Brawo
 

alt   Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” w bardzo efektowny sposób pożegnała 2011 rok. 27 i 28 grudnia kapelmistrz Stanisław Zięba, muzycy orkiestry w towarzystwie członków Społecznej Rady Orkiestry oraz rodziców dzieci grających w orkiestrze kolędowali w Filipowicach i w Zakliczynie. Oprócz poszanowania tradycji i frajdy dla orkiestrowych kolędników co nieco wpadło do koszyka.  
      Czasy idą trudne i czekanie z założonymi rękami  na to że będzie lepiej, samo w sobie byłoby nieodpowiedzialnością.  W Filipowicach doskonale to rozumieją. Na początku mijającego roku na spotkaniu Dyrektora ZCK z Zarządem OSP w Filipowicach i kierownikiem orkiestry Tadeuszem Martyką wraz grupą rodziców dzieci uczących się w ognisku muzycznym  oraz grających w orkiestrze uzgodniono, że powstaje Społeczna Rada której zadaniem będzie wspieranie  funkcjonowania Orkiestry. 

altPodzielono odpowiedzialność w ten sposób, że Zakliczyńskie Centrum Kultury opłacać będzie instruktora – kapelmistrza , przekaże w nieodpłatne użytkowanie instrumenty muzyczne będące własnością ZCK,  wspierać będzie inicjatywy mające na celu pozyskanie dodatkowych środków. ZCK na rzecz Społecznej Rady odstąpiło od pobierania opłat za naukę w ognisku muzycznym, ale za to nie będzie pokrywać  kosztów bieżącego utrzymania instrumentów.  Po roku okazało się, że Społeczna Rada Orkiestry działająca w składzie; Renata Salamon, Małgorzata Soska, Urszula Mróz, Iwona Bieniek i Beata Mędrek bardzo dobrze poradziła sobie przy wsparciu innych rodziców z przyjętymi na siebie zadaniami.  Warto przytoczyć fakt,  że z opłat za ognisko muzyczne  uzyskano 3380 złotych plus 2000 złotych z ZCK, co dało w sumie 5380 złotych. W tym czasie wydano 9095 złotych z czego na zakup i utrzymanie instrumentów 4075 złotych i prawie tyle samo na organizację dwudniowej wycieczki  i organizację ogniska dla członków orkiestry, ponad tysiąc złotych to koszty dojazdów na występy i próby. Prawie 4 tysiące złotych kosztował bęben marszowy ufundowany przez Zarząd SPON "Bez barier" co też odbyło się przy wydatnej pomocy pani Anny Spieszny. W roku 2011 Strażacka Orkiestra Dęta koncertowała 20 krotnie, m.in.:  3 maja w Zakliczynie, 15 maja podczas wielkiego koncertu papieskiego w Wadowicach, w czerwcu podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr i w sierpniu podczas Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP, także podczas uroczystości w Jamnej w sierpniu, na Mogile w październiku, 11 listopada w Zakliczynie i 24 grudnia tradycyjne podczas „Pasterki” w Filipowicach.  Plany na rok 2012 są nie mniej ambitne i mimo skromnych środków przy pomysłowości i dużej determinacji pań ze Społecznej Rady Orkiestry możliwe do zrealizowania.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.