Drukuj
Kategoria: Wydkulturalne
Odsłony: 1264

b_250_100_16777215_00_images_2014_26_Doynki_2014.jpg16 sierpnia odbędą się Dożynki Gminy Zakliczyn – 2014– tym razem gospodarzem będzie sołectwo Wesołów. Program imprezy, która rozpocznie się mszą świętą – dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Idziego opata w Zakliczynie o godzinie 15:00, jest na załączonym plakacie. Wiemy już, że do Wesołowa wybiera się rekordowa liczba ośmiu grup wieńcowych z sołectw gminy Zakliczyn. Wieńce przygotowują sołectwa: Borowa, Charzewice, Filipowice, Gwoździec, Ruda Kameralna, Wesołów, Wola Stróska i Wróblowice. Przypominam, o konieczności oficjalnego zgłoszenia grup wieńcowych wg wzoru, który jest na końcu artykułu.  Zgłoszenie powinno zawierać listę z nazwiskami uczestników grupy wieńcowej, tytuł i czas programu dożynkowego (tzw. ośpiewanie wieńca), podpis i pieczęć osoby reprezentującej sołectwo. Zgłoszenia należy dokonywać w Zakliczyńskim Centrum Kultury najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 roku.

 

Regulamin grup wieńcowych Dożynek Gminy Zakliczyn w Wesołowie

 

1.    Grupa wieńcowa w stroju nawiązującym do tradycji reprezentuje sołectwo.

2.    Wieniec dożynkowy powinien być wykonany metodą nawiązującą do tradycyjnej, tzn. powinien mieć kształt koła i być wykonany z  jak największej liczby elementów naturalnych.

3.    Wieniec wnosi na mszę dziękczynną  delegacja wieńcowa z sołtysem w składzie lub osobą go zastępującą.

4.   Elementem oceny jest udział w korowodzie dożynkowym (grupa wieńcowa może użyć do korowodu pojazdu konnego lub traktorowego).

5.  Po mszy świętej grupy wieńcowe ustawiają się do korowodu w kolejności alfabetycznej za sołectwem – gospodarzem imprezy.

6. Trasa korowodu przebiega drogą  z od kościoła w Zakliczynie do świetlicy w Wesołowie.

7.  W prezentacji grup wieńcowych bierze udział minimum 3 osoby.

8.   Akompaniament muzyczny wchodzi w skład grupy wieńcowej.  

9. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut wliczając to akt przekazania wieńca.

10. Na zakończenie prezentacji sołtys może dokonać  aktu przekazania wieńca wybranej osobie lub instytucji.

11.  Spełnienie zasad wyżej opisanych skutkuje uzyskaniem nagrody finansowej w wysokości 500 zł.

12. Grupa wieńcowa może mieć swojego indywidualnego sponsora i może poinformować o tym w trakcie prezentacji.

 

Ośpiewanie wieńców na estradzie następuje w kolejności alfabetycznej sołectw, przy czym zaczynają gospodarze - Wesołów. Po występie grupa przekazuje wieniec wybranej osobie lub instytucji, a osoba reprezentująca sołectwo odbiera nagrodę ufundowaną przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Nagrodę ZCK otrzymuje każda grupa wieńcowa, która spełni poniższe kryteria:

 

- uczestniczyć będzie z wieńcem w mszy świętej dziękczynnej,

- uczestniczyć będzie w korowodzie dożynkowym,

- ośpiewa wieniec na scenie dożynkowej.

 

Wzór zgłoszenia grupy wieńcowej

 

 

L.p.

 

 Skład grupy wieńcowej

 

 Nazwa sołectwa/opiekun

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.  

 

 

 

 

 

 

                                                                   data podpis i pieczęć zgłaszającego