Brawo
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_glosiciel_wrzesie_237.jpgZakończył się wrześniowy maraton zebrań wiejskich, zwołanych w celu uzyskania wniosków do Funduszu Sołeckiego. Każda z wiosek miała do dyspozycji kwotę, którą mogła przeznaczyć na najpilniejsze jej zdaniem potrzeby w przyszłym roku.

 

Poniżej podsumowanie zadań i wniosków do realizacji na podstawie protokołów z zebrań wiejskich.

Wykaz zadań wytypowanych do realizacji w roku 2014 z Funduszu Sołeckiego

Bieśnik, kwota funduszu: 12.297,46 zł, zadania do realizacji: 1. Asfaltowanie drogi od p. Łopatki do p. Panka; 2. Wykonanie dokumentacji na most Bieśnik-Kończyska przez rzekę Paleśniankę, inne wnioski: brak.
Borowa, 12.348,81 zł, zadanie: remont dachu świetlicy profilaktycznej w Borowej.
Charzewice, 15.609,31 zł, zadania: asfaltowanie drogi w kierunku p. Katarzyny Smoleń nr 148,: inne wnioski: 1. Umożliwienie poruszania się rowerzystów po chodnikach, 2. Odśnieżanie chodnika na moście na Dunajcu, 3. Udrożnienie przepustów na przejeździe do p. Mielca.
Db_250_100_16777215_00_images_stories_glosiciel_wrzesie_238.jpgzierżaniny, 14.608,05 zł, zadania: 1. Poprawa drogi za mostkiem w kierunku Bujnego, 2. Naprawa przepustu w kierunku „Kąty” obok p. Emila Nideckiego, 3. Udrożnienie przepustu pod dr. Dzierżaniny-Paleśnica, 4. Wyczyszczenie poboczy przy dr. Dzierżaniny-Borowa, 5. Zakup 4 przepustów i 32 m. korytek., inne wnioski: 1. Przywrócenie przystanku autobusowego koło p. Gierałta, 2. Wybudowanie wiaty dla dzieci oczekujących na busa obok p. Gierałta i przy skrzyżowaniu dróg, 3. Asfaltowanie drogi na kątach do p. Wolaka, 4. Kontrola drogi w kierunku Bujnego pod kątem solidności wykonania.
Faściszowa, 22.233,00 zł, zadanie: asfaltowanie drogi w kierunku p. Stanisława Kwieka, inne wnioski: 1. Wybory sołtysów wg dotychczasowych zasad, 2. Wprowadzenie do budżetu kanalizacji, 3. Sprawa wywozu śmieci - zmniejszenie ilości wywozu.
Faliszewice, 13.324,39 zł, zadania: 1. Położenie korytek przepustów betonowych wzdłuż drogi gminnej obok posesji p. Łukasza Toboły i p. Mariana Skwarło, 2. Ścinanie poboczy wzdłuż drogi gminnej, 3. Zabezpieczenie osuwiska obok transformatora.
Filipowice, 21.077,70 zł, zadanie: asfaltowanie drogi gminnej nr 557, nr działki 553, inne wnioski: 1. Wyrównanie poboczy koło dróg gminnych w stronę Łęgu, 2. Obcięcie konarów drzew zwisających na drogę, 3. Ścięcie poboczy koło dróg gminnych.
Gwoździec, 25.673,20 zł, zadania: 1. Utwardzenie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu, 2. Asfaltowanie drogi do p. Wasiewicza, asfaltowanie drogi na Wymysłów.
b_250_100_16777215_00_images_stories_glosiciel_wrzesie_246.jpgJamna, 7.342,54 zł, zadanie: wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w kierunku Bukowca. Inne wnioski: służebność korzystania ze studni Bacówki dla mieszkańców.
Kończyska, 15,557,96 zł, zadania: 1. Zakup i ułożenie korytek przy drodze nr 60, 2. Zakup klińca wraz z rozścieleniem, inne wnioski: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na: 1. Projekt i budowę chodnika przy drodze wojew. nr 980 od skrzyżowania Lusławice-Kończyska w kierunku Faściszowej, 2. Oświetlenie w/w odcinka drogi, 3. Ujęcie w planie rozbudowy sieci wodociągowej.
Lusławice, 25.673,20 zł, zadanie: asfaltowanie dróg: Jan Matłaszek - 85 mb, Krzysztof Gac - 80 mb. Ogółem 128 mb, inne wnioski: 1. Asfaltowanie drogi od przedszkola do dworu p. Pendereckiego, 2. Przywrócenie przystanku dla dzieci obok p. Pyrka, 3. Brak środków transportu do Tarnowa przez Janowice, 4. Przykrycie studzienek obok dworu przy drodze gminnej - zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Melsztyn, 10.115,24 zł, zadanie: zakup i ułożenie korytek ściekowych przy drodze gminnej nr 5, inne wnioski: istnieje potrzeba wykonania barierek przy drodze gminnej nr 5 oraz wykonanie kładki na moście przy drodze wojewódzkiej nr 980.
Olszowa, 17.945,57, zadanie: położenie nakładki asfaltowej na drodze nr 256 - 110 mb, inne wnioski: 1. Przedłużenie nakładki asfaltowej na drodze nr 256, 2. Zabezpieczenia przejazdu na dr K 203371, 3. Sprawdzenie własności drogi nr 19, 4. Zabezpieczenie podmytego mostu obok p. Smaga, 5. Zebranie skarpy i wyczyszczenie korytek na drodze nr 256 oraz zabezpieczenie tej skarpy płytami jumbo, 5. Pomalowanie barierek na moście koło p. Sobola i na pozostałych mostkach.
Paleśnica, 16.610,56 zł, zadanie: asfaltowanie drogi gminnej „kawiory” w Paleśnicy, inne wnioski: 1. Przygotowanie projektu budowy obiektu szatni na boisku sportowym „Jedności”, 2. Zainstalowanie lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu w kierunku Jamnej.
b_250_100_16777215_00_images_stories_glosiciel_wrzesie_249.jpgRoztoka, 11.373,23 zł, zadanie: asfaltowanie drogi gminnej nr 93 w  Roztoce, inne wnioski: zgłoszono problem na drodze wojewódzkiej (przepust 1 jest zrobiony za wysoko, dlatego zamula rowy - należy go obniżyć, tak aby woda nie zamulała rowów).
Ruda Kameralna, 13.067,66 zł, zadanie: asfaltowanie drogi nr 47 – przysiółek Górzany.
Słona, 12.631,22 zł, zadania: 1. Zakup lustra i montaż, 2. Remont dróg gminnych, 3. Ogrodzenie wokół budynku, inne wnioski: 1. Otworzyć świetlicę 5-godzinną dla przedszkolaka w 2014 roku w Słonej od 8.00 do 13.00, 2. Pozostawić przystanek autobusowy obok p. Jaszczura, 3. Remont drogi Słona-Bieśnik (są starsze osoby, nie dojeżdża pogotowie), 4. Zabezpieczyć osuwisko przy drodze powiatowej (podmyty asfalt obok p. Wojciechowskiego).
Stróże, 21.103,37 zł, zadania: 1. Asfaltowanie drogi obok p. Józefa Piechnika, 2. Zakup i montaż przystanku lub remont przystanku, inne wnioski: 1. Kanalizacja sołectwa Stróże, 2. Budowa drugiej części chodnika od remizy OSP po posesję pani Skurnóg.
Wesołów, 25.673,20 zł, zadania: 1. Asfaltowanie dróg 87 538, 2. Wykonanie altany obok świetlicy wiejskiej, inne wnioski: 1. Dokończenie kanalizacji w Wesołowie, 2. Zwiększenie etatu dla pracownika świetlicy profilaktycznej Moniki Sochy, 3. Wykonanie chodnika od mostu na Wolance do drogi prowadzące do SKR i od świetlicy do sklepu, 4. Poprawa nakładki asfaltowej na drodze gminnej na „Chrapy” oraz wykonanie mijanek, 5. Ułatwić wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wola Stróska, 15.712,00 zł, zadanie: asfaltowanie drogi gminnej na działce 127 od drogi powiatowej do remizy w Woli Stróskiej, inne wnioski: założenie lamp przy drodze gminnej (wąwóz).
Wróblowice, 23.131,56 zł, zadania: 1. Zakup krzeseł do remizy OSP we Wróblowicach, 2. Dofinansowanie zakupu wyposażenia na plac zabaw, 3. Zakup i ułożenie płyt  na drodze do p. Kota, inne wnioski: 1. Remont drogi dojazdowej do posesji p. Myrlak (droga gminna), 2. Zgłoszono dewastację drogi dojazdowej podczas wywozu odpadów komunalnych (duża masa samochodu odbierającego śmieci).
Zawada Lanckorońska, 13.247,37 zł, zadanie: asfaltowanie drogi nr 8, inne wnioski: 1. Poprawa drogi w kierunku p. Olszańskiej, bo jest wykopana fosa i droga się wciąż osuwa i jest coraz węższa, 2. Sprawa dróg do p. Nadolnika, Cichej, Cebuli.
Zdonia, 18.792,79 zł, zadanie: asfaltowanie drogi głównej przez wieś Zdonia, inne wnioski: 1. Budowa dojazdów do pól (wąwozy-Wilczy Dzioł), 2. Korytka przy drogach na Podchybie, 3. Wykonanie fos wzdłuż drogi gminnej w stronę Pańskich Pól i wyżwirowanie, 4. Poruszono sprawę melioracji pól, gdyż po wykonaniu kanalizacji zostały poprzerywane rurki drenarskie, 5. Poruszono kwestię remontu budynku po byłej szkole, w której odbywają się zebrania wiejskie.

(źródło: Urząd Miejski)

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.