Drukuj
Kategoria: Salonik Samorządowy
Odsłony: 1368

b_250_100_16777215_00_images_2015_3_radni_rm.JPGPrzewodnicząca Anna Moj zwołała radnych Rady Miejskiej na 5. sesję, która odbędzie się dzisiaj, 26 lutego 2015 roku w sali im. S.W. Jordana  w ratuszu – obrady rozpoczną się o godzinie 9:00. Spośród kilkunastu punktów porządku obrad, kilka na pewno zwraca szczególną uwagę, bo mimo, że poprzednia sesja RM odbyła się zaledwie miesiąc temu z niewielkim okładem, to intensywność aktywności społecznej w gminie Zakliczyn nie maleje. Tego punktu nie ma w oficjalnym porządku obrad, ale wiadomo, że podczas tej sesji władze gminy podziękują sołtysom, bo ich kadencja dobiega właśnie końca - przypominam, 15 marca po raz pierwszy powszechne wybory sołeckie. 

Z uwagą trzeba będzie wysłuchać sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, który odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy – zarówno u siebie w gabinecie, jak i podczas zebrań wiejskich, strażackich i z mieszkańcami Zakliczyna na zebraniu w miniony wtorek.

Burmistrz odbywał spotkania w Krakowie, Tarnowie, Brzesku i Nowym Sączu w sprawach istotnych dla gminy Zakliczyn. Po sprawozdaniu Burmistrza będą interpelacje i wolne wnioski radnych oraz wolne wnioski. Prawie wszyscy radni zgłaszają na każdej z sesji wnioski. Podczas tej sesji w punkcie wolne wnioski należy się spodziewać zgłoszenia wniosku Zarządu OSP Zakliczyn o dofinansowanie zakupu dla strażaków nowego, tzw. ciężkiego samochodu ratowniczego. Taki samochód ma kosztować ok. 750 tys. zł i budżet gminy ma być gwarantem tego zakupu. Po tym punkcie radni zajmą się uchwałami budżetowymi, a po sprawach budżetowych gminnym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i tzw. kosmetycznymi zmianami w prawie miejscowym. Uwagę zwraca projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy. Podczas sesji sporo czasu poświęcone zostanie sprawom pomocy społecznej począwszy od zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez przyjęcie Gminnego Programu Przemocy Ofiar w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, a skończywszy na przyjęciu szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Rada wysłucha propozycji i podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgodny na dzierżawę lub wynajem czterech gminnych nieruchomości (3 w Zakliczynie i 1 w Filipowicach). Ponadto Rada przyjmie plany pracy Komisji Rady oraz własny plan pracy na rok 2015 i zapozna się poziomem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Szczegółowy porządek obrad Rady Miejskiej znajdziecie pod tym linkiem: http://www.zakliczyn.pl/index.php/rada-miejska-menu/sesje-zawiadomienia/1794-zawiadomienie-o-sesji-rady-miejskiej-w-zakliczynie-w-dniu-26-lutego-2015-r