Logo 2
 
b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_w_faliszewicach.jpgFaliszewice są północno-zachodnią flanką gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego. Od zachodu miejscowość graniczy z Domosławicami i Złotą (gm. Czchów) a od północy z Niedzwiedzą (gm. Dębno) – gminy te należą do powiatu brzeskiego. Na wschodzie Faliszewice graniczą z Charzewicami. Do Faliszewic położonych na paśmie wzniesień o bezwzględnej wysokości 300 – 340 m n.p.m dojechać można z drogi nr 980 łączącej Roztokę z Jurkowem. Od drogi krajowej do centrum wsi,  które stanowi bryła tutejszego Domu Strażaka, jest pół kilometra. Pierwsza historyczna wzmianka o Faliszewicach datowana jest na rok 1398.  Ślady osadnictwa na tym terenie, co jest charakterystyczne dla doliny Dunajca, są bardzo odległe. Znaleziska archeologiczne z Faliszewic potwierdzają kontakty tutejszej ludności z kulturą celtycką. Bliżej naszych czasów – w średniowieczu - należy doszukiwać się faktu, potwierdzającego że przez wieś biegł trakt z Czchowa do Melsztyna grzbietem wzniesienia. Przed objęciem tych terenów przez Sycimira Leliwitę, Faliszewice były włością rycerską i należały do parafii czchowskiej. Wzmianka o tym, że ród Spytków Melsztyńskich nabył miejscowość pod koniec XV wieku od Jana Grota herbu Rawicz, jest tego niejako  potwierdzeniem. Właściciele zamku melsztyńskiego, który byli kolatorami parafii Melsztyn, a potem parafii Domosławice traktowali Faliszewice jako uposażenie dla proboszczów. Świadczą o tym nie tylko wzmianki z XVIII i XIX wieku ( np. brat proboszcza Jana Pawlika osiadły na gruntach plebańskich w Faliszewicach), ale też nazwa miejscowości wymieniana przez ks. Smoleńskiego - Wola Falisovia. Z nazwą mieli kłopot współcześni  mieszkańcy Faliszewic, gdy wprowadzono w Polsce system rejestracji PESEL-owskiej miejscowości ( przełom XX i XXI wieku). Od końca XIX wieku przyjęła się w zapisach parafialnych i urzędowych nazwa Faliszewice. Mimo to po stu latach MSWiA uznało, że jednak miejscowość nazywa się Faliszowice. Dzięki uporowi mieszkańców i przychylności władz lokalnych, od 2005 roku stanęło na tym, czego sobie życzyli mieszkańcy wsi – nazwy FALISZEWICE, a nie Faliszowice. Faliszewice słyną z sadów czereśniowych. Nie ma gospodarstwa, przy którym nie byłoby przynajmniej kilku drzew owocowych, a w ostatnich czasach coraz większe uznanie rolników zyskuje uprawa owoców miękkich: porzeczek, malin i truskawek. Wieś ma typowo rolniczy charakter z dominacją małych gospodarstw rodzinnych o przeciętnej powierzchni 2 – 2,5 ha. 20% powierzchni Faliszewic – ponad 40 ha -  stanowi wspólnota gruntowa. Dla gospodarki tymi gruntami powołana została Spółka Leśna. Teren Faliszewic znajdzie uznanie u turystów pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Walory krajobrazowe, położenie blisko znaczących atrakcji turystycznych Melsztyna, Czchowa, Domosławic, Lusławic i Zakliczyna powoduje, że coraz więcej mieszkańców innych stron Polski decyduje się na budowę w Faliszewicach domków letnich i dacz. O kwatery należy pytać w gospodarstwach agroturystycznych w Zawadzie Lanckorońskiej i Roztoce. Jedynym obiektem użyteczności publicznej jest Dom Strażaka w którym mieści się strażnica OSP, świetlica wiejska oraz sklep.
 
Metryczka miejscowości
Sołtys: Bernadeta Nieć
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 318
Powierzchnia - 220,9 ha
Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.