baner 5
 

altLachendro Julian – dr praw, naczelnik Sądu Grodzkiego w Zakliczynie nad Dunajcem. Aresztowany w maju 1940 r. przez gestapo, zmarł w więzieniu (jako powód śmierci podano zawał serca).

Lamprecht Maksymilian ps.”Jar” – żołnierz AK, w dniu 25. IX. 1944 r. zginął w bitwie pod Jamną. Pochowany został na cmentarzu w Brzozowej. W październiku 1959 r. został ekshumowany i przeniesiony do rodzinnego grobowca Stasików na cmentarzu w Zbylitowskiej Górze.

Laskowski Ludwik – kierownik szkoły w Zdoni. Zaprzysiężony został do konspiracji przez Kazimierza Styrnę i Jana Wesołowskiego. Udostępniał swój dworek na potrzeby ruchu oporu.

Lasota Wojciech – mieszkaniec Woli Stróskiej. Był ekspedientem w sklepie „Snopu”. Do konspiracji wciągnął go inżynier Streer – agronom powiatowy z Brzeska. Był aktywnym członkiem ZWZ.

Lewicki Stanisław, ur. 1882, uchodźca ze Lwowa. Mieszkał w klasztorze O. o. Reformatów w Zakliczynie nad Dunajcem. Uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym i średnim.

Ligęza Stanisława z domu Galik ps. „Zawoja” (ur. 8. XII. 1912 r. w Paleśnicy). Od 1930 r. należała do ZMW „Wici”, a potem do PSL. W r. 1942 ukończyła kurs sanitarny  w Zakliczynie. Została zaprzysiężona przez Franciszka Niemca. Jej przełożoną była Wanda Saładykowska – Chrapustowa „ZOO” -  Główna Higienistka Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie działająca pod ps. „ZOO”. Była dowódcą II drużyny sanitarnej przy oddziale WSK, do której należało cztery przeszkolone sanitarnie dziewczyny. Udostępniała swój dom na potrzeby ruchu oporu.

Lorek Piotr był dowódcą drużyny przy IV plutonie placówki AK „Zygmunt I”.

Lulek Józef ps. „Jastrząb” – brał udział w akcji „Mosty”, przyczyniając się do uratowania elektrowni i zapory w Rożnowie.

Łabno Franciszek – kierownik szkoły w Wesołowie. Zaprzysiężony został do konspiracji przez Kazimierza Styrnę i Jana Wesołowskiego. Udostępniał  nieraz szkołę na potrzeby ruchu oporu. W latach 1939 – 1945 uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie podstawowym.

Łazarek Tadeusz - w roku 1944 w zakliczyńskim klasztorze prowadził szkolenia z zakresu musztry dla organizujących się na terenie gminy Zakliczyn batalionów Chłopskich.

Łącki Zdzisław - do konspiracji wciągnął go Tadeusz Rzepecki. W roku 1940 otrzymał nominację oficerską.

Łuka Stanisław z Lusławic. Podporucznik, był pierwszym komendantem placówki Z.W.Z. o nazwie „Zofia” w Zakliczynie. Zimą 1940 r. zrezygnował z funkcji komendanta placówki. Na jego miejsce mianowany został Edward Puzon. Był też dowódcą ZWZ „Weronika” w Wojniczu, później oddziału AK „Władysław”.

 

ilustracja do tekstu: elektroniczne archiwum starej fotografii  ZCK

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.