Drukuj
Kategoria: ZCK
Odsłony: 6417

1. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania.

 

2. Redakcja zakliczyninfo.pl informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

 

3. Zakaz pobierania, kopiowania i publikowania materiałów bez pisemnej zgody Zakliczyńskiego Centrum Kultury (ZCK).

 

4. Artykuły i informacje podawane na stronie www.zakliczyninfo.pl są własnością ZCK.

 

5. Fotografie umieszczone na stronie www.zakliczyninfo.pl w działach Wystawy, Fotografia, Fotoreportaże są własnością intelektualną autorów fotografii i chronione prawem autorskim.

 

6. Fotografie zamieszczone w dziale Zakliczyn sprzed lat są własnością ZCK.

 

7. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w komentarzach.

 

8. Zakazuje się zamieszczania w komentarzach wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.

 

9. Zakazuje się umieszczania w komentarzach reklam o charakterze komercyjnym, wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm i komunizm, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym. Promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.

 

10. Zawartość treści wpisów w komentarzach są tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora. Nie należy podszywać się pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.

 

11. Redakcja Portalu zakliczyninfo.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania postów niezgodnych z niniejszym regulaminem.

 

12. Osoby czujące się urażone treściami w komentarzach mają prawo do kontaktu z redakcją portalu celem usunięcia wpisu. Kwestionowany wpis, a niezgodny z obowiązującym regulaminem redakcja portalu zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią (awaria systemu).

 

13. /Osoby/instytucje, które nie będą stosować się do zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności dopuszczając się przywłaszczania własności intelektualnej bądź poprzez zamieszczanie wulgarnych i obraźliwych komentarzy, będą pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie obowiązujących ustaw i przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce.

 

14. Redakcja Portalu zakliczyninfo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, a wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.