Logo 2
 

15. Święto fasoli było pod względem finansowym i programowym najbardziej b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_fasola14_DSC_8324.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_fasola14_DSC_8777.jpgokazałym projektem kulturalnym i promocyjnym, jaki został zrealizowany w Gminie Zakliczyn na przestrzeni ostatnich lat. W wymiernym, liczbowym ujęciu finansowym,  projekt pod nazwą 15. Święto fasoli nie kosztował budżetu Gminy Zakliczyn ani złotówki, a zawdzięczamy to przede wszystkim operatywności zespołu pracowniczego Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz działającego przy ZCK stowarzyszenia „Klucz”. Nawet jeśli ZCK i Klucz profesjonalnie aplikują o środki zewnętrzne, to gdyby nie marka Święta Fasoli w Małopolsce i w kraju oraz grono naszych przyjaciół w Tarnowie i Krakowie wspierających starania ZCK i Klucza, ciężko byłoby zebrać środki na imprezę, która w tak okazałej wersji musi kosztować i kosztowała około 90 tys. zł.  Pieniądze na organizację tegorocznej edycji Święta fasoli wyłożyła przede wszystkim Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a zrobiła to poprzez krakowską Fundację Partnerstwo Dla Środowiska  za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska – stąd pochodzi 45 % budżetu tegorocznego Święta fasoli - grant na ponad 40 tys. zł dla stowarzyszenia „Klucz” napisała Maria Chruściel – pracownik ZCK i członkini „Klucza”, która rozlicza go wspólnie z Edytą Ramian – księgową zarówno ZCK jak i stowarzyszenia „Klucz”, którego również jest członkinią.

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_FG_swiss_fpds.png Dziękujemy Radzie Fundacji PDŚ z  Joanną Wardzińską - Przewodnicząca Rady oraz Rafałem Serafinem - Prezesem Zarządu Fundacji PDŚ. Szczególne podziękowania kieruję do Małgorzaty Bartkiewicz, zakliczynianki pracującej w Fundacji i lobbującej w pozytywnym tego słowa znaczeniu za naszym grantem. Na co wydaliśmy pieniądze od Szwajcarów ? Na koncert Marka Piekarczyka i finalistów The Voice of Poland oraz koszty sceny ludowej Święta, konferansjer, konkursy fasolowe (wynagrodzenie jury i nagrody dla zwycięzców), ubezpieczenie i ochrona imprezy, część wydatków na promocję medialną i poczęstunek dla gości a nawet koszty sprzątania obiektu.  Stowarzyszenie b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_logo.png„Klucz” uzyskało w ramach konkursu grantowego z programu Województwa Małopolskiego „Mecenat Małopolski” grant, a Zakliczyńskie Centrum Kultury z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich środki w ramach kampanii „Zasmakuj w Małopolsce” – w sumie prawie 25 tysięcy złotych. Pieniądze te wydaliśmy na obsługę akustyczną imprezy, gaże zespołu grającego na festynie sobotnim oraz dwóch zespołów występujących w niedzielę, także na koszty transportu Strażackiej Orkiestry Dętej, delegacji węgierskiej na spotkanie integracyjne w Gwoźdźcu. Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego za przychylność i wpieranie projektu „od zawsze”, Dyrektorom i Pracownikom Departamentów Kultury i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – bardzo cenimy sobie współpracę z Wami. Od zawsze Powiat Tarnowski i jego b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_herb_powiatu_tarnowskiego.pngemanacja Starostwo Powiatowe w Tarnowie wspiera finansowo organizację Święta Fasoli, a pan starosta Roman Łucarz bezwarunkowo obejmuje patronat nad imprezą – tak też było w tym roku i podobnie jak w roku poprzednim o 50% Powiat Tarnowski zwiększył swój wkład finansowy w porównaniu do lat wcześniejszych. Dziękuję bardzo Panu Staroście, Zarządowi Powiatu, kierownictwu i pracownikom Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego (szczególnie pionowi Kultury), Radzie z Przewodniczącym b_250_100_16777215_00_images_2014_25_Logo-nowe.JPGZbigniewem Karcińskim i naszym radnym powiatowym; Dawidowi Chrobakowi i Kazimierzowi Kormanowi. Po raz pierwszy finansowo wsparła nas Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnowskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Dziękuję bardzo kierownictwu Fundacji; prezesowi Tomaszowi Kicie i obecnej podczas imprezy wiceprezes Grażynie Wiatr oraz zaprzyjaźnionymi z „Kluczem” i ZCK Agnieszką Sroką i Anną Chrobak. Dzięki środkom otrzymanym od Was z Tarnowa (Powiatowego i Pozarządowego) – w sumie 16 tys. zł  mogliśmy wzmocnić działania promocyjne, artystyczne oraz sfinansować zaproszenie i pobyt delegacji artystycznych z Węgier i Ukrainy oraz gości oficjalnych.

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_fasola14_DSC_8714.jpgZCK uzyskał też środki z tytułu dzierżaw (ok. 20 tys. zł), które zostały wykorzystane na tzw. wkład własny do uzyskanych i opisanych powyżej grantów oraz na koszty administracyjne (zaproszenia, dokumentacje grantowe – wnioski i rozliczenia, podatki, etc., a także na koszty zużytej energii elektrycznej i zabezpieczenia pod tym względem imprezy (dyżur elektryka) oraz pokazu ogni sztucznych na zakończenie Święta Fasoli.

b_250_100_16777215_00_images_stories_reportaz_fasola14_DSC_8302.jpgDziękuję jeszcze wszystkim wystawcom Jarmarku Produktu Lokalnego – dzięki waszym produktom to nie był jeszcze jeden z tysięcy organizowanych w okolicy festynów z watą cukrową i balonikami, ale prawdziwa promocja fasoli, polskiego produktu tradycyjnego i rękodzieła artystycznego – i o to chodzi. 

Niezależnie od tego rozliczenia donatorów imprezy, chcę podziękować wszystkim, którzy poprzez swoje osobiste zaangażowanie i wkład pracy przyczynili się do tego, że w zdecydowanej większości uczestnicy imprezy byli zadowoleni i że docierają do nas tego typu podziękowania: „….Szczerze i serdecznie gratulujemy perfekcyjnej organizacji potężnej imprezy, jaką bez wątpienia są Dni Fasoli w Zakliczynie….”, „…Jeszcze raz dziękuję za umożliwienie nam udziału w tak znakomitej imprezie :)”

Mając świadomość braków, niedogodności i ograniczeń – takie listy, których małe fragmenty przytoczyłem, dodają pozytywnej energii do dalszych działań.

 

 

    

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.