Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2012_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgPo zmianach w prawie wyborczym, to Komisarz Wyborczy zwołuje inauguracyjne posiedzenia Rad samorządów. Wiemy już, że 1 grudnia 2014 roku Komisarz zwołał I sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie, która rozpocznie się o godzinie 13:00 w ratuszu. Na wyraźne życzenie burmistrza – elekta Dawida Chrobaka, sesja zostanie poprzedzona mszą świętą z prośbą o Boże błogosławieństwo dla samorządu Gminy oraz Radnych Rady Miejskiej. Msza rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele p.w. św. Idziego opata w Zakliczynie. Już po otwarciu sesji RM przez radnego – seniora Henryka Lasotę nowo wybranym radnym zaświadczenia wręczy przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Maria Dudek, po czym radni złożą ślubowanie. Zaprzysiężeni radni wysłuchają sprawozdania o stanie Gminy, które przedstawi Radzie urzędujący jeszcze oficjalnie burmistrz Jerzy Soska. Po sprawozdaniu po raz ostatni ważną rolę odegra Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, która wręczy zaświadczenie o wyborze Burmistrzowi – elektowi, po czym Dawid Chrobak złoży ślubowanie. Od przyjęcia sprawozdania ustępującego Burmistrza po zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza nastąpi przekazanie władzy wykonawczej w gminie Zakliczyn, a puentą oficjalnego objęcia tej władzy będzie wystąpienie inauguracyjne (expose) burmistrza Dawida Chrobaka. Dopiero po tej części nastąpi konstytuowanie się władzy uchwałodawczej (Rady Miejskiej) której obrady nadal prowadzić będzie Radny – senior. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej będą następować kolejno wybory; Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej – będą to wybory tajne. Prawdopodobnie po tej części nastąpi przerwa podczas której radni zgłoszą akces do członkostwa w Komisjach Rady, a te spośród członków wybiorą przewodniczących.

Kto na jaką funkcję w Radzie Miejskiej ?

Dowiedzieliśmy się o tym po głosowaniach podczas sesji inauguracyjnej. Na sesję wystosowano zaproszenie do blisko 100 osób, i tyle osób przybyło na salę imieniem założyciela miasta Zakliczyn S.W. Jordana w ratuszu. O tym kto zostanie szefem Rady, a kto wejdzie do prezydium (wiceprzewodniczący RM – p. K.D) obiecałem informować na Zakliczyninfo jeszcze w poniedziałek. Wiem że Państwo lubią prognozy, więc prognoza wynikająca z analizy była. Ta analiza okazała się w 100% trafna, jesteśmy już po posiedzeniu sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej i osoby typowane do funkcji, te funkcje objęły.

b_250_100_16777215_00_images_2014_40_Anna_Moj.JPGPrzewodniczący Rady Miejskiej w Zakliczynie – predyspozycje do tego, aby przewodniczyć Radzie ma co najmniej kilka osób, które są w składzie Rady Miejskiej rozpoczynającej się kadencji. Każdy, kto choć trochę zna się na polityce wie, że to, kto obejmie jaką funkcję, jest pochodną ustaleń zwycięskiego ugrupowania, a w przypadku gdy powstaje koalicja (mamy z tą sytuacją do czynienia w gminie Zakliczyn), to umowy koalicyjnej. Zakładając że trzon koalicji „rządowej” w Gminie tworzą najpewniej radni PiS i PSL oraz kilku jeszcze radnych, to faworytką do objęcia funkcji przewodniczącej jest Anna Moj. Za takim wyborem przemawia kilka powodów; jest jedyną radną wybraną bez wyborów (nie miała konkurencji w swoim okręgu), jest bardzo doświadczoną radną (naliczyłem pani Ani 4 kadencje), pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, a w dotychczasowych konstytuantach Rady zawsze jej nazwisko pojawiało się w kontekście przewodniczenia Radzie (pierwszy raz już w 1998 roku – p. K.D.).

Prezydium Rady Miejskiej – idąc założonym przeze mnie tokiem myślenia, zakładam że skoro Anna Moj zostanie przewodniczącą, to w prezydium Rady Miejskiej w zobaczymy Ryszarda Okońskiego, którego nazwisko na giełdzie nazwisk najczęściej wymieniane jest w tym kontekście. Nie mam natomiast wątpliwości że po drugiej stronie Anny Moj jako wiceprzewodniczący Rady zasiądzie radny – senior Henryk Lasota. Jeśli tak będzie, to podobnie jak w poprzedniej kadencji Komisją Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego będzie dowodził Henryk Lasota, natomiast drugi z wiceszefów Rady Ryszard Okoński będzie przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Z tak zwanych przecieków wynika, że Komisja Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego przypadnie Maciejowi Krakowskiemu, natomiast organ kontrolny, czyli Komisja Rewizyjna – Jerzemu Łopatce.          

Czy tak będzie naprawdę? Tak jest naprawdę.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.