Baner 4
 

Czytaj więcej: „Jan Brzechwa dzieciom” w ZłotejCzytaj więcej: „Jan Brzechwa dzieciom” w ZłotejTrzy lata temu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej rozpoczął realizację cyklu projektów poświęconych twórczości poetów i pisarzy, którzy tworzyli dla dzieci. Zostały już zrealizowane projekty: „Julian Tuwim dzieciom” oraz „Maria Konopnicka dzieciom”. W tym roku podjęliśmy się realizacji kolejnego projektu, a mianowicie „Jan Brzechwa dzieciom”. Organizatorem projektów niezmiennie pozostają nauczyciele SOSW w Złotej: p. M. Dudek, p. U. Mazgaj oraz p. K. Ojczyk - Średniawa pod patronatem Dyrekcji SOSW oraz działającego przy SOSW Stowarzyszenia na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym „W stronę tęczy”.

Najważniejszym przedsięwzięciem projektu „Jan Brzechwa dzieciom” był Gminny Konkurs Czytelniczo – Plastyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich Szkół Podstawowych gminy Czchów oraz dodatkowo uczniowie ze szkół zaprzyjaźnionych z naszą placówką (Lewniowa, Iwkowa), należących do sąsiednich gmin.

Czytaj więcej: Jerzy Soska zastępcą dyrektora W związku z tym, że niektóre media informacyjne „martwiły” o zajęcie dla byłego burmistrza Miasta i Czytaj więcej: Jerzy Soska zastępcą dyrektora Gminy Zakliczyn, informuję co nastąpiło zupełnie oficjalnie od pierwszego, a że wtedy była niedziela, no więc może tak naprawdę od 2 marca 2015 roku. Pan Jerzy Soska pracuje jako zastępca dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

O tym że były burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn od marca taką będzie pełnił funkcję „wróbelki ćwierkały” już od co najmniej miesiąca, choć różne na tzw. „rynku” chodziły na ten temat pogłoski.  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie obejmuje swoim zasięgiem część województwa małopolskiego, które ostatnio zwykło nazywać się Subregionem Tarnowskim, określonego powiatami: tarnowskim (zarówno grodzkim jak i ziemskim), bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania wykonują zadania państwa w zakresie dokształcania zatrudnienia i wychowania młodzieży. Głównym zadaniem w tym zakresie jest wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa.   

 

 

Czytaj więcej: Bezpłatne badania edukacyjne Czytaj więcej: Bezpłatne badania edukacyjne Studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych mogą być przebadani w Centrum Zdrowia Tuchów. Dotyczy to także kandydatów do poszczególnych placówek, pod warunkiem, że podpiszą one umowę z Centrum Zdrowia Tuchów.

Szanowni Państwo!

Czytaj więcej: Zadbaj o zdrowie i swoją sprawność – wiosenna promocjaMiło nam poinformować, iż dzięki zatrudnieniu dwóch nowych rehabilitantów pojawiła się możliwość wydłużenia czasu pracy naszej Poradni Rehabilitacyjnej do godziny 18:00.

Mamy świadomość, że kontrakt na rok bieżący zaoferowany nam przez NFZ jest dalece niewystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy Zakliczyn, stąd nasza oferta usług dodatkowych. Myślę, że tak przystępne ceny mile Państwa zaskoczą.

Jerzy Woźniak

Dyrektor „Centrum Zdrowia Zakliczyn”

Nowy cennik zabiegów fizjoterapeutycznych:

Czytaj więcej: Regulamin konkursu  poetyckiego pt. „ Zdrowo jem”

W ramach programu Szkoły dla ekorozwoju Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróżach serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Zakliczyn do wzięcia udziału w konkursie poetyckim p.t. "Zdrowo jem". Każdy może zabawić się w poetę. Chwyćcie długopisy w dłoń i twórzcie, twórzcie, twórzcie. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

I. CEL KONKURSU

·         pogłębienie wiedzy na temat zdrowego jedzenia,

·         rozbudzenie talentów literackich,

·         popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej,

II. UCZESTNICY KONKURSU

1.       W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Zakliczyn.

2.       Konkurs będzie przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:

o   I kategoria – dzieci do 12 lat

o   II kategoria – młodzież 13- 18 lat

o   III kategoria - dorośli powyżej 18 roku życia

III. FORMA WIERSZA

·         dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

·         treść – zgodna z tematem konkursu „ Zdrowo jem”,

·         praca musi zawierać minimum 6 wersów,

·         prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego, 

·         prace powinny być opisane. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko  autora, wiek , adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy.

Czytaj więcej: Dołącz do EDK!Jesteśmy ideodawcami tarnowskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK), która odbędzie się 27 marca 2015 roku. Przesyłamy krótki tekst opisujący to wydarzenie, jego ideę, historię i cel. Zależy nam na zamieszczeniu tej informacji o EDK w Państwa serwisie, aby dotarła ona do jak największej liczby osób.

Czas na ekstremalne wydarzenie!

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Choć można ją odbyć każdego dnia w ciągu roku, wyjątkowego znaczenia nabiera w okresie Wielkiego Postu. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest dla każdego, kto nie boi się przekroczyć samego siebie. Pokonywanie długiej i trudnej trasy w nocy i w milczeniu zmienia człowieka i o to właśnie chodzi. Każdy musi się zmierzyć ze swoim ciałem i charakterem, z samym sobą. Kiedy wydaje się, że człowiek już więcej nie może, wtedy następuje autentyczne spotkanie z Bogiem.

Ta podróż wymaga wysiłku i ma boleć, ale dzięki temu staje się inspiracją do życia na co dzień. Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie! Nie czekaj i już dziś wyznacz sobie cel. Dołącz do EDK!

Czytaj więcej: Pomoc  żywnościowa dla najbardziej potrzebujących Czytaj więcej: Pomoc  żywnościowa dla najbardziej potrzebujących Stowarzyszenie „Bez Barier” organizuje kolejną akcję pomocy żywnościowej. W poniedziałek 23 lutego o  godz. 13.00 na  parkingu ośrodka zdrowia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 wydawane będą produkty żywnościowe, wśród których znajdą się: cukier, mleko, olej, makaron, konserwa oraz jabłka. Na jedną osobę w rodzinie przypadnie około 23 kg produktów. Oznacza to, że np. czteroosobowa rodzina otrzyma ponad 80 kg artykułów spożywczych. Prosimy odbiorców o przygotowanie się do odbioru takiej ilości żywności a także dodatkowo ok. 8 kg jabłek luzem na rodzinę. W tej transzy rozdysponujemy około 11 ton żywności.

Czytaj więcej: Studentom trzeba pomagać Pewnego dnia odebrałem telefon od studentki Joanny z prośbą o pomoc w realizacji projektu odnoszącego się do programu „Natura 2000” w którym uwzględniona jest też gmina Zakliczyn. Tak sobie myślę, że ambitnym studentom należy pomagać i do tego też zachęcam Państwa, tym bardziej, że pomoc ta to zaledwie kilka minut poświęconego czasu, a chwała przyczyniająca się do rozwoju polskiej nauki może być nieoceniona. Toteż oddaję głos Joannie Bebak z Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam link do ankiety przygotowanej przez studentów zrzeszonych w Kole Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kole Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w dotarciu do jak największej liczby mieszkańców Państwa Gminy poprzez umieszczenie linku do ankiety na państwa stronie internetowej oraz profilach Gminy w mediach społecznościowych.

https://docs.google.com/forms/d/1sq34x3a30C-wxcDRAWXRSUH7R1V8CfKfc_Rc1txQGyU/viewform

Projekt "Natura 2000 na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego" realizowany jest przez Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Gospodarki i Administracji Publicznej UEK pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Czytaj więcej: W Wesołowie też świętowano Dzień Babci i DziadkaCzytaj więcej: W Wesołowie też świętowano Dzień Babci i DziadkaW niedzielne popołudnie 25.01.2015r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Wesołowie odbyła się niecodzienna  uroczystość  „Dzień Babci i Dziadka” połączona z przedstawieniem jasełkowym  przygotowanym przez dzieci i młodzież uczęszczającą  do świetlicy  profilaktyczno – wychowawczej w Wesołowie.

Święto to jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez świetlicy.

Czytaj więcej: Ranking W styczniowym wydaniu „Perspektyw” został opublikowany Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych w Polsce. To prestiżowe zestawienie składa się z ogólnopolskiej tabeli liceów ogólnokształcących liczącej 500 najwyżej sklasyfikowanych liceów oraz ogólnopolskiej tabeli 300 najlepszych techników w kraju jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a dla ambitnych gimnazjalistów (i rodziców) istotną wskazówką w wyborze; wybrać szkołę, która doprowadzi ich do studiów albo zapewni zdobycie atrakcyjnego zawodu. Jaką pozycję w rankingu „Perspektyw” uzyskały liceum i technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie ? Nie znajdziemy zakliczyńskiego liceum i technikum funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego wśród, odpowiednio: pięciuset najlepszych liceów w Polsce i wśród trzystu szkół technicznych -   w zestawieniach krajowych nie znajdziemy również liceów i techników z najbliższej okolicy. Nasze ponadgimnazjalne szkoły znajdziemy w rankingu Województwa Małopolskiego, co i tak można odczytywać w kategoriach sukcesu, bo i nie wszystkie szkoły w wojewódzkim rankingu obejmujących po 100 szkół obu typów, się znalazły.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.