baner 5
 

Czytaj więcej: Laureaci i sprawy sołeckie na sesji 6. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie zdominowana była sprawami sołeckimi. Na posiedzeniu w ratuszu pojawiło się 22 nowo wybranych w powszechnych wyborach sołtysów i przewodniczący miasta Zakliczyn (zabrakło tylko pracującego zagranicą sołtysa Woli Stróskiej).  Na początku obrad przewodnicząca Anna Moj i burmistrz Dawid Chrobak złożyli gratulacje i przekazali skromne upominki uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, którzy Czytaj więcej: Laureaci i sprawy sołeckie na sesji odnieśli spektakularne sukcesy. Pierwszym z nich był Grzegorz Basta – pięściarz pochodzący z Przydonicy, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Małopolski w Boksie i uzyskał awans w swojej kategorii +91 do Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody bokserskie juniorów odbyły się w hali sportowej ZSP w Zakliczynie w dniach od 13 do 15 marca. Drugim laureatem docenionym przez władze samorządowe podczas sesji w dniu 27 marca 2015 roku był Daniel Tabiś z Faściszowej – laureat ogólnopolskiego konkursu literackiego „Mój Arsenał” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz ZHP w związku z 70. Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i 72. Rocznicą Akcji pod Arsenałem. Patronem konkursu „Mój Arsenał”  był prezydent RP Bronisław Komorowski, który zaprosił do Pałacu Prezydenckiego i wręczył nagrody laureatom, w tym gronie Danielowi Tabisiowi.

Czytaj więcej: 25 lat Samorządności Dnia 30 kwietnia 2015r. w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ul. Malczewskiego 56 o godz. 9:30 odbędzie się międzygminny konkurs pt.; „25 lat Samorządności” pod patronatem Andrzeja Dudy Posła do Parlamentu Europejskiego. Głównym organizatorem Konkursu jest burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, współorganizatorami; starosta tarnowski Roman Łucarz, burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz Tadeusz Bąk oraz wójt Gminy Pleśna Józef Knapik. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci studiów dziennych  gminy Zakliczyn, Wojnicz, Pleśna po dostarczeniu karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie 17 kwietnia 2015r na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56 32- 840 Zakliczyn. Irena Kusion, konkurs „25 lat Samorządności ”  tel. kont.: 881221721.

Uczestnicy konkursu z poszczególnych kategorii wiekowych piszą ujednolicony test zawierający pytania otwarte oraz zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Zakliczyn

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne na temat służby zdrowiaDobrze wiemy, jak ważna jest dla nas właściwa opieka zdrowotna. Jak ważne jest, byśmy w razie potrzeby otrzymali szybką i skuteczną pomoc, by świadczenia zdrowotne były na wysokim poziomie.

Podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, usłyszałem wiele gorzkich słów pod adresem służby zdrowia. Wiele osób zwracało uwagę na słaby dostęp do stomatologa.

Dlatego zdecydowałem się na przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat opieki zdrowotnej w naszej Gminie. Odbędą się one wraz z wyborami sołtysów i rad sołeckich, w dniu 15 marca. Spis lokali wyborczych i godziny otwarcia znajduje się na odwrocie niniejszego pisma.

Bardzo Państwa proszę o odpowiedź na zawarte w ankiecie pytania. Jest ich
w sumie pięć, a Państwa opinie pozwolą na sprecyzowanie szerszego obrazu sytuacji i podejmowanie przez Burmistrza oraz Radę Miejską trafniejszych działań i decyzji, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.  Zaznaczam, że ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

Liczę na Państwa obecność w lokalach wyborczych i jeszcze raz proszę o pomoc we właściwym zdiagnozowaniu sytuacji, by w przyszłości w naszej Gminie lepsza była dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

mgr Dawid Chrobak

Rozmowa z KAZIMIERZEM KORMANEM, przewodniczącym Komisji ds. Planowania i Budżetu Rady Powiatu Tarnowskiego

Co należy do obowiązków przewodniczącego Komisji ds. Planowania i Budżetu?

Czytaj więcej: Sprawy idą w dobrym kierunkuPrzede wszystkim organizacja pracy komisji, przewodniczenie na posiedzeniach, inicjowanie tematów posiedzenia i współpraca z członkami w opracowywaniu planu pracy. To główne zadania przewodniczącego.

Jak często Komisja się spotyka, jakie sprawami się zajmuje, jaki uchwały opiniuje?

Posiedzenia komisji odbywają się średnio raz w miesiącu. Najczęściej spotykamy się przed sesjami Rady Powiatu i opiniujemy przygotowane przez zarząd projekty uchwał, w szczególności te dotyczące budżetu i jego realizacji.

Jak ocenia Pan stan finansów Powiatu Tarnowskiego i tegoroczny budżet? Pana zdaniem dobrze został przygotowany?

Powiat pod względem finansowym jest w dobrej kondycji. Budżet został zaś uchwalony zdecydowaną większością, bo tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu, nie było żadnych głosów przeciwnych. Choć nie jest to budżet marzeń, bo na pewno przydałaby się większa kwota na wydatki majątkowe. Na razie na inwestycje powiat ma mniej zapisanych środków niż niektóre gminy. Większą kwotą dysponuje na przykład gmina Zakliczyn. Za mało jest przede wszystkim pieniędzy na budowę chodników wspólnie z gminami przy powiatowych drogach oraz na wsparcie dla strażaków ochotników. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak to było w roku ubiegłym, starosta wolne środki z nadwyżki przeznaczy właśnie na te pozycje i będzie więcej pieniędzy na chodniki, jak również dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czytaj więcej: Nie zakupowi auta dla OSP Zakliczyn i pożegnanie sołtysówLutowa sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie zapadnie w pamięci strażakom z OSP oraz kończącym kadencję sołtysom Gminy Zakliczyn. Pierwsi, strażacy z OSP Zakliczyn, starali się o gwarancję finansową Czytaj więcej: Nie zakupowi auta dla OSP Zakliczyn i pożegnanie sołtysówRady Miejskiej do zakupu samochodu strażackiego – tzw. ciężkiego. Gwarancja ta to 750 tys. zł, którą Rada powinna uchwalić, aby straż z Zakliczyna mogła się starać o zakup samochodu. Drudzy, sołtysi, po czterech latach rządów w sołectwach, a w przypadku przewodniczącego w mieście Zakliczyn, 15 marca poddadzą się społecznej weryfikacji podczas powszechnych (po raz pierwszy) wyborach w naszej Gminie – nie wszyscy staną zresztą do wyborów. O tym, że nie będą ubiegać się o ponowny wybór zdecydowali m.in. szefowie sołectw w Paleśnicy (pani sołtys Małgorzata Chrobak), w Lusławicach (pan sołtys Piotr Pawlikowski), w Roztoce (pan sołtys Stanisław Cieśla), w Faliszewicach (pan sołtys Jan Mazgaj), w Rudzie Kameralnej (pan sołtys Robert Ogórek).

Czytaj więcej: 1 marca - data nie przypadkowaJuż po raz piąty, w historii naszego kraju, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spóźnialskim, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z ideą oraz okolicznościami ustanowienia dzisiejszego święta, przypomnę, iż data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia bowiem, w 1951 roku w mokotowskim więzieniu, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Stanowili oni ostatnie kierownictwo, ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Czytaj więcej: O czym będą radzić radni podczas  5. sesji Rady Miejskiej w ZakliczyniePrzewodnicząca Anna Moj zwołała radnych Rady Miejskiej na 5. sesję, która odbędzie się dzisiaj, 26 lutego 2015 roku w sali im. S.W. Jordana  w ratuszu – obrady rozpoczną się o godzinie 9:00. Spośród kilkunastu punktów porządku obrad, kilka na pewno zwraca szczególną uwagę, bo mimo, że poprzednia sesja RM odbyła się zaledwie miesiąc temu z niewielkim okładem, to intensywność aktywności społecznej w gminie Zakliczyn nie maleje. Tego punktu nie ma w oficjalnym porządku obrad, ale wiadomo, że podczas tej sesji władze gminy podziękują sołtysom, bo ich kadencja dobiega właśnie końca - przypominam, 15 marca po raz pierwszy powszechne wybory sołeckie. 

Z uwagą trzeba będzie wysłuchać sprawozdania z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, który odbył szereg spotkań z mieszkańcami gminy – zarówno u siebie w gabinecie, jak i podczas zebrań wiejskich, strażackich i z mieszkańcami Zakliczyna na zebraniu w miniony wtorek.

Czytaj więcej: Gdzie Rzym, gdzie Krym....Czytaj więcej: Gdzie Rzym, gdzie Krym....Stare powiedzenie: „Gdzie Krym, a gdzie Rzym” odnoszące się do sytuacji, gdy ktoś miesza i nie wiadomo o co chodzi, nabiera dziś bardziej wyrazistego znaczenia. Ta konstatacja wydaje się być tym bardziej na miejscu, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo „mota” się polski establishment polityczny w kwestii wydarzeń rozgrywających się za naszą wschodnią granicą. Jest pewna stara zasada mówiąca o tym, że aby podjąć właściwe decyzje należy właściwie zdiagnozować problem. My staramy się odgrywać przed zachodnimi partnerami rolę eksperta od spraw wschodnich, tymczasem ze względu na brak kompetencji i co za tym idzie błędną diagnozę sytuacji, tylko się narażamy na ośmieszenie. Skuteczna polityka nie ma genezy w decyzjach podejmowanych pod wpływem chwilowych emocji, poczucia zagrożenia czy desperacji. Skuteczna polityka opiera się na racjonalnych przesłankach, na wiedzy, na zimnej kalkulacji, wreszcie osadzona jest w realiach międzynarodowych, na sprawnej dyplomacji. Zadaniem dyplomacji każdego poważnego kraju jest dbanie o interesy ekonomiczne i polityczne owego kraju – zaś szkodzenie owym interesom poczytywane jest za zdradę narodowych (państwowych) interesów. Czy to się komuś podoba, czy nie, rosyjska dyplomacja od carskich czasów należy do najlepszych (czytaj: najskuteczniejszych) i najbardziej szanowanych na świecie. Czy to się komuś podoba, czy nie, w konflikcie cywilizacyjnym o Ukrainę, Rosja prowadzi z Zachodem już nie 1:0, a co najmniej 2 jeśli nie 3:0, a nasza dyplomacja w tym czasie "poproszona została o zejście z placu gry". A dlaczego ? Bo Rosja jest skuteczna z punktu widzenia realizacji interesów państwowych, posiada wiedzę na temat współczesnych kwestii geopolitycznych - zawdzięcza to m.in. sprawnej i skutecznej dyplomacji. 

Czytaj więcej: Marszałek Sorys  był gościem Zarządu Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn17 lutego w biurze Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Czytaj więcej: Marszałek Sorys  był gościem Zarządu Forum Przedsiębiorców Gminy ZakliczynZakliczynie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn, na które zaproszenie przyjął wicemarszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys. Oprócz marszałka prezes Forum Roman Skalski zaprosił na spotkanie burmistrza Dawida Chrobaka, przewodniczącą Rady Miejskiej w Zakliczynie Annę Moj oraz radnych Rady Powiatu Tarnowskiego; Irenę Kusion, Adama Czaplaka i Kazimierza Kormana. Zarząd Forum oprócz prezesa Romana Skalskiego reprezentowali wiceprezes Marek Soból, sekretarz Maciej Gofron oraz Anna Różak i Jacek Słowiński.

Czytaj więcej: Kampania sprawozdawcza na finiszu, dymisja prezesa Damiana Czytaj więcej: Kampania sprawozdawcza na finiszu, dymisja prezesa Damiana Dobiega końca kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP działających na terenie gminy Zakliczyn, jeszcze tylko w ostatni dzień lutego odbędzie się zebranie sprawozdawcze OSP Wróblowice i 14 marca na finał zebranie sprawozdawcze OSP w Gwoźdźcu. Gdyby nie sensacyjna rezygnacja druha Tomasza Damiana z funkcji prezesa OSP w Filipowicach, można by napisać, że wszystko przebiega zgodnie z przewidywaniami, żeby nie rzec – rutynowo.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.