Baner 4
 
b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_stroze1.jpgZ Zakliczyna do Stróż możemy udać się jadąc drogą 975 skręcając za rondem, po minięciu klasztoru Franciszkanów i drogą powiatową na zachód tuż obok słupa symbolizującego miejsce w którym stał pierwszy budynek klasztorny, przez Zdonię dojedziemy do miejscowości. Możemy z centrum Zakliczyna jadąc ulicą Mickiewicza i dalej przez Wesołów drogą powiatową na południe dotrzeć do Stróż lub wcześniej ul. Grabina obok budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i droga powiatową Zakliczyn – Czchów na zachód. Północno-zachodni skrawek miejscowości stanowi równinę – część Kotliny Zakliczyńskiej, pozostała część miejscowości znajduje się na łagodnych wzniesieniach Pogórza Ciężkowicko- Rożnowskiego. Pierwsza wzmianka o Stróżach pochodzi z końca lat 80-tych XIII wieku i dotyczy roszczenia sobie praw do własności przez Opactwo Benedyktynów z Tyńca. Są to dokumenty nazywane przez krąg badaczy historii falsyfikatami benedyktyńskimi. W 1369 roku pojawia się informacja o Stróżach jako własności królewskiej. Ma to sens, nawet jeśli odniesiemy tylko do genezy nazwy (stróża , strażnica), bo z pewnością przy trakcie handlowym, takowe miejsca administracja królewska posiadała. Tezę tą też b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_stroze2.jpgpotwierdza fakt istnienia do dziś sąsiedniej miejscowości o nazwie Wola Stróska. Najcenniejszym obiektem historycznym jest dwór wraz z pozostałością parku dworskiego Dunikowskich, rodu którego kiedyś przedstawiciele pełnili funkcje starosty powiatu ziemskiego, czchowskiego. Obecnie budynek dworski z przełomu XVIII/XIX wieku jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Obiekt i otoczenie były modernizowane tak, aby spełnić wymagania dla potrzeb przebywających tu pensjonariuszek. W okresie I wojny światowej w 1914 roku Stróże były miejscowością frontową zajętą przez Rosjan. Linię frontu stanowił Dunajec, a po przeciwnej stronie rzeki stali żołnierze Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wojska niemieckie stacjonowały w obiektach dworskich podczas II wojny światowej. b_250_100_16777215_00_images_stories_pozostale_stroze3.jpgPrzy rozwidleniu dróg Zakliczyn – Czchów – Wesołów w Stróżach znajdują się ważne obiekty służące lokalnej społeczności; szkoła podstawowa (wybudowana w 1970 roku) i kaplica p.w. św. Jerzego wybudowana pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, gdzie oprawiane są niedzielne msze święte. . Tuż przy drodze pomiędzy szkołą a kaplicą, zwraca uwagę kamienny krzyż (na zdjęciu) z kamieniem u stóp krzyża pełniącym onegdaj funkcje pręgierza do karania nieposłusznych chłopów. Na północ, za kompleksem szkolnym z salą sportową, znajduje się boisko piłkarskie, na którym mecze ligowe rozgrywa najstarszy w Gminie Zakliczyn klub sportowy – „Orzeł” , który w 2007 roku obchodził jubileusz 60 – lecia istnienia. Wcześniej mecze rozgrywano na boisku zlokalizowanym przy budynku remizy strażackiej miejscowej jednostki OSP, poniżej posiadłości dworskich po prawej stronie drogi. Stróże polecamy turystom rowerowym i zmotoryzowanym. Jest stąd blisko do Zakliczyna i na szlak zielony turystyczny PTTK. O kwatery agroturystyczne możemy pytać w sąsiednich Filipowicach, Wesołowie i Woli Stróskiej.
 
Mertyczka miejscowości
Sołtys: Antoni Teper - tel. 14 66 55 085
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. - 624
Powierzchnia - 364 ha
Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.