baner 5
 

Czytaj więcej: Najmłodsi uczcili pamięć Czytaj więcej: Najmłodsi uczcili pamięć W tym roku Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie po raz pierwszy uczciła pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Obchody święta przypadającego na dzień 1 marca przygotowała pani Grażyna Ogonek wraz ze swoimi  uczniami z klasy II B.

Szkolne obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się wystawą prac plastycznych pt. „Żołnierz Wyklęty – Żołnierz Niezłomny w moich oczach” oraz wystawą fotografii żołnierzy antykomunistycznego niepodległościowego podziemia.

Ponadto obchody dnia 1 marca obejmowały również uroczysty apel pamięci o „Żołnierzach Wyklętych, w czasie którego najmłodsi uczniowie poprzez recytację wierszy i śpiew piosenek oddali hołd naszym wielkim bohaterom, i to zarówno tym poległym jak i tym jeszcze żyjącym, choć już bardzo nielicznym.

Czytaj więcej: Podziękowanie i zaproszenie Składam podziękowania Panu J. Sosce – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Panu S. Gostkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paleśnicy za organizację Turnieju Siatkówki Amatorów  w Paleśnicy w dniu 23 lutego 2014 r., w którym wziąłem udział. Dziękuję wszystkim siatkarkom i siatkarzom za udział w zawodach. Dziękuję również wszystkim osobom, które wsparły organizacyjnie to wydarzenie m.in. Pani K. Brydniak, Pani A. Markowicz, Panu K. Sotoła. Licząc na przychylność władz gminy oraz gospodarza obiektu w Paleśnicy, chciałbym zaprosić mieszkańców Powiatu Tarnowskiego a w szczególności Miasta i Gminy Zakliczyn, do udziału w Turnieju o Puchar Starosty Tarnowskiego, który zostanie zorganizowany w maju 2014 r.

 Dawid Chrobak

Radny Powiatu Tarnowskiego

 

 

Czytaj więcej: Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym!Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym to często stereotyp: alkoholik, który pije i bije. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. W rolę zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy może wejść każdy z członków rodziny, zarówno dorosły jak i dziecko. Wśród alkoholików rozróżniamy dwa typy sprawców. U części nich skłonność do przemocy pojawia się w synergii z rozwojem choroby alkoholowej. Złość, bezsilność wobec życia znajduje ujście w aktach przemocy wobec rodziny, głównie w stanie upojenia. Drugą grupę stanowią osoby, które stosowały przemoc, zanim doszło do uzależnienia. Ofiarami przemocy są najczęściej żony alkoholików. Cierpienie, które jest wynikiem doznawanej przemocy, także skłania do spożywania alkoholu. W takich przypadkach także dochodzi do uzależnienia. Ofiarami przemocy ze strony rodziców padają także dzieci. Przyjmują role: świadka przemocy, obrońcy, ofiary, a także, choć nieco rzadziej- pomocnika sprawcy bądź sprawcy.

Czytaj więcej: Tenisiści z UKS Czytaj więcej: Tenisiści z UKS Kolejne miłe informacje dotarły w ostatnich dniach do Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn. Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego ogłosił listy kadr wojewódzkich młodzików na rok 2014. W kadrze podstawowej znalazło się trzech tenisistów stołowych UKS „GULON” Zakliczyn – Szymon Hełmecki, Sebastian Rak i Dominik Szczepański a dwie dziewczynki – Nikola Pach i Oliwia Łopatka znalazły się w rezerwie kadry wojewódzkiej.

Trójka chłopców w dniach 8 – 15 luty uczestniczyła w Gorlicach w obozie kadry wojewódzkiej co jest dla nich olbrzymim wyróżnieniem gdyż na w/w zgrupowanie powołanych zostało tylko 16 najlepszych zawodników z całej Małopolski. Otrzymali oni także od trenera reprezentacji Polski kadetów Xu Kaia propozycję przeniesienia się do ośrodka tenisa stołowego funkcjonującego w Krakowie gdzie trener pracuje, jednak na razie wszyscy pozostają w Zakliczynie. Jak widać praca prowadzona w Zakliczynie w Uczniowskim Klubie Sportowym „GULON” działającym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie przez prezesa klubu Ryszarda Okońskiego i trenera najmłodszych tenisistów Mateusza Malika  przynosi fantastyczne rezultaty i powinna być w odpowiedni sposób wspierana.

Czytaj więcej: Małopolskie Igrzyska  Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym pod patronatem honorowym   Marka Sowy...Czytaj więcej: Małopolskie Igrzyska  Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym pod patronatem honorowym   Marka Sowy...W dniu 27 lutego 2014 roku w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie spotkali się najlepsi tenisiści stołowi województwa małopolskiego, wyłonieni w eliminacjach szkolnych, gminnych, powiatowych i rejonowych /półfinałach wojewódzkich/ aby walczyć o tytuły mistrzów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym. Zawody rozgrywane pod honorowym patronatem Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „GULON”, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie oraz Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Zgromadziły na starcie 34 dziewczęta i 39 chłopców ze szkół podstawowych /rocznik 2001 i młodsi/.

Czytaj więcej: 1 marca – cześć i chwała „Polskim Superbohaterom”!I nadszedł … kolejny już, czwarty z rzędu dzień 1 marca, w którym świętujemy Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. W dzisiejszym dniu Polacy mają szczególne prawo do dumy, dzisiaj naród polski wspomina tych „najlepszych z najlepszych”.

Żyjąc w dzisiejszych czasach trudno oprzeć się wrażeniu, że obecna rzeczywistość pozbawiona jest ideału, który mógłby być dla nas wzorem do naśladowania. Zaś współczesny rynek przesycony jest typem herosa „antybohatera” ze skłonnością do zemsty i przemocy.
Dlatego w każdym z nas, zwykłych ludzi,  rodzi się potrzeba zaistnienia w świecie bohatera reprezentującego zbiór idealnych cech. Potrzeba nam kogoś na miarę herosa z mitów, bohatera bezlitośnie walczącego ze złem, postępującego honorowo, nieugiętego w swych postanowieniach, a także niezłomnego zarówno moralnie jak i fizycznie.

I my Polacy mamy takich właśnie bohaterów ! Są nimi Żołnierze Wyklęci !

Żołnierze Wyklęci to żołnierze zawsze wierni Polsce, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, o wolność narodu polskiego a tym samym o wolność zwykłych ludzi.  Po zakończeniu II wojny światowej i zakończeniu niemieckiej okupacji  żołnierze Ci nie złożyli broni, lecz podjęli dalszą walkę o niepodległość Polski z okupantem sowieckim oraz jego polskimi kolaborantami. W walce swej przyjęli postawę niezłomną i byli bezkompromisowo wierni swoim ideałom, za co niejednokrotnie płacili najwyższą cenę –  cenę swojego życia.

Czytaj więcej: Czytaj więcej: W kolejnym Turnieju Siatkówki Amatorów  w Paleśnicy wzięło udział 4 drużyny: ZAKRĘCENI z Rudy Kameralnej, TEEM z Jastrzębi,  DRIM z Zakliczyna  i ZAKSA z Paleśnicy. Tym razem w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paleśnicy siatkarze rywalizowali o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn  Jerzego Soski. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”  i w  efekcie  ustalono kolejność drużyn:
1 miejsce i Puchar Burmistrza zdobył zespól „Teem” w składzie: Dariusz Pasionek, Mateusz Musiał, Mikołaj Włudyka, Maciej Kamykowski, Michał Tabiś, Mateusz Wojna i Jakub Bolechała.
2 miejsce po zaciętym meczu ze zwycięzcami turnieju zdobyła drużyna gospodarzy „Zaksa”: (Albert Kraj, Arkadiusz Kozub, Dominik Baut, Michał Ligęza,  Wojciech Ligęza, Tomasz Pomikło, Dawid Chrobak, Piotr Sarota).

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Małopolska Izba Rolnicza oraz Burmistrz Czytaj więcej: W zakliczyńskim ratuszu o systemie sprzedaży produktów lokalnych z udziałem przedstawicielki...Miasta i Gminy Zakliczyn zapraszają na seminarium nt. sprzedaży bezpośredniej w regionalnym systemie sprzedaży produktów lokalnych pn. Małopolski Produkt Lokalny. Celem seminarium będzie omówienie aktualnej sytuacji tak prawnej, jak i organizacyjnej sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych.

Czytaj więcej: W zakliczyńskim ratuszu o systemie sprzedaży produktów lokalnych z udziałem przedstawicielki...Seminarium odbędzie się w Ratuszu w Zakliczynie we wtorek, 4 marca 2014 r. o godz. 15:00. W czasie jego trwania będzie można poznać prawne realia dotyczące sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Omówiony zostanie zarówno stan aktualny, jak i plany związane z pracami Komisji ds. Rolnictwa Sejmu RP. Dowiedzieć się będzie można o możliwości udziału w tworzonym obecnie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska Regionalnym Systemie Sprzedaży Produktów Lokalnych pn. "Małopolski Produkt Lokalny". Punktem odniesienia dla polskich realiów będzie wystąpienie przedstawiciel Izby Rolniczej z regionu Rhones Alpes (Francja), pani Aude Mieha, która opowie o zasadach i korzyściach sprzedaży bezpośredniej we Francji. Przewidziano także czas na pytania i dyskusję. Seminarium w szczególności skierowane jest do rolników i wytwórców żywnościowych produktów lokalnych zainteresowanych albo prowadzących już sprzedaż bezpośrednią, jak również prowadzących przetwórstwo w ramach MOL. Wszystkich zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy.

Program Seminarium:

Czytaj więcej: SPON „BEZ BARIER” zaprasza do Programu Aktywności Lokalnej Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracy, ale uważasz, że twoje kwalifikacje są niewystarczające, chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje osobiste i zawodowe a także skorzystać z porad doradcy zawodowego lub innego specjalisty? Czujesz, że tracisz grunt pod nogami z powodu braku pracy, trudnej sytuacji materialnej, obniżonym poczuciu samooceny lub innych utrudnień? Możemy Ci pomóc. Stowarzyszenie Bez Barier wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie prowadzi Program Aktywności Lokalnej.

Uczestnikiem Programu Aktywności Lokalnej może być osoba:

1. Bezrobotna lub nieaktywna zawodowo

2. Będąca w wieku aktywności zawodowej  (18-60 lat)

3. Znajdująca się w trudnej sytuacji, która bez uzyskania wsparcia może powodować zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie zapewnia aktywizację zawodową, społeczną i edukacyjną, dając możliwość uczestnictwa w bezpłatnych kursach zawodowych, szkoleniach i poradach specjalistów, poprzedzonych indywidualną diagnozą potrzeb.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Gwoźdźcu22 stycznia 2014r. licznie przybyły do naszej szkoły Babcie i Dziadkowie na coroczne spotkanie z okazji ich święta.

Wszystkich zebranych jak zwykle powitała ciepło i serdecznie Pani Dyrektor mgr Halina Toboła. Dzięki współpracy z Rodzicami oraz pomocy uczniów z klasy VI i IV wraz z wychowawcami oraz Pracowników szkoły, nasi mili goście mogli raczyć się wspaniałym ciastem i sałatką.

Uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli, przygotowali bogaty program artystyczny, który zaprezentowali w kolejności od najmłodszych do najstarszych.

Zanim jednak to nastąpiło, wnuczęta wręczyły przybyłym gościom własnoręcznie wykonane upominki, aby cały rok przypominały im o naszej pamięci i miłości! 

Na początku zaprezentowała się grupa przedszkolaków i dzieci z zerówki w piosence: „Cza-cza dla Babci i Dziadka”. Następnie kl. I i II złożyła życzenia oraz zaśpiewała piosenki pt.: „ Babciu, droga babciu” i „ Przygody z dziadkiem”.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.