Drukuj
Kategoria: historia sw fasoli
Odsłony: 1551

altPodczas 12. Święta fasoli w Zakliczynie gościć będziemy delegacje zagraniczne z Węgier i Słowacji (Słowacy przyjeżdżają w ramach współpracy z LGD Dunajec - Biała). Celem współpracy zagranicznej jest wymiana doświadczeń na wielu polach aktywności w sferze samorządowej, kulturalnej, działalności organizacji pozarządowych (na Węgrzech nazywanymi organizacjami cywilnymi),podpatrywanie dobrych praktyk i rozwiązań, a także skutecznego korzystania ze środków unijnych np. w realizacji wspólnych projektów. W zaprzyjaźnionym z Zakliczynem węgierskim Jászfényszaru świetnie działa Stowarzyszenie Wyższej Szkoły Ludowej im. Bedekovics Lőrinc kierowane przez dyrektor Béláné Pető Magdolna Kovács. Sama pani dyrektor nie będzie uczestniczyć w tegorocznym Święcie fasoli (choć zabiegałem o to, żeby wzięła udział w konferencji "Kuźnia pomysłów"), ale przyjechali do Zakliczyna członkowie tego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że w dzisiejszej konferencji "Kuźnia pomysłów" wezmą udział licznie mieszkańcy zainteresowani pozyskiwaniem na swoje projekty środków unijnych, a korzystając obecności gości z zagranicy dowiedzą się w jaki sposób realizowane są projekty za naszą południową granicą. Tymczasem na pocztę Zakliczyńskiego Centrum Kultury nadszedł wczoraj e-mail od pani dyrektor Kovács następującej treści: 

Szanowny Panie Kazimierzu Dudzik !

Z radością przeczytaliśmy sprawozdanie na stronie internetowej Centrum Kultury o Państwa wizycie w Jászfényszaru, w ramach programu miast partnerskich, którego byliśmy organizatorami. To dla nas wielki szacunek, że tak wysoko oceniliście Państwo nasze programy i prezentację instytucji naszego miasta. Dziękujemy Panu i Panu Burmistrzowi za osobiste zaproszenie na Święto Fasoli. Niestety nie będziemy mogli teraz z niego skorzystać, ale w późniejszym terminie z radością Państwa odwiedzimy i z chęcią skonsultujemy możliwości pisania wspólnych projektów. W ramach naszej wizyty z chcielibyśmy przywieźć  materiały fotograficzne naszego koła działającego przy Stowarzyszeniu Wyższej Szkoły.

Jászfényszaru, 08.09.2011r.
Pozdrowienia: Kovács Béláné Pető Magdolna - Dyrektor

altStowarzyszenie Wyższej Szkoły Ludowej im. Bedekovics Lőrinc (BLNT) powstało w grudniu 1993 roku w tym celu aby pomagać w organizowaniu miejscowych wspólnot. Forum zabezpiecza takie formowanie wiedzy i gotowości obywatelskiej, które są niezbędne przy współpracy z samorządem terytorialnym do kształtowania miejscowej demokracji i inicjatyw wspólnoty. Uzupełnia oświatę publiczną i pojawiające się braki na palecie oświatowej. Działalność szkoły ludowej uzupełnia potrzeby nie tylko miejscowości, ale także okręgu i regionu (kursy obsługi komputerowej z nauka języka obcego- 20 osób na każdym kursie), kursy dla rolników (30 osób na każdy kurs), seria wykładów naukowych na temat zdrowego wychowania o tematyce ochrony środowiska (30 osób na każdy kurs), treningi rozwoju własnej osobowości; wieczory sceniczne, programy artystyczne, koncerty (udział 60 osób); tradycyjne zajęcia rękodzielnicze związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, wymiana z zagranica (austriackie gospodynie , organizacja portugalska LEADER); imprezy małego okręgu  oraz regionalne (np. konkursy, koła tematyczne w zakresie tańca ludowego- młodzież, forum oświatowe z dziedziny rozwoju okręgu dla dorosłych – 300 osób). Celem każdego kształcenia w szkole ludowej jest ciągłe powstawanie potrzeby formowania osobowości . Pojawiają się  potrzeby w  kierunku takich dziedzin, które można wykorzystać w różnej działalności. Do imprez szkoły ludowej w ponad 14-letniej jej działalności należały programy kształcenia dorosłych, np: kształcenie rolników (35 osób/grupa, 4 grupy), kursy obsługi komputerowej (8-10 osób/grupa, 3 grupy), szkolenie ludności cywilnej (Kompetencja i Kreatywność, Warsztat Cywilny Jászság itd. – 25 osób/grupa, 4 grupy), Obóz Fotograficzny (Studio Fotograficzne Duflex, 16 osób/grupa)  Współdziałanie Sieci Małych przesiębiorczyń w rzeczywistości i wirtualnie  ( uczestniczy 105 członków, 25 osób/grupa). Poza tym wszystkim, co roku organizowane były aktualizowane konferencje, np. Forum Kształcenia (112 osób), Forum Rozwoju Rejonu (65-85 osób), Konferencja LEADER (65 osób), Konferencja Równouprawnienia kobiet-przedsiębiorców (70 osób), Konferencja i Workshop Kobiety Zjednoczone (70 osób), Konferencja  „Możliwości i szanse w Unii Europejskiej” (55 osób), itd. Na imprezach coraz większy nacisk kładzie się na kształcenie dorosłych oraz regenerację rynku pracy. W czasie naszych prac zawodowych spotykamy się często z organizacjami cywilnymi (stowarzyszeniami – p. K.D.) celem rozwiązywania zasygnalizowanych powyższych zadań. Przytoczę choćby kilka takich organizacji : Centrum Kształcenia Komputerowego PROMPT, Stowarzyszenie Węgierskich Kobiet Internetu MINők, Budapesztański Dom Kobiety BLNT, itd. Kontynuowanie wzorowych programów w naszych projektach  to cel aby tworzyć tradycje w naszym regionie dla współdziałania, dać możliwość cywilom, przedsiębiorcom lub kobietom planującym rozpoczęcie przedsiębiorczości celem wzmocnienia ich kompetencji zawodowych, by mogły zmierzyć się z oczekiwaniami społeczeństwa, by były gotowe zwalczyć pojawiające się trudności komunikacji, aby rozpoczęła się budowa sieci wewnątrz gałęzi danej dziedziny jak i pomiędzy poszczególnymi gałęziami.
altJesteśmy przekonani, ze poznanie wypróbowanych doświadczeń – w których posiadaniu jesteśmy na podstawie długich dokształceń i doświadczeń w organizowaniu imprez - może zapoczątkować taką drogę procesu, który może być przykładem nie tylko w Jászság, ale w województwie czy też w regionie. Działalność nasza poprzez synergiczne oddziaływanie wpływa pozytywnie nie tylko na jej uczestników ale wzmacnia partnerskie kontakty cywilne a nawet w kontaktach  przedsiębiorczych związki wspólnego myślenia i wspólnego działania. Wyniki zapoczątkowanego przez Komisję Europejską projektu „Wzrost chęci rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet” pokazują, że  dostęp kobiet do informacji i sieci trzeba zasadniczo podnieść (źródło: www.ofakht.hu/hirlevel). Kobiety napotykają na wiele utrudnień: brak informacji i kontaktów, ograniczony dostęp do sieci i dyskryminowanie. Poznając koncepcję rozwoju, strategie i program operatywny 2007-2013 odkrycie stanu i projektów planowania, widzimy, ze nie kładzie się odpowiedniego nacisku jeśli chodzi o wzmocnienie działań związanych z polepszeniem rynku pracy kobiet ( rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, wspieranie przedsiębiorczosci kobiet, rozbudowa sieci). Dlatego widzimy potrzebę budowy współpracy od dołu, wymiany doświadczeń zawodowych, prezentacji dobrych praktyk.


Tłumaczenie: Bogumiła Szerencses, Zdjęcia K. Dudzik: dziedziniec domu regionalnego   w Jászfényszaru, słup poświęcony Lőrincowi Bedekovicsowi w parku w Jászfényszaru,pokaz pieczenia chleba w piecu wybudowanym na dziedzińcu domu regionalnego w Jászfényszaru ze środków uzyskanych przez stowarzyszenie Wyższej Szkoły Ludowej im. Bedekovics Lőrinc z programu unijnego Leader.