baner 5
 
 

Czytaj więcej: ZakliczynStolica naddunajeckiej gminy położona w Kotlinie Zakliczyńskiej przy skrzyżowaniu dróg o numerach 980 Jurków – Biecz i 975 Wojnicz – Nowy Sącz. Na skrzyżowaniu bezkolizyjnym (rondzie) do centrum miasteczka udajemy się w kierunku zachodnim, by po 2 minutach być na centralnym, największym na Pogórzu placu miejskim z charakterystyczną bryłą XIX wiecznego ratusza w centralnej części Rynku – od 1 stycznia 2000 roku siedzibie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego - dziś Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Zakliczyn jest najmniejszym miastem Małopolski, w zwartej zabudowie mieszka tu niespełna 1600 osób, ale za to jednym z najruchliwszych miasteczek w Polsce. Dzięki historycznie ugruntowanej marce handlowej, Zakliczyn jest ulubionym miejscem robienia zakupów przez mieszkańców regionu. Szczególnie gwarno jest tu w środy –  dniu tradycyjnego jarmarku zakliczyńskiego. Duszę handlową miasteczka widać też w piątki i soboty, gdzie na Rynku w licznych punktach handlowych i przy straganach kupieckich roi się od klientów.

 

Czytaj więcej: Zawada LanckorońskaLicząca prawie 300 stałych mieszkańców miejscowość, na lewym brzegu Dunajca, w części południowej w dolinie rzeki z przewagą pół uprawnych, w części północnej na wzniesieniu Pogórza Wiśnickiego. Tam też ze względu na znakomite walory krajobrazowe rozwinęło się budownictwo rekreacyjne. W Zawadzie Lanckorońskiej działa też kilka gospodarstw agroturystycznych: „Lanckoronka” Anny Różak (tel. 14 665 37 45 kom. 609 950 155), „Amorek” Elżbiety i Janusza Rzepów (tel. 14 665 36 15, kom. 607 715 947), „Ekowczasy” Lucyny Sukman (tel. 14 665 33 27). Ponadto w budynku byłej szkoły urządzono ośrodek wypoczynkowy. Dobre położenie, w pobliżu skrzyżowania dróg nr 980 Roztoka – Jurków oraz nr 975 Wojnicz – Zakliczyn, około 2 kilometry do Zakliczyna, bliskość rzeki, ciekawa historia, sprawiają dodatkowo, że miejscowość jest atrakcyjna pod względem turystycznym.

Czytaj więcej: ZdoniaMiejscowość sąsiadująca od południa z Zakliczynem, w wielu momentach granicą ta jest droga powiatowa Zakliczyn – Czchów tak, że po północnej części trasy mamy zakliczyńską ul. Ruchu Oporu, a po południowej zabudowania Zdoni. Ale miejscowość tylko w części graniczącej z Zakliczynem ma charakter nizinny, im dalej na południe, tym wyższe partie wzniesienia Biała Góra i coraz piękniejsze widoki na Kotlinę Zakliczyńską oraz panoramę miasteczka.. Pierwsze identyfikowane z tymi miejscowościami wzmianki, to watykańskie zapiski z końca XI wieku. Potem o Zdoni pisze legat papieski – kardynał Idzi i wreszcie Jan Długosz w Liber  beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Dzieje miejscowości ściśle związane są z dziejami północnego sąsiada. Zdonia, podobnie jak Wesołów, od zarania historii towarzyszy dzisiejszemu Zakliczynowi. Gdy Zakliczyn (Opatkowice) są własnością benedyktyńską, Zdonia także, gdy Spytko stara się o lokacje miasta na terenie Opatkowic, targi z Tyńcem dotyczą także Zdoni. Bliskie związki z miasteczkiem, nie oznaczają zagrożenia związanego z wchłonięciem w jego obręb administracyjny. Takie sugestie, choćby  ze strony administracji państwowej, padały pod adresem władz samorządowych, gdy Zakliczyn ponownie starał się o prawa miejskie na początku XXI wieku, ale zostały zdecydowanie odrzucone. Zdonia to w przenośni i faktycznie wrota Zakliczyna na Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie. Znajdziemy tu pomniki przyrody, wotywne kapliczki przydrożne tak charakterystyczne dla tego terenu, a nawet pozostałość posiadłości dworskiej (budynek dworski z początku XX wieku i resztki parku podworskiego). Miejscowość oferuje znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej. Bez trudu znajdziemy zakwaterowanie w licznych gospodarstwach agroturystycznych w Zakliczynie.

 

Czytaj więcej: Zdonia

 

Metryczka miejscowości:

Sołtys: Andrzej Malik - tel. 14 66 55 127

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 532

Powierzchnia - 435,6 ha

Czytaj więcej: WróblowiceMiejscowość usytuowana na północno-wschodniej flance Gminy Zakliczyn. Ze stolicy Gminy można dojechać do Wróblowic  skręcając za stacją paliw, za rondem zakliczyńskim, w lewo na drogę powiatową Zakliczyn – Janowice – Tarnów. Jadąc przez Lusławice drogą biegnącą tutaj Kotlina Zakliczyńską trafimy do Wróblowic. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z końca XIV wieku i związana jest z notką o posiadłościach Spytka Melsztyńskiego. W późniejszych czasach miejscowość była posiadłością szlachecką. Jednym z pamiątek tych dziejów jest zachowany XIX wieczny dwór szlachecki. Funkcjonuje tu szkoła podstawowa w przestronnym budynku oddanym do użytku w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Jest też w centrum wsi remiza OSP i działająca w niej świetlica profilaktyczna Urzędu Miejskiego z Zakliczyna. Wróblowic historycznie związane są z parafią najpierw w Opatkowicach, a po lokacji miasta w Zakliczynie. W 1983 roku, po wybudowaniu, została konsekrowana kaplica p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Miejscowość w większości położona na równi Kotliny Zakliczyńskiej, ale na południowo-wschodnim skrawku oparta o zbocza wzniesień Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego. Spotyka się tutaj, obok innych upraw, charakterystyczne dla doliny Dunajca pola fasolowe.  To dogodny teren do wędrówek rowerowych, znajdą tu też coś dla siebie ci, którzy Czytaj więcej: Wróblowicepreferują wypoczynek nad wodą, pod namiotem. Północną granicę miejscowości stanowi nurt rzeki Dunajec. Blisko do Lusławic, Zakliczyna i sąsiednich Janowic, sprawia że jest to atrakcyjne miejsce do planowania wypoczynku. W zimie, dodatkową atrakcją jest wyciąg trasa narciarska w niedaleko położonej Lubince. O kwaterę można pytać w gospodarstwie agroturystycznym  Genowefy i Bartłomieja Ulaneckich (tel. 014 66 530 25) lub w sąsiednich Lusławicach.
 
Metryczka miejscowości
Sołtys: Zbigniew Jachym
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. -  698
Powierzchnia - 574,7 ha

Czytaj więcej: Wola StróskaMiejscowość od dwuczłonowej nazwie, historię i entymologię swojej nazwy zawdzięcza sąsiednim Stróżom. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z połowy XIV wieku i odnotowują Wolę Strózką jako posiadłość rycerską. Przekonywująco brzmią podania o tym, że Wola wykształciła się jako oddzielna osada z sąsiednich Stróż – miejsce w którym stróżujący otrzymywali rolę, jako zapłatę za służbę królestwu. Wola Stróska zajmuje północny, łagodnie opadający ku Kotlinie Zakliczyńskiej stok masywu Mogiła rozciągającego się w kierunku wschód – zachód. Dojechać tu najlepiej drogą powiatową Zakliczyn – Czchów, w Zdoni skręcając w lewo (na południe) do centrum miejscowości. Do części zachodniej miejscowości udamy się po przejechaniu droga powiatową obok zabudowań dworskich( dziś DPS) w Stróżach, skręcając poniżej remizy OSP na południe drogą gminną. Po wjechaniu na górę, trudy podróży wynagrodzi nam przepiękna panorama na Kotlinę Zakliczyńską z Dunajcem i wzgórzami Pogórza Wiśnickiego po drugiej stronie rzeki. Na pograniczu Woli Stróskiej i Borowej, grzbietem Mogiły biegnie zielony szlak PTTK do Czchowa na zachód i na Styr i Suchą Górę w przeciwnym kierunku. Porośnięta bujnym lasem Mogiła jest rajem dla grzybiarzy. Pod koniec II wojny światowej miała miejsce tutaj tragedia partyzantów AK. Podstępnie zaatakowany 5 października 1944 roku przy leśnym szpitaliku oddział partyzantów,  w trakcie hitlerowskiej obławy poniósł śmiertelne straty. Wraz z lekarzem Czytaj więcej: Wola StróskaWładysławem Mossoczym zginęło 10 partyzantów.  Do dziś istnieje leśny szpitalik partyzantów, a poniżej szpitalika na południowym stoku, tam gdzie jest partyzancka, zbiorowa mogiła, partyzanci, którzy przeżyli wojnę ufundowali  w roku 1986 obelisk pamiątkowy. Poruszając się nieco bardziej, na południowy – wschód od szpitalika napotkamy mogiłę Władysława Mossoczego z metalowym krzyżem i tabliczką. Rokrocznie, na początku października, pod obeliskiem i przy szpitaliku odbywa się uroczystość patriotyczno – religijna organizowana przez Burmistrza, ZCK w Zakliczynie z pomocą młodzieży ZSP im. Piłsudskiego i świetlicy ZCK w Woli Stróskiej. Świetlica ZCK mieści się w nowym Domu Strażaka zarządzanym przez tutejszą jednostkę OSP. Z Woli Stróskiej wywodzi się oryginalny zwyczaj zabawy plebejskiej zwany „Klocem”. Polega on na tym, że biesiadnicy „porywają” upatrzoną sobie dziewczynę i przywiązują do kloca (kłody drewnianej), a rolą kawalera jest jej wykupienie z tej „niewoli”. W Woli Stróskiej można pytać o zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym. Prowadzi je Bolesław Białoskórski (tel. 014 66 55 077).

 

Czytaj więcej: Wola Stróska

 


Metryczka miejscowości

Sołtys: Józef Teper - tel. 14 66 55 059

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 413

Powierzchnia - 540,4 ha

 

Czytaj więcej: WesołówMiejscowość od Zachodu granicząca z Zakliczynem, w zasadzie w taki sposób że trudno zorientować się, gdzie kończy się stolica gminy, a gdzie zaczyna pradawny Wesołów (Ujazd). Miejscowość ta, podobnie jak Zakliczyn identyfikowana jest z nazwą Ujazd pojawiającą się, podobnie jak Dunaiz (identyfikowany z Zakliczynem) w dokumentach papieskich z 1086 roku. Niewątpliwie obie sąsiadujące z sobą osady były i są od siebie naznaczone historycznym uzależnieniem. Wtedy, gdy Opatkowic (Zakliczyn) były własnością opactwa tynieckiego, Ujazd (Wesołów) też należał do Benedyktynów. Położenie na średniowiecznym szlaku kupieckim wykorzystał Zakliczyn (Opatkowice) do rozwoju handlu i w konsekwencji wykształcenia osady typu miejskiego – Ujazd oferował kupcom miejsce odpoczynku i pożywienia. Trzeba wiedzieć, że szlak podróży od strony Krakowa, Czchowa i Melsztyn w kierunku Zakliczyna, Ciężkowic i Biecza biegł przez Wesołów. Podczas lokacji na terenie Opatkowic miasta Zakliczyn (1557-58)  przez Spytka Wawrzyńca Jordana w pertraktacjach z Benedyktynami Czytaj więcej: WesołówTynieckimi istotną rolę odgrywał sąsiedni Ujazd (Wesołów). Być może wtedy, gdy Opatkowice stały się Zakliczynem, bliźniaczy Ujazd zmienił nazwę na Wesołów. Tego na pewno nie wiemy. Wiadomo natomiast, że w dawnych czasach miejscu gdzie zlokalizowana była karczma przydrożna, zwykło nazywać się Ujazdem, gdzie, jak wiadomo było raczej gwarno i wesoło, toteż obecna nazwa miejscowości Wesołów jest bardzo trafnym nawiązaniem do wcześniejszej nazwy. Pamiątkami historycznymi są; działający młyn mechaniczny i istniejący jeszcze budynek byłej szkoły podstawowej (mieści się tu świetlica profilaktyczna). Obok budynku budowany jest duży, przestronny budynek, który po ukończeniu inwestycji planowanej w części na rok 2010,  władze samorządowe chcą przeznaczyć na działalność kulturalną.  Naturalną granicą północno-zachodniej części miejscowości, której zdecydowana część obszaru leży na równym terenie Kotliny Zakliczyńskiej, jest rzeka Dunajec. Między Melsztynem a Wesołowem istniała pradawna przeprawa wodna związana z traktem kupieckim. Rozwój Zakliczyna służył Wesołowowi, pod koniec XIX wieku w miejscu przeprawy wodnej z Melsztyna został wybudowany, duży, drewniany most. Most kilkakrotnie ulegał zniszczeniu, najbardziej podczas frontowych działań wojennych w 1914 roku, potem podczas powodzi 1000-lecia w 1934 roku. Zawsze jednak był odbudowywany, bądź remontowany i służył podróżnym aż do końca lat 70-tych XX wieku, kiedy to został oddany do użytku betonowy most z Roztoki do Zakliczyna. Dziś po historycznym moście pozostały solidne przyczółki po obu stronach rzeki. Co jakiś czas pojawiają się postulaty wybudowania ( z wykorzystaniem owych przyczółków) kładki turystycznej łączącej na powrót Wesołów z Melsztynem. Z pewnością przyczyniłoby się to do ożywienia ruchu turystycznego. Dziś miejscowość należy do raczej spokojnych, bez wielkiego natężenia ruchu samochodowego, miejsc przyjaznych turystyce rowerowej, spacerowej oraz wypoczynku nad wodami Dunajca. Działają tutaj prywatne kwatery agroturystyczne, np. Edward Ogonek, tel. 14 66 53 640, 502 294 966.

 

Czytaj więcej: Wesołów

 

Metryczka miejscowości

Sołtys: Henryk Lasota - tel. 14 66 53 224

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 890

Powierzchnia - 687,1 ha

Czytaj więcej: StróżeZ Zakliczyna do Stróż możemy udać się jadąc drogą 975 skręcając za rondem, po minięciu klasztoru Franciszkanów i drogą powiatową na zachód tuż obok słupa symbolizującego miejsce w którym stał pierwszy budynek klasztorny, przez Zdonię dojedziemy do miejscowości. Możemy z centrum Zakliczyna jadąc ulicą Mickiewicza i dalej przez Wesołów drogą powiatową na południe dotrzeć do Stróż lub wcześniej ul. Grabina obok budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i droga powiatową Zakliczyn – Czchów na zachód. Północno-zachodni skrawek miejscowości stanowi równinę – część Kotliny Zakliczyńskiej, pozostała część miejscowości znajduje się na łagodnych wzniesieniach Pogórza Ciężkowicko- Rożnowskiego. Pierwsza wzmianka o Stróżach pochodzi z końca lat 80-tych XIII wieku i dotyczy roszczenia sobie praw do własności przez Opactwo Benedyktynów z Tyńca. Są to dokumenty nazywane przez krąg badaczy historii falsyfikatami benedyktyńskimi. W 1369 roku pojawia się informacja o Stróżach jako własności królewskiej. Ma to sens, nawet jeśli odniesiemy tylko do genezy nazwy (stróża , strażnica), bo z pewnością przy trakcie handlowym, takowe miejsca administracja królewska posiadała. Tezę tą też Czytaj więcej: Stróżepotwierdza fakt istnienia do dziś sąsiedniej miejscowości o nazwie Wola Stróska. Najcenniejszym obiektem historycznym jest dwór wraz z pozostałością parku dworskiego Dunikowskich, rodu którego kiedyś przedstawiciele pełnili funkcje starosty powiatu ziemskiego, czchowskiego. Obecnie budynek dworski z przełomu XVIII/XIX wieku jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Obiekt i otoczenie były modernizowane tak, aby spełnić wymagania dla potrzeb przebywających tu pensjonariuszek. W okresie I wojny światowej w 1914 roku Stróże były miejscowością frontową zajętą przez Rosjan. Linię frontu stanowił Dunajec, a po przeciwnej stronie rzeki stali żołnierze Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wojska niemieckie stacjonowały w obiektach dworskich podczas II wojny światowej. Czytaj więcej: StróżePrzy rozwidleniu dróg Zakliczyn – Czchów – Wesołów w Stróżach znajdują się ważne obiekty służące lokalnej społeczności; szkoła podstawowa (wybudowana w 1970 roku) i kaplica p.w. św. Jerzego wybudowana pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, gdzie oprawiane są niedzielne msze święte. . Tuż przy drodze pomiędzy szkołą a kaplicą, zwraca uwagę kamienny krzyż (na zdjęciu) z kamieniem u stóp krzyża pełniącym onegdaj funkcje pręgierza do karania nieposłusznych chłopów. Na północ, za kompleksem szkolnym z salą sportową, znajduje się boisko piłkarskie, na którym mecze ligowe rozgrywa najstarszy w Gminie Zakliczyn klub sportowy – „Orzeł” , który w 2007 roku obchodził jubileusz 60 – lecia istnienia. Wcześniej mecze rozgrywano na boisku zlokalizowanym przy budynku remizy strażackiej miejscowej jednostki OSP, poniżej posiadłości dworskich po prawej stronie drogi. Stróże polecamy turystom rowerowym i zmotoryzowanym. Jest stąd blisko do Zakliczyna i na szlak zielony turystyczny PTTK. O kwatery agroturystyczne możemy pytać w sąsiednich Filipowicach, Wesołowie i Woli Stróskiej.
 
Mertyczka miejscowości
Sołtys: Antoni Teper - tel. 14 66 55 085
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 624
Powierzchnia - 364 ha
Czytaj więcej: SłonaMiejscowość  na południowy wschód od Zakliczyna. Jadąc drogą 975 z Zakliczyna do Paleśnicy, w miejscowości Bieśnik skręcamy w lewo na drogę powiatową do Jastrzębi, Kąśnej i Ciężkowic. Droga biegnie pomiędzy wzniesieniami Styru i Suchej Góry obok potoku Słonianka. Miejscowość wymieniana przez Długosza pod datą 1215 z nazwą która sugeruje związki z solą. Rzeczywiście ta część Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego obfituje w źródła wód solankowych, szczególnie nas interesujących, zlokalizowanych w paśmie wzniesień Styr i Mogiła. O walorach tutejszych źródeł w kontekście leczniczym przekonany był Ignacy Paderewski, ponad pół wieku potem wyjątkowe właściwości miejscowych solanek potwierdził w badaniach rozmiłowany w tutejszych okolicach, inicjator Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, tarnowianin   prof. Józef Poborski. W Słonej są ślady po XVII –wiecznych szybach solnych, jest wytwórnia wód kontynuująca tradycje przedwojenne, kiedy to dwór z Olszowej wysyłał beczki z wodami aż do Wiednia. Jest też w Słonej, na skraju lasu, pamiątka po wydarzeniach z 31 października 1944 roku – obelisk upamiętniający śmierć partyzantów z rąk oddziału hitlerowskiego – którzy zginęli w nierównej walce. Ze Słonej pochodzi wyniesiony 13 czerwca 1999 roku na ołtarze przez papieża Jana Pawła II – męczennik II wojny światowej bł. Krystyn Gondek, syn Jana i Julii z domu Cichy (z Faliszewic). Imię bł. Krystyna Gondka nosi zakliczyńskie gimnazjum, a  krewną jest Władysława Kuzera – przewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie w trzech kadencjach początku XXI wieku. W budynku byłej szkoły podstawowej znajduje się świetlica profilaktyczna Gminy Zakliczyn oraz prowadzi działalność CAS „Horyzonty”.   Przez miejscowość przebiegają  dwa szlaki turystyczne PTTK ; zielony do Rudy Kameralnej i Czchowa na zachód oraz na Plichty i Gromnik we wschodnim kierunku oraz czarny; na Sucha Górę. Teren ten oprócz turystyki pieszej jest dogodny do wędrówek rowerowych. Blisko ze Słonej zarówno do Zakliczyna, jaki i Kośnej Dolnej i Ciężkowic. Nade wszystko należy posmakować wody solankowej. Źródło takie wody znajduje się na terenie tutejszej wytwórni.  O kwatery można pytać w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych w Kończyskach i Zakliczynie.
Czytaj więcej: Słona Czytaj więcej: Słona
Metryczka miejscowości
Sołtys: Danuta Nowak - tel. 14 66 53 558
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 294
Powierzchnia -  612,6 ha
Czytaj więcej: RoztokaRoztoka to niewielka, najdalej na wschód wysunięta miejscowość na lewym brzegu Dunajca w gminie Zakliczyn. W części południowo-wschodniej zajmuje dolinę Dunajca,  a w części północno-wschodniej wzniesienia Pogórza Wiśnickiego. Granicą tych części jest droga nr 975 z Wojnicza do Nowego Sącza przez Zakliczyn. W centrum miejscowości na zachód od wspomnianej drogi odchodzi droga nr 980 Roztoka – Jurków. Podobnie jak sąsiadująca od Zachodu Zawada Lanckorońska, Roztoka jest terenem budownictwa letniskowego. Pewne podobieństwa dotyczą również odkryć archeologicznych (choć nie na taką skalę jak w Zawadzie), a rzecz dotyczy potwierdzenia przez Karpacką Ekspedycję Archeologiczną podczas badań w latach 60-tych ubiegłego wieku, iż na obszarze dzisiejszej miejscowości istniał gród słowiański z okresu przed państwowego. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że ekspedycja kierowana przez prof. A. Żakiego udokumentowała wiele miejsc osadnictwa w dolinie Dunajca, nie tylko osadnictwa słowiańskiego, ale sięgającego czasów odległych od dzisiejszych o ponad 10 tysięcy lat. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z połowy XIV wieku (1357 r.). Roztokę wymienia Długosz w Liberum Beneficjum jako miejscowość płacącą dziesięcinę prebendarzowi w Dębnie. Pod koniec XIV wieku miejscowość jako część klucza dębińskiego była własnością Piotra ze Szczekocin. Dwa wieku później odnotowuje się, że Roztoka przechodzi pod władanie właścicieli Lusławic, Taszyckich. Jest też w tej miejscowości pamiątka z okresu I wojny światowej – jest to kwatera wojskowa oznaczona nr 291, gdzie w pojedynczych grobach leży 34 żołnierzy armii austro - węgierskiej, którzy polegli tu w styczniu i lutym 1915 roku. Frontowa strona cmentarza zbudowana z kamienia, w środkowej części widnieje duży jednoramienny krzyż. W okresie po 1945 roku wydawało się, że Roztoka posiadająca bardzo dogodne położenie komunikacyjne, stanie się ważnym miejscem o charakterze rekreacyjnym dla pobliskiego Tarnowa. Swego czasu powstał tutaj ośrodek wypoczynkowo-treningowy jednego z tarnowskich klubów sportowych. Dziś pozostało po tym wspomnienie, choć w latach 90-tych były próby utworzenia czegoś w rodzaju motelu. Obecnie na tym terenie powstaje nowoczesny szpital położniczy – to kosztowna inwestycja, ale mogąca w przyszłości zapewnić Roztoce nie tylko dodatkowe miejsca pracy, ale i prestiż. W roku 2000 mieszkańcy Roztoki i Zawady Lanckorońskiej na pograniczu obu miejscowości ufundowali Krzyż Milenijny. W Roztoce polecamy gospodarstwa agroturystyczne „Walerkówka” prowadzone przez Grażynę Trytek z ul. Spokojnej 17, 32-840 Zakliczyn  (tel. 014 665 31 42, kom. 509 412 894) oraz  „Julianówka“ Renaty Soból, Roztoka 11, (tel.(014 665-33-27).
Metryczka miejscowości
Sołtys: Tomasz Owczarek
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 242
Powierzchnia - 301,1 ha

Czytaj więcej: Ruda KameralnaMiejscowość położona na południowo zachodnim krańcu Gminy Zakliczyn wśród malowniczych, porośniętych lasami wzgórz zachodniej części Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego.  W południowej części graniczy z gminą Gródek nad Dunajcem (Roztoka) w powiecie nowosądeckim, a z zachodniej z gminą Czchów (Piaski Drużków) w powiecie brzeskim. Z Zakliczyna można tu dojechać drogą powiatową  przez Zdonię (lub Wesołów), Stróże, Filipowice – w tej miejscowości skręcając na południe do Rudy Kameralnej. Trafimy tutaj też jadąc drogą 980 do Paleśnicy, skręcając przed Paleśnicą na zachód drogą powiatową przez Borową lub w samej Paleśnicy na zachód przez Dzierżaniny. Pomiędzy wzniesieniami przy drodze, w dolnej części miejscowości płynie potok Rudzianka, który podczas ulewnych deszczy w latach 1997 i 2001 wyrządził sporo szkód podtapiając domostwa i niszcząc drogę.  Ciekawa, dwuczłonowa nazwa miejscowości, wywodzi się najpewniej od tradycji wydobywania tutaj rud żelaza w Czytaj więcej: Ruda Kameralnaokresie średniowiecza. Wtedy eksploatowano tu rudę żelaza w postaci syderytu ilastego. Wytapiano też surówki w małych piecach ziemnych na węglu drzewnym, w tzw. "dymarkach". Stosunkowo późna, ale za to bardzo konkretna wzmianka historyczna dotyczy założenia wsi Ruda Kameralna przez braci Błażeja i Filipa z Tworkowej – miejscowości koło Czchowa – w roku 1372. Choć istnienie złóż rud żelaza potwierdziły prowadzone współcześnie badania geologiczne, to ze względu na trudno dostępny teren pod względem komunikacyjnym (duże odległości do najbliższych linii kolejowych i drogowych arterii komunikacyjnych), eksploatacja tych złóż jest nieopłacalna. Do  niedawna, dzięki rodzinie Rozkochów, Ruda Kameralna słynęła z garncarstwa . Tymczasem jest to miejscowość kusząca turystów zamiłowanych w ciszy, spokoju, pragnących bliskiego kontaktu z naturą. Nic dziwnego, że  chętnie budowane są tutaj przez mieszkańców Krakowa i aglomeracji śląskiej domki wypoczynkowe. W architekturze lokalnego krajobrazu zwracają uwagę liczne kapliczki wotywne. Miejscowość należy do parafii Filipowice, ale niedzielne msze święte odprawiane są w  kaplicy p.w. św. Trójcy, murowanej z kamienia z roku 1864 z trzema ołtarzami pochodzącymi z lat 1971 -75. Kaplica była zniszczona w wyniku pożaru w 1971 r. Od tej pory została odbudowana i jest sukcesywnie modernizowana. Powyżej kaplicy w latach 2004 – 2009 została zbudowana świetlica, przekazana w kwietniu do użytku przez Zakliczyńskie Centrum Kultury – oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się 25 lipca 2009 roku. Obok świetlicy znajduje się boisko rekreacyjne do gry w piłkę nożną. Przez miejscowość przebiega zielony szlak turystyczny PTTK na zachód do Czchowa, na wschód przez Mogiłę, Styr i Suchą Górę do Gromnika. O noclegi można pytać w gospodarstwie agroturystycznym Anny Pachoty (tel. 14 66 54 170).

Czytaj więcej: Ruda Kameralna Czytaj więcej: Ruda Kameralna

Metryczka miejscowości:

Sołtys: Andrzej Różowski

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 311

Powierzchnia - 685,5 ha

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.