Logo 2
 

altSamorząd gminy może zanotować na swoim koncie niebagatelny sukces. Kompleks sportowy na Kamieńcu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” może przyjąć już pierwszych pasjonatów sportu. Jeszcze w marcu aplikowano do odpowiednich urzędów, a już po pięciu miesiącach obiekt został sfinalizowany. 31 sierpnia br. nastąpił jego komisyjny odbiór. Do kompletu potrzeba jeszcze placu zabaw, wszak miejsce już ogrodzone i przygotowane, ale - jak zapewnia burmistrz Jerzy Soska - złożony przez magistrat wniosek poprzez LGD Dunajec-Biała zyskał pozytywną ocenę formalną sektorowego programu operacyjnego „Odnowa wsi” i wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku funkcjonalny, dziecięcy ogródek nieopodal boisk zapełnią uradowane maluchy.
Gmina, pokrywając jedynie 20 proc. kosztów inwestycji, tj. 186 tys. zł, zyskała obiekt sportowy na miarę XXI wieku. W budowie „Orlika” partycypowali: Ministerstwo Sportu i Turystyki - w 47 proc., Urząd Marszałkowski - w 33 proc. Wydatkowano ogólną kwotę - 929 tys. zł, z tej sumy, oprócz oświetlonych dwóch boisk (do piłki nożnej oraz siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego), wykonano parkingi, wyremontowano szatnie, zbudowano chodnik. Ponadto gmina uzyskała zezwolenie na adaptację pomieszczeń pod trybuną na szatnie i magazyny „Orlika”. Całość kompleksu objęta będzie niebawem monitoringiem.

alt1 września br. burmistrz Jerzy Soska i animator sportu Łukasz Steć (instruktor dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego) zapraszają wszystkich kibiców na pierwszy trening na „Orliku”. Na zielonej, sztucznej murawie o 16:00 zagrają pod okiem rodziców „orliki” - dzieciaki 11-letnie i młodsze. Oficjalne otwarcie kompleksu nastąpi w sobotę 24 września br. W programie zaplanowano turnieje dla młodzieży z całej gminy i mecz pomiędzy samorządowcami Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego. Innych atrakcji z pewnością nie zabraknie.alt

Wyborcza wizja burmistrza Soski nabiera rumieńców, jego marzenia dotyczące tego zakątka naszej ziemi z wolna spełniają się, a w planach: może pływalnia, amfiteatr, a może szkoła... Pomysłów i zapału z pewnością nie zabraknie! Tymczasem zachęcamy do korzystania z oferty nowo otwartego „Orlika”, czynnego w godz. 8:00-22:00 oraz do zapoznania się z regulaminem obiektu.

 

 

 Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Zakliczynie


1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Zakliczyn, a administratorem obiektu - Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Burmistrz zatrudnia gospodarza obiektu.
2. Użytkownikami obiektu mogą być grupy zorganizowane (minimum 10-osobowe z pierwszeństwem użytkowania) oraz osoby indywidualne.
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
4. Kompleks jest dostępny:
a) od poniedziałku do piątku:
- w godz. 8:00-15:00 - pierwszeństwo dla uczniów
- w godz. 15:00-22:00 - o kolejności korzystania z boisk decyduje gospodarz obiektu
b) w soboty i niedziele - wszyscy chętni w godz. 13:00-21:00
c) w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) wszyscy chętni w każdy dzień tygodnia w godz. 13:00-22:00
5. Korzystanie z obiektu odbywa się pod nadzorem gospodarza, który czuwa nad prawidłowym użytkowaniem obiektu.
6. Na terenie obiektu zabronione jest:
- używanie butów piłkarskich na wysokich metalowych wkrętach oraz kolców
- wprowadzanie i użytkowanie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, a w szczególności: rowerów, skuterów, deskorolek itp.
- wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sportowe
- palenie tytoniu i spożywanie alkoholu
- zaśmiecanie obiektu
- korzystanie z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem
- przeszkadzanie w zajęciach lub grze
- zakłócanie porządku i używanie słów wulgarnych
- wprowadzanie zwierząt
- korzystanie z boisk bez zgody gospodarza
- przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami jego otwarcia
7. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu boisk właściciel i gospodarz nie ponoszą odpowiedzialności.
8. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
9. Osoby zachowujące się lub korzystające z obiektu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie gospodarza zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem bądź bezzwłocznego opuszczenia obiektu.
10. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, o możliwości korzystania z obiektu decyduje gospodarz.
11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk sportowych u gospodarza.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p-poż. i BHP oraz do stosowania się do poleceń opiekuna.
13. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania.
14. Ustala się dni, w których obiekt będzie nieczynny:
- są to święta państwowe i kościelne, po wcześniejszym poinformowaniu gospodarza obiektu i wywieszeniu ulotki informacyjnej.
15. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu sankcjonowane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Regulamin zatwierdzam:
Jerzy Soska
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.