Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_pomnik_sotysa_w_wchocku.jpgb_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn wydał w styczniu zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego miasta Zakliczyn i Rady Zakliczyna, do czego zobligowały go uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie nr XLV/456/2014 i nr XLV/455/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, czyli na finiszu poprzedniej kadencji. Przywołane przeze mnie uchwały Rady uchwalone na 3 dni przed wyborami samorządowymi, zmieniają z sposób zasadniczy sposób wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczącego miasta i Rady Zakliczyna. Co prawda wnoszący projekt uchwały pod głosowanie poinformowali Radę o przeprowadzonych konsultacjach i zdecydowanej, pozytywnej opinii społeczności gminnej na temat nowej formuły przeprowadzania wyborów sołeckich, to kampania informacyjna na ten temat jest - jak na razie - bardzo skromna. Tymczasem sprawa jest bardzo istotna, bo po raz pierwszy w Gminie Zakliczyn wybory sołeckie będą przeprowadzane na wzór wyborów samorządowych i tak jak w wyborach samorządowych obowiązywać mają procedury zgłaszania kandydatów, kampania wyborcza, wybory we wszystkich sołectwach jednego dnia, tajne i powszechne głosowane, etc. Wybory sołeckie w gminie Zakliczyn odbędą się 15 marca 2015 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w wyznaczonych lokalach wyborczych. Tylko mieszkańcy Melsztyna i Olszowej udadzą się, by wybrać swoje władze, do lokali wyborczych w sąsiednich miejscowościach – odpowiednio; mieszkańcy Melsztyna do remizy w Charzewicach, a mieszkańcy Olszowej do Szkoły w Paleśnicy. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołał Gminną Komisję Wyborczą, która zajmie się prawidłowym przeprowadzeniem wyborów na poziomie Gminy, a do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych sołectwach powołane zostaną Komisje Skrutacyjne, które równie dobrze mogłyby nazywać się Sołeckimi Komisjami Wyborczymi. To jak się jaki organ nazywa nie jest tak ważne jak procedura wyborcza i kalendarz wyborów. Wygląda to tak:

 

13 stycznia 2015;

Burmistrz wydał Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego miasta Zakliczyn i Rady Zakliczyna. Na mocy tego samego Zarządzenia powołał Gminną Komisję Wyborczą w składzie: Kazimierz Słowik – przewodniczący, Krystyna Potok – Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie GKW; Dorota Drożdż, Anna Galas, Tomasz Krakowski i Zuzanna Wojtas. Załącznikiem do Zarządzenia jest wykaz lokali wyborczych wyznaczonych do przeprowadzenia wyborów (wykaz publikuję na końcu artykułu – p. K.D.).

do 2 marca 2015;

do tego terminu Burmistrz oraz kandydaci na sołtysa/przewodniczącego miasta oraz członka Rady Sołeckiej/Rady Zakliczyna mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Skrutacyjnych. Jeśli zostanie zgłoszonych więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie składu Komisji.

na 14 dni przed wyborami;

czyli praktycznie do 2 marca, grupa co najmniej 20 wyborców może zgłosić do Gminnej Komisji Wyborczej kandydata na sołtysa, zaś kandydata do Rady Sołeckiej  grupa co najmniej 5 wyborców. Odnośnie miasta Zakliczyn wymagane jest aby co najmniej 30 wyborców było podpisanych pod zgłoszeniem kandydata na przewodniczącego oraz co najmniej 10 wyborców przy zgłoszeniu na kandydata do Rady Zakliczyna.

do 7 marca 2015;

Gminna Komisja Wyborcza zamknie rejestr kandydatów i listy kandydatów wywieszone zostaną w miejscu publicznym.

15 marca 2015;

W godzinach od 8:00 do 18:00 w wyznaczonych lokalach odbędą się wybory.

 

Lp.

Miejscowość

Siedziba lokalu wyborczego

1.

Bieśnik

Budynek byłej szkoły w Bieśniku

2.

Borowa

Świetlica w Borowej

3.

Charzewice

Remiza OSP w Charzewicach

4.

Dzierżaniny

Spółdzielnia Socjalna w Dzierżaninach

5.

Faliszewice

Remiza OSP w Faliszewicach

6.

Faściszowa

Szkoła Podstawowa w Faściszowej

7.

Filipowice

Remiza OSP w Filipowicach

8.

Gwoździec

Remiza OSP w Gwoźdźcu

9.

Jamna

Dom św. Jacka w Jamnej

10.

Kończyska

Dom Myśliwego w Kończyskach

11.

Lusławice

Świetlica w Lusławicach

12.

Melsztyn

Remiza OSP w Charzewicach

13.

Olszowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

14.

Paleśnica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

15.

Roztoka

Świetlica w Roztoce

16.

Ruda Kameralna

Świetlica w Rudzie Kameralnej

17.

Słona

Świetlica w Słonej

18.

Stróże

Remiza OSP w Stróżach

19.

Wesołów

Świetlica w Wesołowie

20.

Wola Stróska

Remiza OSP w Woli Stróskiej

21.

Wróblowice

Remiza OSP we Wróblowicach

22.

Zakliczyn

Ratusz w Zakliczynie

23.

Zawada Lanckorońska

Budynek byłej szkoły w Zawadzie Lanckorońskiej

24.

Zdonia

Budynek byłej szkoły w Zdonii

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.