baner 5
 

...... Ostatnie miesiące 2010 roku były dla pana wyjątkowe; decyzja o pożegnaniu się z funkcją szefa samorządu zakliczyńskiego,  wybory, nowe wyzwanie. Co najbardziej pan zapamięta z tamtego wyjątkowego okresu ?

altZ pewnością długo będę pamiętał atmosferę zebrań w których uczestniczyłem we wszystkich 24 miejscowościach Gminy Zakliczyn.  Te zebrania podczas których żegnałem się z mieszkańcami jako burmistrz i mieszkańcy żegnali mnie jako burmistrza odbywały się  w okresie przedwyborczym. Mieszkańcy ciepło mnie pożegnali, a ja jestem im wdzięczny, że udzielili mi bardzo dużego poparcia  w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego. W mojej pamięci pozostanie też pożegnanie z pracownikami Urzędu Miejskiego, bo  przecież z niektórymi pracowałem prze około 30 lat - a tego nie da się zapomnieć.  

Nie żal było rozstawać się w grudniu z Urzędem ? Czy dziś z perspektywy połowy roku po wyborach podjąłby pan taką samą  decyzję ?

Decyzja o nie kandydowaniu na funkcję burmistrza w jesiennych wyborach była przemyślana i moim zdaniem słuszna i dziś  podjąłbym taką samą decyzję. Co prawda wielu moich kolegów - nawet starszych ode mnie - kandydowało i pełnią dziś funkcję  wójtów czy burmistrzów ale ja uważam, że skoro osiągnąłem już wiek emerytalny i mogłem przejść na emeryturę, to nie  powinienem kurczowo trzymać się stołka, tylko dać szansę innym.  

Pełni pan funkcję radnego Rady Powiatu Tarnowskiego. Czym pan zajmuje się w samorządzie powiatowym ?

W Radzie Powiatu Tarnowskiego pracuję w dwóch komisjach; w Komisji do spraw Rozwoju Powiatu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji oraz w Komisji d.s. Planowania i Budżetu. Głównym moim zaintersowaniem w  pracach Rady Powiatu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę i remonty dróg oraz budowę chodników. W uchwalonym w styczniu budżecie Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych była zabezpieczona kwota 500 tysięcy złotych. Na kolejnych dwóch sesjach radnym udało się zwiększyć tą kwotę trzykrotnie i obecnie w budżecie Powiatu na budowanie chodników jest 1,5 mln zł.      

Jakie widzi pan różnice pomiędzy samorządem gminnym, a powiatowym ?

Samorząd powiatowy ma trochę inne zadania niż samorząd gminny. Samorząd gminny jest bliżej obywatela i jego głównym zadaniem  jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Z kolei Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o  charakterze ponadgminnym. Na terenie naszej Gminy najważniejszymi zadaniami Powiatu są; utrzymanie dróg powiatowych,  utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych.

Podczas kampanii wyborczej i po wyborze obiecał pan, że będzie dostępny dla wyborców, mieszkańców, że chce pan być w  kontakcie z ludźmi. Z czym ludzie przychodzą do eksburmistrza , radnego w powiecie ?

Tak ja mówiłem podczas kampanii wyborczej, chcę być łącznikiem pomiędzy Gminą i Powiatem i nadal służyć mieszkańcom Gminy  Zakliczyn w sprawach o których decyduje Powiat. Dzięki uprzejmości pana burmistrza Jerzego Soski mogę korzystać z pokoju nr  22 w Urzędzie Miejskim w każdey poniedziałek. Po uprzednim telefonicznym umówieniu się ze mną jestem do dyspozycji  mieszkańców. Mój telefon nie jest zastrzeżony, jest ogólnie dostępny i można go znaleźć w książce telefonicznej, ale  przypomnę, że jest to nr 14 66 53 402. Najczęściej mieszkańcy zwracają się do mnie o pomoc w przeklasowaniu gruntów, które  uległy zniszczeniu w trakcie ubiegłorocznej powodzi; są to grunty na których powstały osuwiska. Mieszkańcy zwracają się z  interwencjami w sprawie oczyszczania i udrażniania rowów i przepustów przy drogach powiatowych, w sprawie budowy chodników  przy drogach powiatowych.    

Jak układa się panu współpraca ze swoim następcą. Czy są to częste kontakty, rozmawiacie o problemach Gminy, Jerzy Soska  radzi się w jakiś kwestiach z panem ?

Współpraca z burmistrzem, panem Jerzym Soską układa się nam bardzo dobrze. Często się spotykamy, dyskutujemy o problemach  Gminy, Burmistrz informuje mnie jak przebiega realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Pan Jerzy Soska ma duże  doświadczenie, które zdobył pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jako dyrektor nie zamykał się wokół  problemów szkolnych, ale żył też sprawami Gminy, stąd też zna jej najważniejsze problemy.......  

Na pełny wywiad z byłym burmistrzem Kazimierzem Kormanem zapraszamy do majowego numeru "Głosiciela". Tam m.in. odpowiedzi na pytania dotyczące zadłużenia Gminy, wypowiedź na temat zmian dokonywanych przez burmistrza Soskę oraz inne przemyślenia obecnego radnego Rady Powiatu Tarnowskiego.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.