Logo 2
 

altMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, biuro powiatowe w Tarnowie, w ramach projektu „Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników” prowadzi nabór na bezpłatne kursy: fryzjerstwo damsko-męskie oraz przedsiębiorczość. W projekcie mogą uczestniczyć rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS.
Nabór prowadzony jest do 30 września 2011 r. Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Pojektu w Tarnowie, Rynek 10, tel. 14-62-776-33 w godzinach 7:30 – 15:30. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 

altProgram kursu: fryzjerstwo damsko-męskie
Celem kursu jest zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu fryzjerstwa. Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne tak istotne w tym zawodzie. Program kursu jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i zawiera między innymi zagadnienia zakresu:
•    organizacji pracy w salonie fryzjerskim z zagadnieniami BHP i ppoż.,
•    materiałoznawstwa,
•    budowy i fizjologii włosów,
•    analizy włosów,
•    mycia i pielęgnacji włosów,
•    chemii kosmetycznej,
•    strzyżenia męskiego i damskiego,
•    ondulacji wodnej i chemicznej,
•    technik modelowania włosów,
•    doboru typu fryzury i koloru do wizerunku klienta,
•    metody oraz techniki farbowania i rozjaśniania włosów,
•    baleage cegiełkowy, diagonalny, pionowy,
•    techniki upinania fryzur.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Kurs z zakresu przedsiębiorczości przeznaczony jest między innymi dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Ramowy program kursu:
1) funkcjonowanie wolnego rynku – podstawowe definicje i zasady,
2) podstawowe akty prawne dotyczące działalności gospodarczej, formy organizacyjne i prawne działalności gospodarczej, zasady rejestracji firmy krok po kroku,
3) zajęcia warsztatowe – zakładanie firmy, planowanie działań, przygotowanie koniecznej dokumentacji,
4) ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania firmy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze,
5) źródła finansowania firmy, leasing i dzierżawa, franchising, kredyt bankowy i pozabankowy, kontrola finansów. Zarządzanie firmą, planowanie zadań, organizacja i kontrola, zarządzanie sprzedażą,
6) zajęcia warsztatowe z bezpośrednim dostępem do zestawu komputerowego: podstawy rachunkowości, prowadzenie księgowości w firmie (prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, ewidencja przychodów i rozchodów, środków trwałych itd.). Rodzaje i cechy dowodów księgowych.
7) zajęcia warsztatowe z bezpośrednim dostępem do zestawu komputerowego: możliwości wykorzystania komputera w zarządzaniu firmą: pakiety biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, programy prezentacyjne), prowadzenie podstawowej księgowości, rozliczenia podatkowe. Możliwości zastosowania internetu w nowoczesnym zarządzaniu firmą.
8) możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (fundusze krajowe i unijne). Zasady tworzenia biznesplanu, jego funkcje i główne elementy .
9) zajęcia warsztatowe: biznesplany, opracowywanie projektu dla własnej firmy. Ocena czynników i elementów ryzyka, analiza wskaźnikowa.
10) podstawy marketingu (tworzenie marki, wizerunek firmy, reklama, konkurencja, plan marketingowy).
11) warsztaty asertywności, prowadzenie negocjacji, właściwa komunikacja z klientem.
 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.