Drukuj
Kategoria: Miasto i sołectwa
Odsłony: 5247
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_zawada.jpgLicząca prawie 300 stałych mieszkańców miejscowość, na lewym brzegu Dunajca, w części południowej w dolinie rzeki z przewagą pół uprawnych, w części północnej na wzniesieniu Pogórza Wiśnickiego. Tam też ze względu na znakomite walory krajobrazowe rozwinęło się budownictwo rekreacyjne. W Zawadzie Lanckorońskiej działa też kilka gospodarstw agroturystycznych: „Lanckoronka” Anny Różak (tel. 14 665 37 45 kom. 609 950 155), „Amorek” Elżbiety i Janusza Rzepów (tel. 14 665 36 15, kom. 607 715 947), „Ekowczasy” Lucyny Sukman (tel. 14 665 33 27). Ponadto w budynku byłej szkoły urządzono ośrodek wypoczynkowy. Dobre położenie, w pobliżu skrzyżowania dróg nr 980 Roztoka – Jurków oraz nr 975 Wojnicz – Zakliczyn, około 2 kilometry do Zakliczyna, bliskość rzeki, ciekawa historia, sprawiają dodatkowo, że miejscowość jest atrakcyjna pod względem turystycznym.

Jeśliby na terenie gminy Zakliczyn szukać najliczniej zgromadzonych śladów zurbanizowanego osadnictwa, to trzeba zacząć od Zawady Lanckorońskiej. Choć pierwsza wzmianka datowana jest na rok 1347 i związana z wejściem w posiadanie tych terenów przez Spycimira Leliwitę, to Zawada ma najlepiej udokumentowaną archeologicznie przeszłość. O pierwszym prasołowiańskim grodzie twierdzi się, że istniał tu blisko 2700 lat temu. Niewątpliwie Zawada Lanckorońska pochodzenie swojej nazwy zawdzięcza dwóm faktom: istnieniu na jej obszarze dużego grodu wczesnośredniowiecznego w okresie pomiędzy VII a X wiekiem, od którego pochodzi współczesny pierwszy człon nazwy miejscowości „Zawada”. Jak pisze w swojej pracy ks. Smoleński, „Zawadka”, „Zawada”  to określenie w owym czasie grodu, pochodzące od tego że gród to miejsce które zawadzało w drodze np. podboju lub w określeniu pokojowym o który należało „zawadzić” żeby dokonać np. wymiany towarowej. Skoro o tym mowa, to archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Tarnowie twierdzą, że istnieją dowody na bytność na terenie grodu w Zawadzie rzymskich legionistów. Przy okazjib_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_zawada1.jpgwarto dodać, że tarnowski archeolog Andrzej Szpunar twierdzi, że są dane ku temu, aby doszukiwać się istnienia osady na terenie dzisiejszego Zakliczyna datowanej na co najmniej IX wiek. Wróćmy do Zawady.  Badania archeologiczne były prowadzone w Zawadzie Lanckorońskiej od początku XX wieku. W 1900 roku, w latach 1938 –39 oraz w ramach kompleksowych badań prof. A. Żakiego nazwanych Karpacką Ekspedycją Archeologiczną w latach 1966 – 67 i ostatnich w 1993 roku. Z pewnością do dość intensywnej eksploracji archeologicznej przyczyniły się skarby archeologiczne znalezione przez miejscową ludność w 1932 i 1946 roku. Lanckorońska – drugi człon nazwy – wywodzi się od rodu Lanckorońskich zawiadujących w pewnym okresie dobrami melsztyńskimi, w tym i Zawadą. Inna pamiątką historyczną, bliską naszym czasom , jest obelisk znajdujący się przy drodze krajowej nr 980, poświęcony pamięci mieszkańców Zawady rozstrzelanych przez Hitlerowców w odwet za zamordowanie austriackiego żołnierza niemieckiej służby pomocniczej.  Niemcy 1 sierpnia 1944 roku za jednego swojego żołnierza zamordowali w odwecie 8 osób.

Metryczka miejscowości

Sołtys: Ryszard Różak - tel. 14 66 53 745

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 319

Powierzchnia - 339,3 ha