Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_2015_6_DSC_2433.JPGb_250_100_16777215_00_images_2015_6_DSC_2435.JPGWychodząc naprzeciw, trwającej obecnie dobie powszechnego upadku autorytetów oraz zaniku przejrzystej hierarchii wartości, Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego „Szkoła Marzeń” w Faściszowej, w poczuciu troski i odpowiedzialności za swoich podopiecznych, poszerzyła szkolną ofertę edukacyjną „wychowania do wartości”. Instrumentem pomagającym w tym szkolnym zamierzeniu jest nowo otwarty dział szkolnej biblioteki pod nazwą „Biblioteka Młodego Polaka”. Nazwa tego działu zaczerpnięta została od nazwy serii wydawniczej „Biblioteka Młodego Polaka” wydawnictwa Polwen.

Szkolna „Biblioteka Młodego Polaka” oferuje uczniom nowo nabyty księgozbiór o tematyce patriotyczno-historycznej, a do wypożyczania i czytania książek, zaprasza uczniów dekoracją wykonaną w barwach narodowych, na której tle widnieje tekst hymnu narodowego oraz roty ślubowania.

Szczególne miejsce w katalogu bibliotecznym tego działu zajmuje wspomniana wyżej seria wydawnicza „Biblioteka Młodego Polaka” wydawnictwa Polwen. Ta seria wydawnicza została skierowana do dzieci i młodzieży, a także została wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 2004”. Książki tej serii są wznowieniami niezwykle popularnych tytułów, polskich autorów, z okresu międzywojennego. Jako ciekawostkę podam, że niektóre tytuły w/w książek w czasach PRL zostały usunięte z wszystkich bibliotek i były zakazane przez komunistyczną cenzurę.

Ponadto omawiany księgozbiór wzbogacony jest i uzupełnionb_250_100_16777215_00_images_2015_6_DSC_2438.JPGy o inne wspaniałe dzieła, między innymi napisane współcześnie, lecz przekazujące tę samą treść wychowawczą

W udostępnianej literaturze „Biblioteki Młodego Polaka” w Szkole Podstawowej w Faściszowej znajdziemy już utwory Marii Buyno-Arctowej, Heleny Zakrzewskiej, Zofii Żurakowskiej, Zofii Kossak, Marii Dąbrowskiej, Bronisławy Ostrowskiej i Łukasza Wierzbickiego.

Z uwagi na trudną dostępność niektórych tytułów księgozbiór nie jest jeszcze kompletny. Uwzględniając jednak potrzebę „wychowawczą” swoich uczniów, w miarę możliwości szkoła dokonuje zakupu książek i sukcesywnie go uzupełnia.

Omawiane wyżej książki to wspaniała lekcja historii, w której biorą udział uczniowie i nauczyciele szkoły. Wartościowa literatura jest kluczem do budowania polskiej świadomości i dumy z bycia Polakiem już u najmłodszego pokolenia, poprzez ludzi młodych, aż do dorosłych i świadomych obywateli.

Młodzi ludzie, zwłaszcza żyjący współcześnie, pozbawieni wzorców, potrzebują bohaterów pozytywnych, ludzi odważnych i gotowych do poświęceń, uczących wytrwałości i stanowiących dla innych wzór do naśladowania.

I właśnie w książkach szkolnej Biblioteki Młodego Polaka, młodzi czytelnicy, powoli wkraczający w dorosłość, mają możliwość spotkania się ze swoimi wymarzonymi ideałami. Prezentowani w tych książkach bohaterowie, z pewnością, mogą być dla młodego czytelnika „współczesnym wzorcem”, gdyż reprezentują zestaw uniwersalnych wartości. A takimi wartościami, każdy z nas przecież, powinien kierować się w swoim życiu na co dzień. Ponadto bohaterowie tych książek są symbolem hartu ducha i ambicji stawania się, z każdym dniem, lepszym człowiekiem.

Książki szkolnej Biblioteki Młodego Polaka zmuszają czytelnika do głębokiej refleksji. Po ich lekturze nabieramy wiary, że dobrem da się pokonać zło, że mimo wszystko dobro zwycięża. Przekonujemy się, że choć otoczenie często nas nie zauważa, drzemią w nas, wielkie rezerwuary dobra i poświęcenia.

Niestety, w codziennym życiu bardzo często nie potrafimy zachowywać się bohatersko. Ale trzeba pamiętać, że właśnie dziecięca i młodzieńcza fascynacja pozytywnymi bohaterami, śledzenie ich przygód, prowadzi do utrwalenia pozytywnych postaw i sprawia, że pragniemy stać się tak samo lub choćby w części szlachetni jak „nasi” bohaterowie  i nieustannie o to zabiegamy. W efekcie tego rodzą się w nas pozytywne uczucia – gesty w obronie słabszych, zdobycie się na odrobinę współczucia czy poświęcenia dla drugiego człowieka i w końcu -  troska o Ojczyznę.

Oczywistym jest fakt, iż drogą do pomyślności Ojczyzny i narodu jest solidne wykształcenie i dbałość o piękno i bogactwo języka ojczystego oraz jego poznawanie. Niestety obecnie czytelnictwo nie cechuje się popularnością, jest wypierane poprzez szybkie bodźce pochodzące choćby z telewizji czy internetu. Dlatego niezmiernie ważne jest konsekwentne propagowanie literatury dziecięcej utrwalającej i wzbogacającej kulturę językową, która dodatkowo umacnia i rozwija przywiązanie do rodzinnego kraju.

Wszyscy doskonale wiedzą, że ogromne pole do działania w zakresie wychowania do wartości posiadają szkoły. Głównym celem każdej szkoły powinna być formacja osobowości człowieka, który potrafi oddzielić dobro od zła, a także myśleć nie tylko o sobie, ale i o wspólnocie, w której żyje czyli o narodzie.

Dlatego Szkoła Podstawowa w Faściszowej podjęła działanie prowadzące, miejmy nadzieję, do owocnego ukształtowania serc, umysłów, charakterów i ideałów młodych uczniów, na wzór naszych wielkich Rodaków, którzy dążyli do dobra nie tylko swojego, lecz każdego człowieka i całej naszej Ojczyzny.

Warto, aby i inne szkoły w naszej gminie i w całej Polsce, podjęły tak cenną inicjatywę, która w prosty sposób i jakby „od podstaw” roznieci iskierkę patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu Polaków i rozpowszechni skarb jakim jest nasza ojczysta mowa.

Cenna byłaby również dostępność omawianych tytułów w każdej gminnej bibliotece publicznej, również tej w Zakliczynie.

I w końcu… warto aby sami rodzice stali się bardziej wymagający w sprawach dotyczących literatury dla najmłodszych. Szczególnie zainteresowani winni być rodzice chcący swoje dzieci wychować na dzielnych Polaków, gdyż właśnie te książki z pewnością przysłużą się do podwyższenia poziomu moralnego i kulturalnego młodego, formułującego swoją osobowość człowieka.

Na zakończenie podaję listę autorów i tytułów cennych dla naszej Ojczyzny dzieł, przeznaczonych zarówno dla tych najmłodszych, tych troszkę starszych jak i tych już całkiem dorosłych Polaków:

 

       Kornel Makuszyński  Złamany Miecz

       Kornel Makuszyński  Uśmiech Lwowa

 

       Maria Buyno-Arctowa  Kocia Mama

       Maria Buyno-Arctowa  Słoneczko

       Maria Buyno-Arctowa  Figa

       Maria Buyno-Arctowa  Złota nić

       Maria Buyno-Arctowa  Fifinka

       Maria Buyno-Arctowa  Wieś szczęśliwa

       Maria Buyno-Arctowa  Ojczyzna

       Maria Buyno-Arctowa  Kazia „Duża”

 

       Helena Zakrzewska  Białe róże

       Helena Zakrzewska  Płomień na śniegu

       Helena Zakrzewska  Pojednanie

       Helena Zakrzewska  Dzieci Lwowa

       Helena Zakrzewska  Zaklęty dwór

 

       Zofia Żurakowska  Skarby

       Zofia Żurakowska  Pożegnanie domu

 

       Barbara  Piotrowska-Dubik  Laleczki z papieru

       Bronisława Ostrowska  Bohaterski Miś

       Maria Dąbrowska  Dzieci Ojczyzny

       Maria Dąbrowska  Marcin Kozera i inne opowiadania

       Zofia Kossak  Bursztyny

       Joanna Gajewska, Weronika Zaguła  Rycerze lasu

       Joanna Gajewska, Weronika Zaguła   Monte Cassino. Góra poświęcenia

       Łukasz Wierzbicki  Dziadek i Niedźwiadek

 

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.