Drukuj
Kategoria: Miasto i sołectwa
Odsłony: 5246

b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_ruda1.jpgMiejscowość położona na południowo zachodnim krańcu Gminy Zakliczyn wśród malowniczych, porośniętych lasami wzgórz zachodniej części Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego.  W południowej części graniczy z gminą Gródek nad Dunajcem (Roztoka) w powiecie nowosądeckim, a z zachodniej z gminą Czchów (Piaski Drużków) w powiecie brzeskim. Z Zakliczyna można tu dojechać drogą powiatową  przez Zdonię (lub Wesołów), Stróże, Filipowice – w tej miejscowości skręcając na południe do Rudy Kameralnej. Trafimy tutaj też jadąc drogą 980 do Paleśnicy, skręcając przed Paleśnicą na zachód drogą powiatową przez Borową lub w samej Paleśnicy na zachód przez Dzierżaniny. Pomiędzy wzniesieniami przy drodze, w dolnej części miejscowości płynie potok Rudzianka, który podczas ulewnych deszczy w latach 1997 i 2001 wyrządził sporo szkód podtapiając domostwa i niszcząc drogę.  Ciekawa, dwuczłonowa nazwa miejscowości, wywodzi się najpewniej od tradycji wydobywania tutaj rud żelaza w b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_ruda2.jpgokresie średniowiecza. Wtedy eksploatowano tu rudę żelaza w postaci syderytu ilastego. Wytapiano też surówki w małych piecach ziemnych na węglu drzewnym, w tzw. "dymarkach". Stosunkowo późna, ale za to bardzo konkretna wzmianka historyczna dotyczy założenia wsi Ruda Kameralna przez braci Błażeja i Filipa z Tworkowej – miejscowości koło Czchowa – w roku 1372. Choć istnienie złóż rud żelaza potwierdziły prowadzone współcześnie badania geologiczne, to ze względu na trudno dostępny teren pod względem komunikacyjnym (duże odległości do najbliższych linii kolejowych i drogowych arterii komunikacyjnych), eksploatacja tych złóż jest nieopłacalna. Do  niedawna, dzięki rodzinie Rozkochów, Ruda Kameralna słynęła z garncarstwa . Tymczasem jest to miejscowość kusząca turystów zamiłowanych w ciszy, spokoju, pragnących bliskiego kontaktu z naturą. Nic dziwnego, że  chętnie budowane są tutaj przez mieszkańców Krakowa i aglomeracji śląskiej domki wypoczynkowe. W architekturze lokalnego krajobrazu zwracają uwagę liczne kapliczki wotywne. Miejscowość należy do parafii Filipowice, ale niedzielne msze święte odprawiane są w  kaplicy p.w. św. Trójcy, murowanej z kamienia z roku 1864 z trzema ołtarzami pochodzącymi z lat 1971 -75. Kaplica była zniszczona w wyniku pożaru w 1971 r. Od tej pory została odbudowana i jest sukcesywnie modernizowana. Powyżej kaplicy w latach 2004 – 2009 została zbudowana świetlica, przekazana w kwietniu do użytku przez Zakliczyńskie Centrum Kultury – oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się 25 lipca 2009 roku. Obok świetlicy znajduje się boisko rekreacyjne do gry w piłkę nożną. Przez miejscowość przebiega zielony szlak turystyczny PTTK na zachód do Czchowa, na wschód przez Mogiłę, Styr i Suchą Górę do Gromnika. O noclegi można pytać w gospodarstwie agroturystycznym Anny Pachoty (tel. 14 66 54 170).

b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_ruda3.jpg b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_ruda4.jpg

Metryczka miejscowości:

Sołtys: Andrzej Różowski

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 311

Powierzchnia - 685,5 ha