baner 5
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_36_IG_logo.jpgGmina Zakliczyn ogłasza przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zakliczyn, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Udział mieszkańców Gminy Zakliczyn  w projekcie jest bezpłatny.

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w terminie do 14 listopada 2014 r.:

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (parter, pok. nr 1), lub

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 (I piętro, pok. nr 8 – sekretariat).

Cele szczegółowe projektu:

1. Wyposażenie 70 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej lub posiadających niepełnosprawnych członków oraz 3 świetlic wiejskich (Słona, Wesołów, Wola Stróska)  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie (ogółem 100 zestawów komputerowych).

 

2. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 70 gospodarstwom domowym oraz w 3 świetlicach wiejskich i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.

3. Przeszkolenie 70 osób niepełnosprawnych, bądź o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i rozwoju społeczno-zawodowego.

4. Przeszkolenie 60 uczniów z najuboższych rodzin w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w nauce i poszerzaniu zainteresowań.

5. Przeszkolenie 30 osób z grupy wiekowej 50+ o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i aktywizacji społeczno-zawodowej.

Ważnym wymiernym rezultatem projektu będzie także budowa w Gminie Zakliczyn infrastruktury teletechnicznej umożliwiającej przyłączenie uprawnionych gospodarstw domowych do Internetu i instalacja dostępu do Internetu.

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz wzory druków związanych z dokumentacją rekrutacyjną dostępne są:

1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (parter, pok. nr 1),

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32 (I piętro, pok. nr 8 – sekretariat),

3) do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie (www.zakliczyn.pl) oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie (www.gopszakliczyn.pl).

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji rekrutacyjnej oraz sposobu jej wypełnienia można uzyskać osobiście lub pod nr tel. 14 6652275 w. 15 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie), 14 6326470 (Urząd Miejski w Zakliczynie) w dniach i godzinach pracy instytucji.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.