Drukuj
Kategoria: historia sw fasoli
Odsłony: 1134

altBioCert Małopolska Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą działająca na terenie całego kraju, spełniającą wymagania normy PN - EN 45011:2000, która dzięki podjętej współpracy ze spółdzielnią z Doliny Dunajca jest jednostką wytypowaną do kontroli producentów chcący korzystać ze znaku Chroniona Nazwa Pochodzenia.
•  posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
nr identyfikacyjny - PL-EKO-05.
•    posiadającą upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Świadectwo Specyficznego Charakteru (Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność) ze specyfikacją w pełnym zakresie określonym w punkcie 4.8 Programu Akredytacji Jednostek Certyfikujących Produkty Tradycyjne i Regionalne; numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL.

P.S.

Dotyczy tych, którzy korzystają z nazwy : fasola "Piękny Jaś" z doliny Dunajca, fasola z doliny Dunajca.

K.D.