Logo 2
 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2014.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2014.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2013.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2013.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2012.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2012.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2011.png
There was a problem loading image http://www.zakliczyn.pl/images/zsag/harmonogram_prac_2011.png
Czytaj więcej:
 • Zakończenie prac związanych z budową Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Możliwość inwestowania na terenie ZSAG
Czytaj więcej:
 • Wydanie placu budowy wykonawcy
 • Uzyskanie pozwoleń na rozbudowę infrastruktury liniowej w Strefie gospodarczej
 • Prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej
Czytaj więcej:
 • Prace projektowe dotyczące budowy dróg wewnętrznych i sieci infrastrukturalnych wraz z przeprowadzeniem stosownych uzgodnień technicznych i administracyjnych
 • Podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą Utworzenie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Czytaj więcej:
 • Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie w sprawie utworzenia Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Przekazanie na własność Gminy Zakliczyn przez Powiat Tarnowski działki pod budowę drogi wewnętrznej w Strefie gospodarczej
 • Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla całego przedsięwzięcia zgodnie z procedurą "zaprojektuj i wybuduj"
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Działania 4.3A MRPO

źródło informacji: Urząd Miejski w Zakliczynie

Czytaj więcej: Mel-dróg zrobi Strefę 14 marca w symboliczny sposób odbyło się przekazanie przez burmistrza Jerzego Soskę terenu pod budowę Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej firmie która wygrała przetarg na realizację inwestycji. Uroczystość miała miejsce w Zespole Czytaj więcej: Mel-dróg zrobi Strefę Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie (na terenie budowy Strefy zalegał śnieg), ale to było celowe posunięcie, bowiem od kształcącej się w ZSP młodzieży w dużej mierze będzie zależeć pomyślność przedsięwzięcia. Władze samorządowe i realizatorzy Strefy spotkali się więc z młodzieżą uczącą się w ZSP.

Kiedy rozpoczynałem budowę budynku tej szkoły – mówił Jerzy Soska – wielu powątpiewało w to, że uda nam się zrealizować ten ambitny projekt. Dziś rozpoczynamy realizację kolejnego, ambitnego projektu do którego zapraszamy przedsiębiorców stwarzając im dogodne warunki do realizacji swoich planów. Znajdą tu nie tylko przychylność Burmistrza, wyposażony w media komunalne, drogi i parkingi teren, ale znajdą też świetnie przygotowanych fachowców ze Szkoły zlokalizowanej po sąsiedzku ze Strefą.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/wizualizacjazsag.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/wizualizacjazsag.jpg'

Czytaj więcej: Wizualizacja ZSAG

Wizualizacja Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej autorstwa Tomasza Soski

Strzałki skierowane na północ i na wschód pokazują możliwości rozwojowe ZSAG. W południowo-zachodniej części Strefa graniczy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego.

ZSAG – informacje ogólne

Czytaj więcej: Zakliczyńska Strefa zaprasza inwestorówZakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej (ZSAG) jest zlokalizowana w obrębie miasta Zakliczyn, na południowo – zachodnim krańcu miasta pomiędzy rozwidleniem ulic;  Grabina (droga gminna) i Ruchu Oporu (droga powiatowa).  Powierzchnia strefy wynosi 3, 29 ha. Na tym terenie Gmina do końca 2014 roku zakończy budowę  dróg wewnętrznych i parkingów oraz infrastruktury komunalnej, tzn. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej,  gazowej, energetycznej, telefonicznej, itp.   Na terenie Strefy planowane jest też utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. ZSAG jest przedsięwzięciem biznesowym i społecznym, budowana od podstaw na terenie do tej pory zupełnie nie wykorzystanym pod względem przemysłowym i usługowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie Strefy znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – jedna z najlepszych tego typu placówek oświatowych w regionie.  Jest to znakomita okazja do podjęcia rozmów o profilowym kształceniu odpowiadającym zapotrzebowaniu inwestora.

Czytaj więcej: Strefa w Zakliczynie ma unijne środkiCzytaj więcej: Strefa w Zakliczynie ma unijne środkiZarząd Województwa Małopolskiego wybrał 5 projektów, które mogą liczyć na pieniądze z Unii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, aż cztery nowe strefy powstaną w regionie tarnowskim. Zakliczyn, Szczurowa, Tuchów i Koszyce - to w tych miejscowościach powstaną nowe strefy aktywności gospodarczej. Na realizację inwestycji gminy otrzymają pieniądze z UE. 30 listopada w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Zakliczynie o godzinie 8 - mej członek Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Sorys oraz burmistrz Jerzy Soska i skarbnik Gminy Zakliczyn Urszula Nowak podpisali umowę na projekt "Utworzenie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej" którego wartość całkowita wynosi 3 876 012 zł 59 groszy z czego wartość dofinansowania to kwota 2 989 669 zł 33 grosze. Zakliczyńska SAG zostanie zlokalizowana na południowo-zachodnim krańcu miasta, przy zbiegu ulicy Grabina i ul. Ruchu Oporu, obok Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Teren strefy zostanie uzbrojony we wszystkie dostępne media. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewidywany jest na koniec pierwszego kwartału 2014 roku.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.