Drukuj
Kategoria: Salonik Samorządowy
Odsłony: 910

b_250_100_16777215_00_images_2014_znp.pngZarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakliczynie składa serdeczne gratulacje nowo wybranej Radzie Miejskiej z jej włodarzami na czele w osobach: Burmistrza Pana Dawida Chrobaka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Anny Moj.

Wierzymy, że podejmowane decyzje będą skutecznie rozwiązywać problemy naszej gminnej społeczności i przyczyniać się do rozwoju i propagowania osiągnięć i piękna naszej Małej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że wszyscy radni będą wspólnie wypracowywać słuszne decyzje wyzbywając się uprzedzeń i osobistych ambicji, że będą łączyć, nie dzielić. Mamy również nadzieję, że nowa Rada będzie współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie przypisanego im prawa w opracowywaniu i wdrażaniu w życie dokumentów prawa miejscowego, stanowiących o teraźniejszości i przyszłości gminnej oświaty, warunkach i bezpieczeństwie w  zdobywaniu wykształcenia i umiejętności przez nasze dzieci, wyposażenia szkół i przedszkoli, statusie i warunkach pracy nauczycieli i pracowników obsługi. Związkowi zależy na tym, by każda placówka edukacyjno-wychowawcza była skutecznie i prawidłowo zarządzana przez cieszącego się powszechnym autorytetem dyrektora, z odpowiednią pozycją, kompetentnego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia kontrolne, który będzie cenionym partnerem samorządu.

Zależy nam, aby nauczyciel, gdy dobrze wykonuje swoją powinność i obowiązki służbowe czuł się bezpieczny, był obiektywnie oceniony i doceniony i aby był nadzorowany i kontrolowany gdy jakość jego pracy budzi wątpliwości. Żywimy nadzieję, że  nasza samorządowa oświata będzie publiczna, bez omijania zapisów Karty Nauczyciela, dająca równe szanse naszym dzieciom i młodzieży na równi z uczniami wielkich aglomeracji. Szkoła na każdym etapie edukacji musi być dla każdego dziecka oazą serdeczności i bezpieczeństwa. Miejscem do którego z radością się idzie i chętnie powraca. Dobra szkoła ma w naszym przekonaniu być miejscem integracji lokalnych społeczeństw i kuźnią pomysłów służących rozwojowi społeczno-kulturowemu w rejonach ich działalności. Ziemia Zakliczyńska i Region Tarnowski posiadają cenne walory, zasoby wód mineralnych, tradycje historyczne, kulturowe i turystyczno-krajoznawcze, które należy wykorzystać na promocję i działania powodujące ciągły rozwój służący mieszkańcom. Fakt uzyskania trzech mandatów w Radzie Powiatu, to wielki zadatek i nadzieja, że władze powiatowe będą wspierać dofinansowanie zadań poprawiających infrastrukturę naszej gminy, dbać o rozwój najlepszej i największej w rejonie szkoły ponadgimnazjalnej, wspierać i rozwijać działalność domów pomocy społecznej, regionalnych imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym i promujących region tarnowski w Polsce, Europie i świecie. Serdeczne gratulacje składamy Koleżance Irenie Kusion, reprezentującej nasz związek i środowisko oświatowe. Życzymy jej i pozostałym Radnym Powiatowym skutecznych działań na rzecz rozwoju powiatu tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszej Ziemi Zakliczyńskiej. Wszystkim Radnym w gminie i powiecie, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Zakliczyna życzymy, aby w swej działalności byli dalekowzrocznymi politykami gospodarczymi i promotorami pożytecznych idei, krytycznymi, wolnymi od uprzedzeń przedstawicielami lokalnych społeczności. Aby posiadali dar pozytywnego tworzenia dla dobra społeczności, które obdarzyły ich mandatem zaufania. Mądre słowa nie wystarczą, potrzebne są jeszcze rozsądne, przemyślane i skuteczne działania. Przecież  „dobro wspólne jest wyznacznikiem działania”.

                                                     Zarząd Oddziału ZNP w Zakliczynie