Drukuj
Kategoria: Info
Odsłony: 1253

b_250_100_16777215_00_images_2014_33_Stypendyci_ZSP_Kopiowanie.jpgJuż po raz siódmy Stowarzyszenie „Bez Barier” z Zakliczyna wspólnie z Partnerami, między innymi z Gminą Wojnicz i Gminą Zakliczyn, Fundacją Batorego, Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości   nagradza uzdolnionych uczniów i studentów. W dniu 11 listopada 2014 Prezes Stowarzyszenia „Bez Barier” Jerzy Woźniak wraz z Burmistrzami Wojnicza p. Jackiem Kurkiem i Zakliczyna p. Jerzym Soską wręczyli stypendia dla uzdolnionych studentów.  Na zaproszenie samorządu Gminy Wojnicz, delegacja Stowarzyszenia „Bez Barier”  wzięła udział w uroczystościach patriotycznych pod Pomnikiem Niepodległości w Wojniczu. Podczas akademii  niepodległościowej w kinie Wawel nagrodzono najlepszych studentów z gminy Wojnicz. Laureatami konkursów stypendialnych zostali

W ramach konkursu „Agrafka Agory”:

Klaudia Mitera  z Olszyn – stypendium w wys. 3.420 zł

Weronika Święch z Milówki – stypendium w wys. 3.420 zł

(Stypendia finansowane są ze środków Akademii Rozwoju Filantropii i Stowarzyszenia „Bez Barier”)

 

W ramach konkursu „Studencka Agrafka”:

Przemysław  Pękala z Wojnicza – stypendium w wys. 3.000 zł

Marzena Kurek z Wojnicza – stypendium w wys. 1.500 zł

Agata Szewczyk z Wojnicza – stypendium w wys. 1.500 zł

(Stypendia finansowane są ze środków Gminy Wojnicz we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bez Barier”)

b_250_100_16777215_00_images_2014_33_przemowa_burmistrz_Wojnicz.jpgBurmistrz Wojnicza i Prezes Stowarzyszenia „Bez Barier” pogratulowali laureatom i rodzicom osiągnięć naukowych. Po wręczeniu stypendiów, na scenie kina Wawel wystąpił  duet wokalno – instrumentalny z Krakowa, który wprowadził niepowtarzalny klimat w wypełnionej po brzegi sali kina. Owacjom nie było końca, wtedy Burmistrz p. Jacek Kurek ostatni utwór „na bis” zadedykował  Prezesowi i Stowarzyszeniu „Bez Barier” w podziękowaniu za współpracę. Był to bardzo miły gest doceniający działalność i pracę Stowarzyszenia „Bez Barier” na rzecz lokalnych społeczności.

b_250_100_16777215_00_images_2014_33_prezes_przemawia_zakliczyn.jpgW Zakliczynie o godz. 15- stej w sali Spytka Jordana, na  finał Festiwalu Niepodległości, bezpośrednio przed  przedstawieniem  „Wiatr Wolności” odbyła się mini „gala” laureatów czterech konkursów o stypendia dla najlepszych studentów z gminy Zakliczyn, którzy znaleźli się w czołowych lokatach rankingów czterech konkursów stypendialnych i tak:

W ramach konkursu stypendialnego „Lektor” - Dyplom z Marzeń laureatami zostali:

Dominika Potępa z Faściszowej – stypendium w wysokości 5.000 zł

Maria Zawisza z Wesołowa – stypendium w wysokości 5.000 zł

Kinga Rzeszowska – stypendium w wysokości 5.000 zł

Sylwia Stępek – stypendium w wysokości 5.000 zł

Patryk Stępek – stypendium w wysokości 5.000 zł

(Stypendia ufundowało Stowarzyszenie „Bez Barier”, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Banku Polskiego i inni Donatorzy.  Operatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)

Laureatka konkursu „Agrafka Agory”

Paulina Szczepanik z Lusławic – stypendium w wysokości 3.420 zł

(Stypendia finansowane są ze środków Akademii Rozwoju Filantropii i Stowarzyszenia „Bez Barier” )

Laureaci konkursu stypendialnego „Studencka Agrafka”

Radosław Lasota z Filipowic – stypendium w wysokości 1.000 zł

Joanna Żegleń z Faściszowej – stypendium w wysokości  1.000 zł

Marzena Wojtas z Zakliczyna – stypendium w wysokości 1.000 zł

Szczepan Kozioł z Lusławic – stypendium w wysokości 1.000 zł

(Stypendia finansowane są ze środków Gminy Zakliczyn we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bez Barier”)

Laureaci stypendium Prezesa Stowarzyszenia „Bez Barier” 

Katarzyna Łopatka – stypendium w wysokości 500 zł

Marta Michalik – stypendium w wysokości 500 zł

Ewelina Gniewek – stypendium w wysokości 500 zł

(Stypendia ufundował Prezes Stowarzyszenia „Bez Barier” Jerzy Woźniak )

b_250_100_16777215_00_images_2014_33_wojnicz_laureatki_z_prezesem.jpgKonkursy stypendialne  „Lektor” „Agrafka Agory” „Studencka Agrafka”  i stypendia Prezesa Stowarzyszenia „Bez Barier” dedykowane są dla studentów studiów dziennych zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. W rankingu punktowana jest średnia  z ostatniego roku akademickiego lub ilość punktów na maturze (w przypadku stypendium na I rok studiów – program „Lektor”). Wysoko punktowany jest wolontariat i osiągnięcia naukowe. Aplikacje konkursowe ocenia kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – burmistrz, sekretarz (Zakliczyn, Wojnicz), przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektor BSR w Zakliczynie, zarząd stowarzyszenia Bez Barier. Komisja zbiera się dwa razy w ciągu roku, weryfikując postępy w zakresie uzyskanej średniej i zatwierdza listę laureatów. Od dwóch lat ściśle współpracujemy z samorządem gmin Zakliczyn i Wojnicz w zakresie prowadzenia programu stypendialnego dla zdolnych  studentów. Wcześniej, w roku 2009 wspólnie z gminą Zakliczyn rozpoczęliśmy współpracę w zakresie wsparcia zdolnych gimnazjalistów – corocznie realizujemy program stypendialny „Gimnazjalista” , który wspiera 25 uzdolnionych uczniów w postaci stypendiów, każde po 500 zł. Wynikiem tej współpracy  jest kolejny partnerski program stypendialny „Studencka Agrafka” przeznaczony dla studentów, współfinansowany przez Gminę Zakliczyn. Dzięki tej kooperacji możemy w większym zakresie wspierać uzdolnioną, ambitną młodzież akademicką z naszej gminy. Przy okazji należy wspomnieć o realizowanym od 2008 roku programie stypendialnym „Integracja” realizowanym dla wybitnych uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. W konkursie o stypendium nagradzamy najlepszych 34 uczniów. Stypendium wynosi 1.000 zł dla każdego ucznia. Program realizujemy z Fundacją Batorego z Warszawy. 

Jaki jest rezultat wsparcia stypendialnego dla uczniów z gminy Zakliczyn?

Po pierwsze doceniana jest ich systematyczna praca, często wyrzeczenia, a nade wszystko osiągnięcia w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Gratyfikacja w postaci stypendium powoduje u stypendysty zadowolenie, uznanie wśród rówieśników, rozwijania zainteresowań, większą pewność siebie, możliwość podnoszenia swoich kompetencji, wyższej samooceny, większej samodzielności  i odpowiedzialności.  Stypendia dla studentów pomagają studiować poza swoim miejscem zamieszkiwania, w większych ośrodkach miejskich, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz kształtować postawy społeczne i altruistyczne. Nasi stypendyści, szczególnie z ZSP w Zakliczynie oraz studenci chętnie współpracują z nami, udzielając się społecznie jako wolontariusze.

Więcej o konkursach stypendialnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Bez Barier” można dowiedzieć się na stronie www.bezbarier.org z naszego kwartalnika „Czytaj „Bez barier” dostępnego bezpłatnie na terenie gminy Zakliczyn oraz w biurze SPON „Bez Barier” w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, II piętro, p.20