Logo 1
 

altZebranie miejskie z powodu braku quorum odbyło się 10 października br. w drugim terminie, tj. o godz. 18:00 (brak wymaganej liczby - 128 mieszkańców). Na początku Andrzej Majcher - dyr. Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego wraz z podwykonawcą, kierownikiem prac geodezyjnych, przedstawili zgromadzonym zakres i cel działań geodezyjnych w mieście związanych z ewidencją gruntów, rejestru i sporządzeniem map w systemie informatycznym starostwa. W dniach 26 listopada - 14 grudnia br. nastąpi wyłożenie publiczne map w Starostwie, będzie można zgłaszać na miejscu zastrzeżenia. Urząd prześle do sądów ew. zmiany w hipotekach.
Następnie przewodniczący RMZ Kazimierz Ryba przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań w roku bieżącym. Zakupiono grunt pod parking k. cmentarza za 25 tys. zł. Żwirowano drogi i wykonane inne naprawy, tj. zainstalowano lustro przy wyjeździe z ul. Kościuszki, profilowano nawierzchnie ul. Polnej (wyrównanie i zagęszczanie), na ul. Ogrodowej - wyrównanie i profilowanie ubytków podłoża drogi klińcem wraz z dostawą klińca i zagęszczaniem, podobne prace na Łukówce, na ul. Zielonej i Grabina, ponadto demontaż i montaż nowego kręgu żelbetonowego o średnicy 100 cm oraz umocnienie przyczółków mostka na ul. Grabina. Pozostają środki na drogę do Domu Nauczyciela, nie udało się wykonać fragmentu chodnika na ul. Sobieskiego. Przewodniczący Kazimierz Ryba z własnej kieszeni sfinansował montaż walca w studni na Madziarach, dwukrotnie wykoszono pobocza dróg i brzegu Wolanki oraz parkingów, teren przy Domu Ubogich. Przewodniczący zgłosił potrzebę poprawy oświetlenia ul. Wyspiańskiego i obcięcia gałęzi na ul. Kościuszki.

altBurmistrz Jerzy Soska przed swoim wystąpieniem poprosił sekretarza gminy Janusza Krzyżaka o omówienie kwestii podziału miasta na dwa jednomandatowe okręgi wyborcze w Zakliczynie. Następnie przedstawił stan wodociągowania miasta. Są problemy z przebiegiem, nitka pociągnięta od Lusławic i Kończysk poprzez rondo trafi na ul Piłsudskiego i dalszy ciąg sieci będzie związany z ilością punktów do podłączenia. Ze względu na suszę pojawili się nowi chętni, to stwarza problem przeprojektowania, a co za tym idzie odsunięcia w czasie inwestycji. Ul. Różana jest przygotowana do kanalizacji i wodociągowania. Burmistrz Soska mówił następnie o niuansach tzw. „ustawy śmieciowej”, która wchodzi w życie w lipcu 2013 roku. Gmina w pierwszym latach musi odprowadzać 50 proc. odpadów selektywnych, do 2020 roku - 65 proc. Pytał zebranych o warianty poboru opłat za tę usługę, sala podzieliła się na dwie równe części, jedni poparli propozycję odbioru śmieci ogólnych i po selekcji raz w miesiącu, drudzy - tak, jak dotychczas (ogólne dwa razy w miesiącu, selektywne - raz na dwa miesiące). Propozycja jednakowej ceny od posesji w całej gminie - 27 zł miesięcznie, ew. 8 zł od osoby w gospodarstwie. Samorząd weźmie też na siebie kwestie odbioru np. lekarstw, odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych. Domki letniskowe i podmioty gospodarcze - płatne od kosza.
Gmina Zakliczyn uczestniczy w programie polsko-szwajcarskim demontażu i utylizacji azbestu, prawdopodobnie będzie można ubiegać się o dofinansowanie kosztów instalacji nowego dachu po usunięciu eternitu. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w gminie pracuje interwencyjnie ok. 70 osób. Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. 33-milionowy budżet będzie wyjątkowo trudnym, zaplanowano jedynie 5,5 mln na inwestycje. Burmistrz mówił o nowym placu zabaw w Zielonej Świetlicy, termoizolacji remizy OSP, wykonano w gminie 13 km asfaltu. Rozgorzała wśród mieszkańców dyskusja nad sprzedażą ośrodka zdrowia, obecnie dzierżawionego przez NZOZ Centrum Zdrowia. Samorząd zastanawia się nad remontem domu komunalnego w Rynku, podpięcia mediów. Problematyczny jest postój karetki pogotowia, burmistrz chciałby ten punkt usytuować przy obiektach komunalnych. Może w przyszłości rozbudowanych garażach remizy OSP? Niepokojący jest - zdaniem włodarza gminy - spadek liczby dzieci w szkołach. Na przestrzeni 10 lat ubyło 600.
Kazimierz Korman - radny Rady Powiatu Tarnowskiego - scharakteryzował Powiat Tarnowski. 115-milionowy budżet finansuje 23 zadania, radni z naszego okręgu wspierają DPS w Stróżach, ZSP, OSP, zespoły artystyczne w Filipowicach i Gwoźdźcu, powiat patronował Świętu Fasoli.
Zebraniu miejskiemu nie towarzyszyła ożywiona dyskusja, raczej wysłuchiwano treści zza prezydialnego stołu. Wnioski z zebrania mieszkańców Zakliczyna są dwa: asfaltowanie drogi dojazdowej do czterech posesji przy ul. Spokojnej - wnioskował dr Jerzy Woźniak, drugi dotyczył asfaltowania kolejnego odcinka na ul. Kopernika, wniosek Roberta Budyna z Wesołowa. Obydwa postulaty wielokrotnie powtarzały się na minionych spotkaniach społeczności miasta. Czekają na realizację. Na koniec przewodniczący Rady Miasta Zakliczyna zaapelował do mieszkańców o niespalanie w piecach i w c.o. odpadów, szczególnie opakowań z tworzyw sztucznych.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.