Baner 4
 

altCharkiewicz Adam – przesiedlony z Bydgoszczy, wcześniej był starostą we Wrześni. Mieszkał w willi „Koci Zamek” w Zakliczynie nad Dunajcem. Ojciec Natalii. Pełnił funkcję kierownika walki cywilnej. Jego zastępcami byli: Bolesław Rybarczyk i Stanisław Kwiatkowski. Udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby ruchu oporu. W latach 1940 – 1945 uczył języka niemieckiego na tajnych kompletach na poziomie gimnazjalnym.

Charkiewicz Natalia (Antonina) ps. „Zorka”, „Zagadka” – mgr, przesiedlona z Bydgoszczy.  Była dowódcą I drużyny sanitarnej przy oddziale WSK. W lipcu 1944 r. była główną organizatorką  egzaminów z zakresu małej i dużej matury, które odbyły się z udziałem Tajnego Kuratora dr Włodzimierza Gałeckiego z Krakowa oraz dr Franciszka Mleczki z Łysej Góry w mieszkaniu Charkiewiczów w „Kocim Zamku” przy ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie. Była nauczycielką przedmiotów ogólnokształcących w tajnych kompletach w latach 1940 -  1945 r. na poziomie średnim ogólnokształcącym w Zakliczynie nad Dunajcem.

Chrapusta Henryk „Mściwój” – podporucznik, zastępca Kazimierza Styrny w ZWZ „Zofia” i oddziału AK „Zygmunt”.  W drugiej połowie roku 1944 był komendantem zakliczyńskiej placówki AK, jego zastępca był Albert Kryszczuk „Skała”. Między innymi brał również udział w akcji „Mosty” przy ratowaniu zapory wodnej i elektrowni w Rożnowie.

Chrobak Stanisław ps. „Rak”, podchorąży, zastępca prof. Juliana Dudka w komórce wywiadowczo – nadawczej przy dworze w Olszowej. Udostępniał swój dom na potrzeby ruchu oporu. Miał on również za zadanie niszczenie samochodów niemieckich na trasie Tarnów – Nowy Sącz. W sumie w Ostrysu na górze Posadowa zniszczono 17 samochodów. Był dowódcą drużyny w III plutonie placówki AK „Zygmunt I”. Zginął w ostatniej akcji w 1944 r.

Chopkiewicz Wincenty – powszechnie nazywano go „Wicek”. Był to stary kawaler, który mieszkał w klasztorze zakliczyńskim i był tam furmanem. Niekiedy na polecenie o. Błażeja Madonia przewoził broń dla partyzantów.

Chrzan Władysław – żołnierz trzeciej kompanii batalionu bojowego, której miejscem zgrupowania było wzgórze „Mogiła” w lasach Stróskich. Zginął zastrzelony podczas bitwy z żandarmerią niemiecką w dniu 5. X. 1944 r.

Chwała Paweł ps. „Skory” – mieszkaniec Kwikowa w gminie Szczurowa. Pierwszy dowódca Obwodu Brzeskiego B. CH. W gminie Zakliczyn było 6 drużyn, oddział łączności, sanitarny i Ludowy Związek Kobiet pod przewodnictwem Józefy Sakłakowej ps. „Czuwaj” z Lusławic. Natomiast dowódcą gminnej placówki B. Ch. był Jan Oleksik ps. „Butrym” z Kończysk.

Chwiej Albin -  Zakliczynianin zamieszkały w Woli Stróskiej, współpracował z ruchem oporu. Między innymi, ukrywał w swoim domu uciekinierki z getta zakliczyńskiego: Reginę Hudesową i Salomeę Ebenholz.(Stefan Ściborowicz: "Tragedia wojnickich Żydów dopełniła się w Zakliczynie” /w:/ „Zeszyty Wojnickie”, nr 10, Wojnicz 1993.). Ukrywał też Peacocka – Szkota, żołnierza spod Tobruku, który miał wyrobione papiery na nazwisko Aleksandra Stefańskiego.

Chwiej – Mroczkowska Natalia ps. „Zula”- mieszkanka Zakliczyna nad Dunajcem. Udostępniała swój dom na potrzeby ruchu oporu. Była dowódcą IV drużyny łączności przy oddziale WSK. Ukrywała też Peacocka – Szkota, żołnierza spod Tobruku, który miał wyrobione papiery na nazwisko Aleksandra Stefańskiego.  Przenosiła też lekarstwa z klasztoru zakliczyńskiego partyzantom w lesie.

Ciepierska Zofia, mieszkanka Zakliczyna nad Dunajcem. Działała w ruchu oporu, niejednokrotnie przenosiła lekarstwa z zakliczyńskiego klasztoru partyzantom w lesie.

„Ciotka” – żołnierz AK, brał udział w akcji „Mosty” przyczyniając się do uratowania elektrowni i zapory w Rożnowie.

Cisowski ps. „Zaręba” dr, żołnierz AK. Między innymi brał udział w akcji „Mosty”, przyczyniając się do uratowania elektrowni i zapory w Rożnowie.

Czuba Jan ps. „Dziadek” – mieszkaniec Woli Stróskiej, udostępniał swój dom pod lasem na potrzeby ruchu oporu, partyzanci często tam nocowali.

Czuma Franciszek - nauczyciel, mieszkaniec Zakliczyna. Zaprzysiężony został do konspiracji przez Kazimierza Styrnę i Jana Wesołowskiego. Udostępniał zaplecze swojego sklepu na potrzeby ruchu oporu.

Czupiel Tadeusz ps. „Zaskroniec” – żołnierz szarych szeregów, partyzant IV kompanii „Ewa” i batalionu „Barbara” AK, poległ podczas niemieckiej obławy na Suchej Górze w dniu 12. IX. 1944 r. Przyjaciel Wiktora Bończyka. Leżą w jednym grobie.

 

Na fotografii  Adam Charkiewicz

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.