Drukuj
Kategoria: Wydkulturalne
Odsłony: 534

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_fiszka_zck_info.jpgJak każda instytucja sektora finansów publicznych – a do takich zalicza się Zakliczyńskie Centrum Kultury – jesteśmy zobowiązani do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze. Taką informację za pierwsze półrocze 2014 roku przygotowała Główna Księgowa ZCK mgr Edyta Ramian i jako instytucja transparentna, chcemy się z tą informacją podzielić nie tylko z nadzorem organizacyjnym i finansowym, ale również z czytelnikami naszego portalu.

Plan finansowy ZCK na rok 2014 zakłada dotację podmiotową organizatora (Budżet Gminy) w wysokości 490 tys. zł, co oznacza, że jest ona niższa od tej która otrzymaliśmy w roku 2013 o 41 tys. zł – to bardzo spora różnica. W roku 2013 przychody z działalności statutowej ZCK wyniosły 168 682 zł i dlatego, żeby w tym roku zrekompensować częściowo ubytek dotacji podmiotowej, w planie na rok 2014 podnieśliśmy przychody własne do kwoty 194 710 zł. Co z tego wynika dla finansów ZCK ? Przede wszystkim konieczność stosowania bardzo twardego reżimu budżetowego oraz umiejętność skutecznego pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz usług świadczonych przez naszą instytucję. Dzięki profesjonalnej (choć nielicznej) kadrze, tym wysokim wymogom organizacyjnym i finansowym udaje się od lat sprostać. Świadczy o tym bardzo ciepło przyjęte przez Radę Miejska w Zakliczynie podczas czerwcowej sesji sprawozdanie z działalności ZCK za rok 2013 – rzadko się zdarza, aby sprawozdanie jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej Gminy zostało przyjęte brawami radnych, a tak było w przypadku sprawozdania ZCK.

 

Jak minęło I półrocze 2014 roku pod względem finansowym w ZCK ?

Wydaliśmy 299 270 zł 59 gr co stanowi 43,71 % planowanych wydatków, natomiast dochody ZCK stanowi kwota 317 605 zł 36 gr  co stanowi 46,38 % dochodów planowanych na 2014 rok. Ponad 3% wyższe dochody od wydatków, to znakomity bilans finansowy, jakim może poszczycić się rzadko która samorządowa instytucja kultury. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że gdybyśmy liczyli tylko na dotację podmiotową, to bylibyśmy już po stronie wydatków na poziomie 61,1% planu finansowego, a przecież przed nami najbardziej kosztowne przedsięwzięcia 2014 roku ze Świętem fasoli w głównej roli.  Chcę zwrócić uwagę na strukturę wydatków ZCK w I półroczu, bo ona pokazuje, że jesteśmy zorientowani na ofertę merytoryczną.

Wynagrodzenia pracownicze – 40,1% planu rocznego

Na wynagrodzenia pracowników etatowych wydaliśmy 114 331 zł 50 gr, co jest 40,1% wartości planu finansowego. Rzeczą oczywistą jest, że na wynagrodzenia składają się nie tylko pensje pracowników, ale też delegacje, szkolenia, świadczenia urlopowe i nagrody. W pierwszym półroczu wydawaliśmy pieniądze na pensje, delegacje i szkolenia, a ani złotówki na świadczenia urlopowe i nagrody. W ZCK świadczenie urlopowe „zastępuje” Fundusz Świadczeń Socjalnych. ZCK jest małym zakładem pracy i dlatego prawo pozwala zamiast funduszu socjalnego wypłacać pracownikom jednorazowe świadczenie, gdy pracownik udaje się na przysługujący mu urlop wypoczynkowy – do 30 czerwca żaden pracownik ZCK z tego przywileju nie skorzystał. W odróżnieniu od innych jednostek sektora publicznego, instytucjom kultury nie przysługują tzw. dodatkowe wynagrodzenia takie jak „trzynastki”, nie ma też u nas premii, natomiast regulamin wynagradzania pozwala na wypłacanie jednorazowych nagród uznaniowych (pracownikom nagrody przyznaje dyrektor, dyrektorowi – burmistrz) ale tylko wtedy gdy pracownik na to zasługuje i jeśli budżet instytucji na to pozwala. Krótko pisząc; w ZCK można liczyć na nagrodę roczną jeśli instytucję stać na to finansowo. Jest jeszcze jedna możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, tzw. nagrody jubileuszowej, którą zgodnie z prawem wypłaca się pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat; 20, 25, 30, 35, 40. Reasumując: na wynagrodzenia wydajemy bardzo ostrożnie, a „pomaga” w tym zamrożenie płac od 2011 roku.

Umowy cywilne – 49% planu rocznego

Umowy cywilne to umowy zlecenia i umowy o dzieło na podstawie których opłacamy instruktorów artystycznych oraz gospodarzy obiektów (cztery świetlice + hala sportowa). W odróżnieniu od płac pracowniczych, tutaj idziemy zgodnie z planem, co oznacza, że na bieżącej działalności programowej nie oszczędzamy. Opłacamy kapelmistrza i instruktora, a poprzez to zapewniamy działalność, Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”, oprócz choreografa (jest zatrudniony na części etatu) opłacamy akompaniatora muzycznego oraz kapelę dla Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”, ponadto instruktorkę rytmiki tanecznej i animatora teatralnego, a także wspomnianych wyżej gospodarzy obiektów świetlicowych oraz obiektu sportowego.  Dla porównania w całym 2013 roku wydaliśmy na umowy cywilne  103 265 zł 79 gr a za pół bieżącego roku 58 657 zł 74 gr.

Usługi obce – 51% planu rocznego

Usługi obce to koszty, których nie da się uniknąć; opłaty za licencje i programy komputerowe, koszty bankowe, pocztowe, za rzut ścieków i opłaty za wywóz śmieci, koszty przeglądów technicznych urządzeń, ale przede wszystkim koszty energii i gazu. Zaplanowaliśmy, że wydamy w tym roku na usługi obce ponad 103 tysiące złotych, choć wydaje się że będziemy musieli wydać więcej (to zależy od klimatu, a konkretnie od tego jak wcześniej zawita do nas zima). Ponad połowa wydatków w tym dziale to koszty gazu i nic tutaj nie da się zaradzić. O ile koszty energii elektrycznej zostały uwolnione i można negocjować, to z monopolistą PGNiG nie ma takiej możliwości. Prawie po równo za gaz płacimy w ratuszu i w hali sportowej na Kamieńcu w Zakliczynie (w sumie 22 tys. zł za pierwsze półrocze), do tego 4,5 tys. zł za gaz w świetlicach ZCK mieszczących się w domach strażaka. Za prąd w sumie zapłaciliśmy w pierwszym półroczu o 10 tys. zł mniej niż za gaz – w sumie nieco ponad 16 tys. zł. Zapłaciliśmy czynsz Gminie za dzierżawę ratusza i obiektów sportowych na Kamieńcu za cały 2014 rok – w sumie 1 800 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki, liczymy się z tym, że wydamy na usługi obce więcej niż planowaliśmy w budżecie rocznym.

Zużycie materiałów – 30 % planu rocznego

Budżet to nie jest worek bez dna, jeśli w jakimś dziale wydaje się więcej, to na jakimś dziale trzeba oszczędzać. ZCK – pisząc bez ogródek – oszczędza na komforcie (a raczej braku komfortu) pracy. Zgodnie z planem wydajemy na zakup materiałów biurowych, a mniej wydajemy na środki czystości, śladowe środki na bieżące utrzymanie obiektów  i wyposażenie instytucji. Tutaj nastąpiła po półroczu korekta wydatków w dół – zamiast 20 tys. zł zamierzamy wydać nieco powyżej 17 tys. zł.

Koszty działalności programowej – 64% planu rocznego

Przekroczyliśmy dość założenia planu finansowego w stosunku do kalendarza o około 14 tys. zł i to nie dlatego że nie "doszacowaliśmy" wydatków na organizację imprez czy na koszty druku i składu „Głosiciela” – tu reżim finansowy jest dotrzymany – ale dlatego, że nie planowaliśmy, a zdecydowaliśmy się na wydanie albumu fotograficznego „Zakliczyn. Piękno światłem malowane.” Wydanie albumu – choć kosztowne – nie stworzy nam problemu finansowego, bo już obecne wpływy z jego sprzedaży prawie w 50% zwróciły koszty jego druku. W sumie roczny plan wydatków związanych z kosztami działalności w kwocie prawie 107 500 zł nie jest zagrożony w minimalnym stopniu: jeśli więcej wydamy to będzie oznaczało że mieliśmy wyższe wpływy.

Wydatki majątkowe – 0,14%

Na szczęście nic poważnego od stycznia do czerwca się nie zepsuło – to pierwsza dobra wiadomość dotycząca wydatków majątkowych. Druga dotyczy realizacji tzw. projektów grantowych, które mają to do siebie, że ich realizacja jest rozciągnięta w czasie. Na przykład obecnie realizowany jest projekt  grantowy „Fotografia wokół nas” czy zakładane wsparcie w formie pożyczki dla Stowarzyszenia „Klucz” udzielonej przez ZCK na warsztaty szycia strojów dla Orkiestry Dętej – grantu, który również jest w trakcie realizacji.

Dochody własne ZCK

W pierwszym półroczu 2014 roku ZCK zarobiło ponad 72 500 zł, z czego prawie 20 tys. z wynajmu lokali, 19 500 ze sprzedaży wydawnictw (główna pozycja to album, potem Głosiciel), prawie 12 500 za usługi reklamowe w Głosicielu i na portalu Zakliczyninfo, ponad 10 tys. zł z uzyskanych grantów zewnętrznych, mieliśmy także wpłaty i darowizny a także ok. 1 600 zł z tzw. usług reprograficznych. W tym miejscu chciałbym zaprosić do ZCK tych, którzy mają potrzebę zrobienia kserokopii, wydruku czy nadania faksu – takie usługi świadczymy i to po bardzo konkurencyjnych cenach na poddaszu ratusza.