Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_wybory_samorzadowe_2010.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_2011_pien.jpg Kalendarz wyborczy do samorządów ruszył, czas pomyśleć o funduszach na kampanię i reklamie wyborczej. Komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami ustalonymi w przepisach ustawy Kodeks Wyborczy. Warto pamiętać o tym, że limity w wyborach radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sumują się, ale o tym za chwilę. W przypadku wyborów samorządowych limit wydatków na agitację wyborczą ustala się, mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręgi, w których komitet zarejestrował kandydatów. Limit wydatków na kampanię wyborczą wójta, burmistrza, prezydenta miasta w jednostkach liczących do 500 tys. mieszkańców oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę 60 groszy.

Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców – (w tym przedziale mieści się gmina Zakliczyn i ościenne gminy oprócz miasta Tarnowa) - 1.000 zł;

- w wyborach do rady powiatu - 2.400 zł;

- w wyborach do sejmiku województwa - 6.000 zł.

Przekładając to na konkretne liczby, to możemy napisać, że jeśli komitet wyborczy w gminie Zakliczyn zarejestruje kandydatów na radnych we wszystkich 15 jednomandatowych okręgach wyborczych, to na kampanię może wydać 15 tys. zł. Kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn (a ściślej biorąc komitet wyborczy zgłaszający kandydata) ma prawo do wydania 7 491 zł na agitację wyborczą kandydata. W związku z tym, że kwoty się sumują, więc jeśli komitet wyborczy zgłosi kandydatów na radnych we wszystkich okręgach oraz kandydata na burmistrza, to może na agitację wyborcza wydać łącznie 22 491 zł. Z kolei komitet wyborczy, który zgłosi kandydata na burmistrza i minimalną liczbę kandydatów na radnych (w 8 okręgach), może wydać na agitację już tylko 15 491 zł.   

PKW dokonała stosownych wyliczeń dla wszystkich gmin oraz miast na prawach powiatu publikując tabelę zatytułowaną: "Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta". Poniżej podaję link do źródła informacji: http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_08/be77d5aa9061824183b0d24031b3dce8.pdf

Kampania wyborcza na Zakliczyninfo i w Głosicielu

b_250_100_16777215_00_images_stories_nagwek.jpgPrzypominam, że można zamawiać reklamę wyborczą z możliwością przekierowania na stronę komitetu bądź kandydata na portalu Zakliczyninfo w formie cegiełek reklamowych nad artykułami o wymiarach 220 X 140 px (takie same jak widać w reklamach komercyjnych na Zakliczyninfo). Koszt usługi reklamowej na portalu wynosi 500 zł za emisję. Reklamy wyborcze rozpoczniemy wyświetlać na portalu Zakliczyninfo od 1 października 2014 roku, a zakończymy emisję wraz z nastaniem ciszy wyborczej, tj. 14 listopada o północy.  Reklamę wyborczą przyjmujemy również do Głosiciela (wydanie październikowe i/lub listopadowe). Cennik usług reklamowych – wyborczych wynosi w miesięczniku za jednorazową emisję:

cała strona – 760 zł

- ½ strony - 360 zł

- ¼ strony - 200 zł

- ¹/8 strony – 120 zł

- 1/16 strony – 60 zł

Zapobiegliwi kandydaci już zarezerwowali sobie miejsce w naszych mediach na reklamę, teraz czekamy na formalne zlecenia. Prosimy o zgłaszanie zleceń we wtorki w godzinach od 9:00 do 14:00.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.