Baner 4
 

29 czerwca odbyła się uroczystość oddania do użytku w Zakliczynie 12-godzinnej filii Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 1 lipca 2011 roku zespół ratowniczy zakliczyńskiej filii stawił się po raz pierwszy do pracy. Awizowana w zeszłym roku przez wojewodę Kracika reorganizacja tej służby, zatwierdzona przez minister Kopacz, stała się faktem. Oficjalnego otwarcia stacji na terenie firmy Fors-Trans przy ul. 17 Stycznia dokonali starosta Mieczysław Kras, szefowa tarnowskiego pogotowia Kazimiera Kunecka i burmistrz Jerzy Soska. Pojazd ratunkowy i pomieszczenia służbowe poświęcił ks. proboszcz Paweł Mikulski.

Koszty obsługi filii pokrywają solidarnie gmina i starostwo, ambulans będzie do dyspozycji w godzinach 7:00-19:00, obsługiwać go będą zespoły ratownicze. Pierwszy z nich w składzie: Krzysztof Krzemień, Paweł Wąs, Jarosław Barwacz (oraz asystentka) zaprezentował swoje niemałe umiejętności podczas specjalnego pokazu ratownictwa dla gości uroczystości. Wśród nich m. in. przewodniczący Józef Wojtas i radni Rady Miejskiej, sołtysi, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, wysłannik ministra Grada, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Wojciech Skruch, radny RPT Kazimierz Korman, właściciele obiektu - Zbigniew Mytnik z małżonką.

- Dotychczas na terenie Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego mieliśmy dziewięć zespołów ratunkowych, z tego trzy w ośrodkach terenowych. Od 1 lipca w Zakliczynie zyskujemy nowy zespół, który z pewnością przyczyni się do zabezpieczenia medycznego tego rejonu. Jestem przekona, że ten zespół, jak i pozostałe, będzie na miejscu zdarzenia zawsze wtedy, kiedy on będzie potrzebny. Jestem pewna, że państwo, mieszkańcy gminy będziecie z naszych świadczeń zdrowotnych zadowoleni - powiedziała dyr. Kunecka.

Mocna reprezentacja naszego samorządu świadczyła o randze wydarzenia. O perspektywach gminnej służby zdrowia, w kontekście utworzenia tutaj stacji całodobowej, dyskutowano po oficjalnej ceremonii - podczas wspomnianego pokazu ratowniczego, jak i na uroczystym obiedzie w Zajeździe Ania, wydanym z tej okazji przez burmistrza Jerzego Soskę.

Więcej na ten temat w lipcowym wydaniu Głosiciela.

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.