Drukuj
Kategoria: Salonik Samorządowy
Odsłony: 759

b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_3_radni_i_dyrektorzy.jpgWe wtorek - 25 czerwca 2013 roku - w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbędzie się 30. sesja Rady Miejskiej.  Będzie to typowo przedwakacyjne spotkanie samorządu Miasta i Gminy, a podniosłym puntem sesji RM będzie wręczenie nagród szczególnie uzdolnionym uczniom:  laureatom i finalistom konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz ich opiekunom. Wiele ciekawych informacji ujętych w sprawozdaniu przekaże radnym burmistrz Jerzy Soska, np. o wynikach przetargów na wywóz śmieci,  stopniu zaawansowania inwestycji gminnych oraz wydarzeniach jakie miały miejsce od czasu ostatniej, absolutoryjnej sesji. Rada przyjmie też kilka uchwał związanych z lokalnymi finansami i gospodarką. Sesja rozpocznie się o godzinie 9 – tej i sądząc po proponowanym przez przewodniczącego Józefa Wojtasa porządku obrad, powinna przebiec sprawnie i krótko, co oznacza że radni powiatowi bez problemu powinni zdążyć na obrady 35. sesji Rady Powiatu Tarnowskiego zaplanowanej na godiznę 13 -tą tego samego dnia w Ciężkowicach. 


Porządek obrad 30. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie :
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2013.
4. Wręczenie nagród laureatom i finalistom konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz ich opiekunom.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej - ref. Burmistrz.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1 - zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2013 r. - ref. Skarbnik Gminy,
8.2 - przyjęcia zadania od Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania ronda w Zakliczynie – ref. Skarbnik Gminy.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków – ref. Sekretarz Gminy.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Porządek obrad Rady Powiatu Tarnowskiego znajdziecie tutaj: http://www.powiat.okay.pl/index.php/rada-powiatu/sesje-rady-powiatu