89 we Wróblowicach.” Ten spektakl w żartobliwy sposób przybliżył czasy PRL-u, a dzieciom i młodym ludziom nie pamiętającym tamtego okresu ukazał potężną przepaść technologiczno – gospodarczą i różnicę pomiędzy okresem sprzed przemian politycznych ’89 i czasów współczesnych.

K. Dudzik: 28 czerwca zobaczyliśmy we Wróblowicach efekty waszej pracy w postaci pikniku historycznego. Na powitanie każdy gość dostał kartkę żywnościową przypominającą kartę z lat 80 - tych. Przyznam, bo pamiętam tamte czasy, że wolałbym wtedy dostać taką kartkę niż tą, która wówczas upoważniała do nabywania artykułów spożywczych….

b_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws6.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_23_wsjo.JPGE. Nijak: Piknik Historyczny z udziałem uczniów i społeczności lokalnej był fazą właściwą projektu. Podczas tego wydarzenia przedstawiliśmy przygotowane we wstępnej fazie materiały – wystawę plenerową w 3 odsłonach, prezentacje multimedialną – przygotowane pod okiem nauczyciela historii Pana Michała Chruściela oraz spektakl kabaretowy przygotowany przez Panią Agnieszkę Łazarek. Tak jak Pan wspomniał, każdy uczestnik imprezy otrzymał przy wejściu „kartkę żywnościową” – przygotowaną podczas zajęć. Kartka ta upoważniała go do skorzystania ze stoisk, na których podawano bezpłatnie uczestnikom imprezy przygotowane posiłki, m.in. fasolka, smalec, ogórki, chleb wiejski, słodycze, owoce, kiełbaski, słodycze z trudnych czasów PRL-u. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników pikniku była przejażdżka autobusem marki „Jelcz”, pospolicie zwanym „ogórkiem”, którym przyjechał do Wróblowic kolekcjoner pojazdów zabytkowych, Pan Kazimierz Spieszny. Umileniem chwil sobotniej imprezy był występ artystyczny najmłodszych  podopiecznych naszej szkoły – dzieci 3-4 letnich  przygotowany pod kierunkiem Pani Agnieszki Biel. W fazie końcowej imprezy odbyła się „Debata polityczna” przy b_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws11.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_23_ws_20.JPG„Okrągłym stole” – wspomnienia, dyskusje - ze sławnymi osobowościami regionu oraz uczniami szkoły, rodzicami. W dyskusji głos zabrali m.in.: Radny Powiatu Tarnowskiego Pan Dawid Chrobak, były Poseł Sejmu RP Pan Władysław Żabiński, radni rady Miejskiej w Zakliczynie Pani Dorota Wojtanowicz i Pan Zbigniew Jachym, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Małgorzata Jaworska, Dyrektor ZSPiG w Zakliczynie Pan Józefa Gwiżdż, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy Pan Sylwester Gostek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach Pan Maksymilian Mrzygłód, dyrektor Niepublicznej Szkoły we Wróblowicach Pani Bożena Kirc, dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Pan Kazimierz Dudzik. Wydarzeniu towarzyszył Redaktor Naczelny miesięcznika „Głosiciel” w Zakliczynie, Pan Marek Niemiec.

K. Dudzik: Dla starszego pokolenia było to przypomnienie minionej epoki, dla młodszego pokolenia to już prawdziwa lekcja historii, jak powiedział podczas prezentacji multimedialnej Michał Chruściel – obecnie pokolenie traktuje tamte czasy tak samo jak Powstanie Listopadowe czy Bitwę pod Grunwaldem. Myślę, że realizacja takich projektów, jak „Solidarnie wczoraj, dziś i jutro” to bardzo dobra lekcja historii. Jako uczestnik pikniku mówię to z pełnym przekonaniem i podziwem dla organizatorów.  Sporo się napracowaliście podczas realizacji tego projektu. 

E. Nijak: Dziękuję. Chcę w tym miejscu podkreślić, że ogromną pomocą w organizacji przedsięwzięcia wsparła nas Rada Rodziców oraz nauczyciele Niepublicznej Szkoły we Wróblowicach. Serdecznie dziękujemy również sponsorom imprezy: Państwu Agnieszce i Mariuszowi Osysko „Bar Tropik” z Faściszowej, Zakładowi Piekarniczemu z Zakliczyna Panu Henrykowi Migdał oraz Panu Mateuszowi Kocik z Janowic.

K. Dudzik: Dziękuję Pani Przewodniczącej za rozmowę.