Drukuj
Kategoria: regionalizm
Odsłony: 1795

altSmagowicz Ignacy – podoficer I Brygady Legionów, mieszkaniec Zakliczyna nad Dunajcem. W jesieni 1940 r. został aresztowany przez gestapo, torturowany zmarł w Tarnowie w więzieniu.

„Snop” – Spółdzielnia Rolno – Handlowa w Zakliczynie nad Dunajcem. W styczniu 1945 r. podczas szturmu Zakliczyna przez oddziały sowieckie spaliły się spółdzielcze magazyny.

Soja Maria, ur. 1917 r. W latach 1940 – 1945 uczestniczyła  w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym. Mieszkała w   Paleśnicy.

Soja  Władysław , udostępniał swoją szkołę w Paleśnicy na potrzeby ruchu oporu. W latach 1940 – 1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym.

Stach S. ps. „Turek” – podporucznik, dowódca plutonu dywersyjnego. Brał udział w akcji „Turek” na terenie Zawady Lanckorońskiej oraz nad zaporą wodną w Rożnowie.

Stasiaczka Aleksandra - działała w ruchu oporu.

Stasiak (Stasik) Tadeusz ps. „Doktor” – pochodził ze Zbylitowskiej Góry, podchorąży, zastępca dowódcy samodzielnego plutonu dywersyjnego, który w jesieni 1944 r. działał w rejonie wsi Brzozowa. Zginął w dniu 31. X. 1944 r. w potyczce w Słonej. Patrz też hasło: „Matula Zbigniew ps. „Radomyśl”.

altStecyszyn Michał ps. „Kalina” (9. X. 1911 Bochnia – 17. XI. 1977 Chicago), porucznik. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził kompanią przeciwpancerną 8 pp Legionów. Po zakończeniu kampanii wrześniowej powrócił w rejon Bochni i Tarnowa. Żołnierz ZWZ - AK: od 1942 roku był oficerem wyszkolenia Obwodu Tarnowskiego AK, a od października był oficerem wyszkolenia w sztabie Inspektoratu Rejonowego AK Tarnów. Funkcję tę sprawował do czasu rozpoczęcia akcji "Burza" na ziemi tarnowskiej. Przeszedł cały szlak bojowy I batalionu "Barbara" 16 pp AK jako dowódca 4 kompanii "Ewa",w większości rekrutującej się z placówki AK "Monika" w Mościskach. Brał między innymi udział w bitwie pod Jamną. Po rozformowaniu batalionu, pod koniec października 1944 roku wrócił do Tarnowa, gdzie objął funkcję komendanta Podobwodu AK dla placówek: Tarnów, Mościce i Biała, którymi kierował do 19 stycznia 1945 roku, tj. do rozwiązania AK. Po rozwiązaniu AK nadal pozostawał w konspiracji. Zagrożony aresztowaniem, latem 1945 roku przedostał się przez "zieloną granicę" do Włoch, gdzie 27 sierpnia 1945 roku wstąpił do 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Na starość zamieszkał w Chicago.

Stosur Józef ps. „Tomek” – żołnierz AK. Między innymi brał udział w akcji „Mosty” przyczyniając się do uratowania elektrowni i zapory w Rożnowie.

Streer  - inżynier, agronom powiatowy z Brzeska. Ważna postać w ruchu oporu. Został aresztowany w Brzesku przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął.

Studziński Jan ps. „Jasiu” – żołnierz BCH i AK, mieszkał na Białej Górze w Kończyskach. Między innymi brał udział w akcji „Mosty” przyczyniając się do uratowania elektrowni i zapory w Rożnowie.

Styrna Kazimierz ps. „Sławomir”, „Mrowicz”– podporucznik, kierownik szkoły w Zawadzie. Ponieważ posiadał radio, prowadził nasłuch radiowy. nauczyciel, mieszkaniec Zakliczyna. W prowadzonej przez niego szkole odbywano narady i szkolenia. Tam również prowadzono egzaminy kursu podchorążych i produkowano butelki zapalające. Był dowódcą placówki ZWZ „Zofia” i oddziału AK „Zygmunt I”. 
W latach 1942 – 1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym i pełnił funkcję łącznika na Zakliczyn.

Szczerbiński  podczas okupacji proboszcz parafii w Zakliczynie nad Dunajcem. Współdziałał z ruchem oporu i z wielką troskliwością opiekował się uchodźcami.
         
altSzybowska Kamila – z domu Oleksik (1906 Kończyska – 1987 Zakliczyn n. Dunajcem). Siostra Jana Oleksika „Butryma”. Mieszkała w Kończyskach w gospodarstwie swoich rodziców. Współpracowała z ruchem oporu. Wykonywała wiele poleceń swojego brata, który był dowódcą gminnej placówki BCH. W stodole należącej do jej gospodarstwa przechowywana była broń.