Logo 2
 

Adres:

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury

 

Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, NIP 873-27-90-655

tel. 14 628 3330 (Dyrektor), 628 3331 (Księgowość, instruktorzy) fax. 14 628 3332

www.zakliczyninfo.pl

 

 

Logotyp Zakliczyńskiego Centrum Kultury - autor projektu Stanisław KUSIAK:

 

 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_zck_001.jpg

Kadra instytucji

Kadra etatowa:

mgr Kazimierz Dudzik – dyrektor, tel. 14 628 3330, e mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Edyta Ramian – Główna Księgowa – wymiar  zatrudnienia 3/4 etatu, tel. 14 628 3331, e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00

mgr Maria Chruściel - specjalista ds. administracyjno - ekonomicznych - 1/2 etatu, tel. 14 628 3331, e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy; poniedziałek - piątek - 7:00 - 9:00

Stanisław Kusiak – instruktor ZCK, tel. 14 628 3331 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: wtorek i piątek - 12:00 - 20:00, poniedziałek, środa, czwartek - 8:00 - 16:00

Marek Niemiec - redaktor naczelny miesięcznika "Głosiciel" , e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżury redakcyjne we wtorki od 9 - tej do 15 - tej

oraz praca w redakcji na poddaszu w ratuszu:  w czwartki i piątki od 9:00 do 15:00 oraz w poniedziałki i środy od 14:00 do 20:00

Teresa Nadolnik  – referent ZCK, tel. 14 628 3332  e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: (w ratuszu) - poniedziałek, środa, piątek - 12:00 - 16:00, wtorek, czwartek - 12:00 - 20:00

Janusz Cierlik – instruktor – choreograf ZF „Gwoździec” - godziny pracy: piątek 17:00 - 20:00 w Domu Strażaka w Gwoźdźcu

Umowy zlecenia – umowy o dzieło

mgr Anna Kusek - instruktor rytmiki i zajęć plastycznych dla dzieci najmłodszych -  e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dominik Malik - kapelmistrz i instruktor , Hubert Fałowski – instruktor Strażackiej Orkiestry Dętej „Filipowice”

Edward Mietła – akompaniament ZF „Gwoździec”

Michał Papuga – administrator strony internetowej, e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta  Czuba – gospodarz świetlicy ZCK w Woli Stróskiej (Dom Strażaka),

Teresa Nadolnik - gospodarz świetlicy ZCK w Gwoźdźcu (Dom Strażaka).

Barbara Olchawa – gospodarz świetlicy  ZCK w Filipowicach (Dom Strażaka), e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Padoł – gospodarz świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej

 

W domenie działalności  znajdują się działania:

edukacyjne - nauka gry na instrumentach, nauka tańca, rytmika, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, nauka języków obcych, zajęcia w klubach, zespołach artystycznych,

informacyjne i promocyjne - wydajemy i redagujemy miesięcznik "Głosiciel" oraz portal informacyjny www.zakliczyninfo.pl   Ponadto w miarę możliwości: wydajemy informatory, foldery, książki, albumy. Współpracujemy z mediami informacyjnymi, organizujemy imprezy promocyjne, wspieramy działalność organizacji i stowarzyszeń w budowie turystycznego wizerunku Gminy Zakliczyn,

artystyczne - organizujemy cykliczne wystawy oraz budujemy stałe ekspozycje o walorach artystycznych i poznawczych, organizujemy konkursy i przeglądy, finansujemy i współfinansujemy działalność zespołów artystycznych: Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”, Strażacką Orkiestrę Dętą "Filipowice", Zakliczyński Klub Fotograficzny "Światłoczuli",

usługi dla ludności i turystów - świadczymy usługi w zakresie informacji turystycznej oraz reprograficzne /fax, druki, ksero, bindowanie, laminowanie/, oferujemy wydawnictwa o tematyce lokalnej, prowadzimy informację turystyczną o Gminie Zakliczyn, udostępniamy pomieszczenia na szkolenia, narady, spotkania, udostępniamy lokale w ratuszu na prowadzenie restauracji (parter ratusza) oraz szalet publicznych (piwnice ratusza).

 

Historia samorządowej instytucji kultury Gminy Zakliczyn od 2000 roku:

 

Od 1 stycznia 2000 do 21 lutego 2011 roku samorządowa instytucja kultury Gminy Zakliczyn nazywała się Regionalnym Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie zastępując działające od 1992 roku Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Zakliczynie, które z kolei było kontynuatorem Gminnego Ośrodka Kultury powołanego w latach 70 - tych XX w.  RCTiDK posługiwało się logotypem zaprojektowanym przez Stanisława KUSIAKA

b_250_100_16777215_00_images_stories_kopiowane_logo.jpg

Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w  ZAKLICZYNIE

16.12.1999 r. – Powołanie Kazimierza Dudzika na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Zakliczynie – podstawowe zadanie nowego dyrektora to przygotowanie statutu samorządowej instytucji odpowiadającej wymogom finalnym programu Tourin Phare III, realizowanego przez Gminę Zakliczyn

29.12.1999 r. –  Rada Gminy w Zakliczynie uchwała nr XVI/146/99 nadaje STATUT instytucji kultury o nazwie „Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego” w Zakliczynie.

01.01.2000 r. – formalny początek działalności nowej instytucji samorządowej Gminy Zakliczyn. RCTiDK posiada osobowość prawną, jest przedsiębiorstwem komunalnym  z jednoosobowym zarządem. Składa się z trzech działów merytorycznych: Ośrodka Informacji Turystycznej, Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zbiorów Regionalnych. Siedzibą RCTiDK jest w połowie wyremontowany ratusz w Zakliczynie.

24.02.2000 r. – uroczystość oficjalnego otwarcia działalności RCTiDK w Zakliczynie. Instytucja dostępna jest od 8.00 do 20 –tej codziennie.

W roku inauguracyjnym po raz pierwszy zorganizowano Zakliczyński Przegląd Orkiestr Dętych „Nuty spod batuty”, Piknik Samochodów Terenowych „4x4”, Święto Fasoli. Kontynuowano takie przedsięwzięcia jak; Dni Gminy Zakliczyn, Uliczny Bieg Niepodległości. Wraz z Wójtem Gminy i redakcją „Głosiciela” wprowadzono zwyczaj składania sobie życzeń na Rynku w Zakliczynie. Uruchomiona zostaje galeria wystaw artystycznych. Przychody RCTiDK (środki finansowe z działalności statutowej) osiągają kwotę blisko 30 tysięcy złotych przy dotacji 300 tysięcy zł.

rok 2001 – oddana zostaje do użytku tzw. Burmistrzówka na parterze ratusza. Sala na 20 miejsc z freskiem autorstwa Stanisława  Kusiaka, pt. założenie miasta. W RCTiDK powstaje jedna z pierwszych kafejek internetowych w regionie – pierwsza   w instytucji kultury Powiatu Tarnowskiego. W pierwszym plebiscycie „Odkrywanie Małopolski” oferta RCTiDK otrzymuje wyróżnienie Marszałka Małopolski.

rok 2002 – RCTiDK staje się wydawcą miesięcznika „Głosiciel” , wydaje serię folderów, poszerza ofertę edukacji kulturalnej – powstają pracownie; taneczna, muzyczna i językowa. Zakupiona w 2000 roku siłownia zostaje pod koniec roku przekazana LKS „Dunajec” Zakliczyn.

rok 2003 – komputeryzacja instytucji oraz budowa nowoczesnej czytelni w Bibliotece, uruchomienie kolejnej świetlicy w Gwoźdźcu, po poszerzeniu ekspozycji w Izbie Pamiątek „Pod Wagą”, podczas Dni Gminy Zakliczyn przemianowanie Izby na Muzeum Grodzkie „Pod Wagą”. Oddanie do użytku Sali wielofunkcyjnej w ratuszu.

rok 2004 – RCTiDK w pracy dyplomowej Katarzyny Adamskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Gminne instytucje kultury w woj. małopolskim , napisanej pod kierunkiem prof. Emila Orzechowskiego, RCTiDK w Zakliczynie zostaje uznane za cytuję:  świetnie funkcjonującą instytucję kultury.

rok 2005 – praca promocyjna RCTiDK jest jednym z ważnych argumentów w działaniach zmierzających do nadania Zakliczynowi praw miejskich. Dyrektor RCTiDK wchodzi w skład ścisłego komitetu przygotowującego uroczystości przywrócenia praw miejskich. Jednocześnie przygotowywane jest wyłączenie ze struktury RCTiDK Gminnej Biblioteki Publicznej i Zbiorów Regionalnych. Powstaje Młodzieżowy Zespól Taneczny „Vision”

rok 2006 – RCTiDK już bez Biblioteki Publicznej i Głosiciela. Restrukturyzacja instytucji. Pojawia się Biblioteczka Regionalna oraz pierwsza pozycja wydawnicza z tzw. serii herbowej „Opowieść o dziejach Zakliczyna i okolicy” dr Jana Hebdy. W połowie roku zostaje wydana druga książka z tej serii  pt. „Opowieści fantastyczne z doliny Dunajca” Ewy Jednorowskiej i Kazimierza Dudzika.

rok 2007 – wśród gminnych instytucji kultury regionu tarnowskiego RCTiDK wymieniane jest jako wiodąca instytucja kultury. Zostaje powołana do życia kafeteria Klub Spytko. Sukcesy obok Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec” odnosi Młodzieżowy Teatr „Kikloł” , zespół „Vision” , członek muzycznej grupy Awatar działającej przy RCTiDK Tomasz Szczepanik zaczyna odnosić sukcesy jako wokalista zespołu Pectus, dołącza do niego Grzegorz Samek – gitarzysta basowy. Stanisław Kusiak staje się rozpoznawalnym polskim artystą  fotografikiem. Powstaje Klub Seniora, działa Klub Fotograficzny Jordan. Powstaje w ratuszu magazyn strojów teatralnych jakiego nie ma żadna instytucja kultury w regionie – stroje przekazane są RCTiDK z ważnej krakowskiej instytucji kultury. Zainaugurowane zostają obchody 450-lecia lokacji miasta Zakliczyn. Sala wielofunkcyjna otrzymuje imię założyciela miasta. Przy dotacji Gminy w wysokości 407 tysięcy złotych, przychody własne RCTiDK wynoszą 110 tysięcy złotych.

rok 2008 – 18 stycznia dyrektor K. Dudzik zostaje uhonorowany Honorową Nagrodą i Statuetką „Uskrzydlony” za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu w kategorii „Kultura” . Jedyną dotąd osobą z Gminy Zakliczyn uhonorowaną ta prestiżową nagrodą w  kategorii „kultura” był Stefan Ściborowicz, który „Uskrzydlonym” został w roku 1989. Podsumowany zostaje cykl przedsięwzięć z okazji 450-lecia Zakliczyna. Na 9. Święto Fasoli przyjeżdża 150 dziennikarzy polonijnych z 30 krajów świata.  Powstaje stała ekspozycja „Zakliczyn sprzed lat”, zostaje wydany pierwszy album fotograficzny prezentujący uroki Ziemi Zakliczyńskiej. RCTiDK stabilizuje  wysoki poziom merytoryczny oferty i odnotowuje znakomite wskaźniki ekonomiczne – przychody z działalności przekraczają kwotę 219 tysięcy złotych, co stanowi ponad 50% wartości dotacji budżetowej. Na sukces instytucji pracuje 7 osób etatowych oraz liczne grono instruktorów i wolontariuszy.

rok 2009 – Agata Nadolnik założycielka Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec” podczas XX Wielkiej Gali Uskrzydlonych otrzymuje statuetkę „Uskrzydlony” za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu. RCTiDK realizuje projekt „ROSA” w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej w Gminie Zakliczyn. Projekt „ROSA” o wartości 146 tysięcy złotych jest największym spośród realizowanych w Gminie Zakliczyn. Partnerami projektu jest 16 podmiotów współpracujących z RCTiDK.

rok 2010 - Portal Zakliczyninfo staje się najpopularniejszą witryną internetową Miasta i Gminy Zakliczyn. Jednodniowy rekord odwiedzin - 2243 - notujemy w listopadzie dzień po wyborach samorządowych. RCTiDK w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich buduje plac postojowy przed wjazdem do Jamnej. Powstaje pierwsza wystawa zakliczyńskich fotografików pn. Światłoczuli - od nazwy wystawy bierze początek Zakliczyński Klub Fotograficzny "Światłoczuli".

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury

 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_zck_001.jpgrok 2011 - 22 lutego. W miejsce RCTiDK rozpoczyna działalność Zakliczyńskie Centrum Kultury.

rok 2011 - luty. Co prawda po przejęciu ponownie roli wydawcy "Głosiciela" pierwszy numer 2011 roku wychodzi jeszcze pod szyldem RCTiDK, ale do sprzedaży trafia już gdy pod względem prawnym RCTiDK zastępuje ZCK. "Głosiciel" redagowany jest przez Marka Niemca twórcę gazety w 1993 roku. Po 18 latach od pojawienia się pierwszego numeru gazety na początku 2011 roku przechodzi największą w dotychczasowej historii rewolucję edytorską. Nakład "Głosiciela" wzrasta do 1 000 egzemplarzy przy czym cena spada z 2,50 do 1,50 zł za egz.

rok 2011 - 30 kwietnia. Po czterech latach funkcjonowania kończy działalność założona przez Centrum kafeteria "Klub Spytko"

rok 2011 - 5 czerwca. Inauguracja imprezy "Brawo Zakliczyn". Impreza mająca za cel promowanie uzdolnionych artystycznie osób z Gminy Zakliczyn Najmłodszy uczestnik prezentacji miał niespełna 6 lat, najstarszy blisko 10 razy więcej.

rok 2011 - od 2 do 10 lipca. „Zakliczyn – art. 2012” - plener malarsko – fotograficzny zorganizowany wspólnie przez Marka Szymanowicza z krakowskiej Galerii Persja i Zakliczyńskie Centrum Kultury w pierwszym tygodniu lipca.

rok 2011 - grudzień. Klub Szachowy "Jordan" działający przy ZCK zyskuje status stowarzyszenia. Prezesem MUKSz "Jordan" zostaje mgr inż. Robert Ogórek.

rok 2012 - 30 marca. Po roku przerwy w odnowionej przestrzeni korytarza ratuszowego wznawia działalność "Galeria Poddasze" wernisażem zbiorowej wystawy najpopularniejszych artystów, których prace były wystawiane od 2000 roku w zakliczyńskim ratuszu.

rok 2012 - lipiec. Przy świetlicy ZCK w Rudzie Kameralnej powstała pierwsza na Pogórzu Wioska Rowerowa zrealizowana przez ZCK w ramach naboru do "Małych projektów" LGD Dunajec - Biała.

rok 2012 - 8 - 9 września. 13. Święto fasoli po raz pierwszy odbyło się na Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym "Kamieniec".  Pobity został rekord frekwencji - w imprezie uczestniczyło łącznie ok. 10 tys. osób.

rok 2013 - 25 stycznia. Podczas XXIV Gali w Sali Lustrzanej w Tarnowie Honorową Nagrodą USKRZYDLONY w kategorii MEDIA wyróżniony zostaje Miesięcznik Miasta i Gminy ZAKLICZYN wydawany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury "Głosiciel".

rok 2013 - 21 maja. Oficjalna inauguracja działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. W uroczystości obok Patrona Centrum wzięli udział m.in.: Anna Komorowska - żona Prezydenta RP, Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Andrzej Wajda. Gwiazdą artystyczną była światowej sławy skrzypaczka Anne - Sophie Mutter.

rok 2013 - 4 października. Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Jaworkach k. Szczawnicy Święto fasoli w Zakliczynie otrzymało wyróżnienie w Plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii "Wydarzenie roku 2013 w Małopolsce."

rok 2014 - 15 stycznia. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Klucz" działającego przy ZCK podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Honorowe Obywatelstwo Gminy Zakliczyn odebrał prof. Stanisław Konturek. Po uroczystości w liście otwartym prof. Konturek napisał m.in."... Szczególnie wzruszająca była dla mnie mowa okolicznościowa przedstawiająca moją działalność naukową i administracyjną w kraju i zagranicą, którą wygłosił Pan mgr Kazimierz Dudzik - prezes Stowarzyszenia "Klucz". Wzruszona była tym również cała moja Rodzina Zakliczyńska, która wyraża podziękowanie za zaszczycenie mnie tak piękną laudacją i tytułem honorowym..."

rok 2014 - 1 czerwca - Łoniowa. Podczas jubileuszowego Festiwalu "Krakowiaczek" pani Agata Nadolnik oraz pan Janusz Cierlik - twórcy sukcesów Zespołu Folklorystycznego "Gwoździec" zostają odznaczeni Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.