Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_36_P1230698.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_36_P1230687.JPGCykl warsztatów, których finalnym produktem będzie widowisko teatralne oparte na dramacie Kazimierza Brauna pt. ,,Tarnowski wiatr niepodległości”, rozpoczął się od dwudniowego zjazdu w dniach 4-5 października. W sobotę, pierwszego dnia spotkania, uczestnicy przybyli punktualnie do Domu Kultury w Burzynie. Po sporządzeniu pełnej listy warsztatowiczów i omówieniu spraw organizacyjnych rozpoczął się poranny blok zajęciowy (10:00-13:00), który obejmował swym zakresem:

• oswajanie przestrzeni przez uczestników,

• wykonywanie ściśle określonych poleceń instruktora dotyczących poruszania się w przestrzeni,

• zapoznawanie się z technikami prawidłowego oddychania,

• ćwiczenia aktywizujące przeponę,

• nawiązywanie kontaktu z innymi uczestnikami przy użyciu technik pozawerbalnych.

Tematyka popołudniowego bloku warsztatów (15:00-18:00) dotyczyła etiud teatralnych. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy pracowali z tekstem nad zadaniami wyznaczonymi przez prowadzących aktorów Teatru Nie Teraz Agnieszkę Rodzik, Magdalenę Zbylut i reżysera Tomasza A. Żaka. Etiudy nawiązywały swą tematyką do problematyki poruszonej w dramacie Kazimierza Brauna.

b_250_100_16777215_00_images_2014_36_P1230664.JPGKażdy z uczestników miał możliwość konsultacji dotyczącej jego pracy. Zajęcia odbywały się indywidualnie oraz z podziałem na grupy. Po zakończeniu tego etapu prac, młodzież spotkała się z Panem Edwardem Kupiniakiem, uczestnikiem najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski. Zaproszony gość opowiadał o swojej drodze, jaką przebył z Kresów do tarnowskich Mościc, które obecnie zamieszkuje, tłumaczył także wszelkie niejasności historyczno-polityczne, które wpłynęły na życie jego samego i pokolenia, którego jest reprezentantem. Pan Kupiniak wielokrotnie nawiązywał w swoich wspomnieniach do okresu II wojny światowej, opowiadał o bohaterstwie ludzi spotkanych na swojej drodze. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zadawała pytania dotyczące jego przeszłości, wyborów. Młodzi ludzie prosili także swojego Gościa o komentarz do aktualnych wydarzeń oraz wyjaśnienie procesów zachodzących w świadomości Polaków na przestrzeni ostatnich lat. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, rozdaniem uczestnikom książek opracowanych przez b_250_100_16777215_00_images_2014_36_P1230651.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_36_P1230695.JPGwydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury. Następnie, uczestnicy wraz z opiekunami udali się na nocleg. Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od porannego pasma zajęć. Obejmowało ono rozgrzewkę, aktywizację ruchową uczestników, ćwiczenia zwiększające wytrzymałość fizyczną warsztatowiczów, zajęcia z zakresu stretchingu (rozciąganie). Następnie pod okiem instruktora odpowiedzialnego za blok zajęć muzyczno-wokalnych młodzież zapoznała się z piosenką ,,Płonie ognisko…” autorstwa Juliusza Brauna, która znajdzie się w przygotowywanym widowisku. Następnie uczestnicy wykonali serię ćwiczeń mających na celu poprawę jakości śpiewu, artykulacji i emisji głosu. Zajęcia prowadzone były indywidualnie i z podziałem na grupy. Tę część spotkania zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki. Poobiednia seria warsztatów została przeprowadzona z wykorzystaniem umiejętności nabytych przez uczestników podczas wszystkich zajęć prowadzonych w ramach pierwszego zjazdu. Młodzież pod czujnym okiem prowadzącego zajęcia Tomasza A. Żaka opracowała serię etiud opartych na śpiewie i ruchu. Indywidualne podejście do grupy pozwoliło na wstępny podział na role oraz ustalenie kształtu sceny finalnej widowiska. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zostali odwiezieni na wyznaczone miejsca, otrzymali także szczegółowe informacje na temat kolejnych zajęć. W warsztatach uczestniczą również uczniowie Gimnazjum im. bł. K. Gondka w Zakliczynie, a widowisko „Wiatr wolności” zostanie wystawione w ratuszu zakliczyńskim 11 listopada 2014 roku na zakończenie „Zakliczyńskiego Festiwalu Niepodległości” – początek spektaklu o godzinie 15:00 – wstęp wolny.

 

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.