baner 5
 
b_250_100_16777215_00_images_stories_2010_news1_wejscie_orkiestry.jpgStrażacka Orkiestra Dęta "Filipowice" to wspólne przedsięwzięcie Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie  oraz Zarządu OSP w Filipowicach. Na RCTiDK spoczywa finansowanie działalności Orkiestry, a OSP wspiera jej działalność poprzez opiekę (Kierownik Orkiestry) oraz inne wsparcie, m.in.: umundurowanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania. Obecny skład Orkiestry to 38 wykonawców, w tym 22 to uczniowie ogniska muzycznego. Trzon Orkiestry stanowią mieszkańcy Filipowic - 20 osób, pozostali to przedstawiciele Gwoźdźca, Stróż, Rzepiennika Strzyżewskiego, Rudy Kameralnej i Zakliczyna. Zajęcia ogniska muzycznego odbywają się w Domu Strażaka w Filipowicach oraz w Szkole Podstawowej w Stróżach. Każdy uczeń praktykuje lekcje gry na instrumencie dwa razy w tygodniu po 30 minut. Jest to program edukacyjny wzorowany na programie Państwowej Szkoły Muzycznej.
 
b_250_100_16777215_00_images_stories_2010_news3_wrblowice_w_kaplicy.jpgRóżnica jest taka, że uczeń szkoły muzycznej ma dwie lekcje po 45 minut i dodatkową lekcję gry na fortepianie oraz 4 godziny zajęć teoretycznych w tygodniu. Tymczasem w naszym ognisku muzycznym oprócz podstawowego programu, uczniowie praktykują dodatkowy program przygotowujący ich do gry: na uroczystościach gminnych, strażackich, patriotycznych, pogrzebowych, mszy świętych, gry marszowej, estradowej, utworów konkursowych - czyli zakres programu realizowanego przez orkiestry zawodowe. Uczestnikami ogniska muzycznego są uczniowie klas od 3 do 5 szkoły podstawowej. Funkcję kapelmistrza SOD "Filipowice" oraz nauczyciela w ognisku muzycznym pełni Stanisław Zięba zatrudniony przez Dyrektora RCTiDK. Proszę Pana Dyrektora RCTiDK o przyjęcie dodatkowo instruktora ds. muzyki, by można było rozwijać prawidłowo edukację w ognisku muzycznym i podnosić poziom artystyczny orkiestry, ponieważ 30 - minutowe lekcje nie wystarczają na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu. Ognisko muzyczne cieszy się duża popularnością wśród dziewcząt. Najmłodszy uczeń - Waldemar Spieszny - ma 6 lat i uczy się grać na perkusji. Nauka na instrumentach dętych to nie to samo, co tańczyć, czy grać w piłkę - bo z tymi talentami ludzie się rodzą. Żeby grać na instrumencie dętym potrzeba minimum 3 do 4 lat solidnej nauki, ponadto tancerz bez zęba zatańczy, piłkarz też zagra - a trębacz nie. Obecnie próby Strażackiej Orkiestry Dętej odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 -tej. Od grudnia do końca marca próby odbywać się będą w Domu Strażaka w Stróżach, ponieważ ze względu na brak ogrzewania w Domu Strażaka w Filipowicach jest to w tym miejscu niemożliwe. Pilne potrzeby, to zakup profesjonalnych instrumentów dętych, ponieważ stan obecnie używanych instrumentów jest bardzo zły. Część instrumentów zakupionych ze środków straży i RCTiDK wymaga już kapitalnego remontu, stąd potrzeba wypożyczania instrumentów ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Do podstawowych potrzeb trzeba zaliczyć akcesoria: stroiki, oliwki, książeczki, ustniki, pulpity, ksero zapisów nutowych. Poziom Orkiestry zależy nie tylko od dyrygenta, ale od systematycznych ćwiczeń i przede wszystkim od profesjonalnego instrumentu, ważna też jest ogólna, dobra atmosfera. Mimo tych problemów, chcę na koniec napisać, że niejedna miejscowość i gmina zazdrości takiej Strażackiej Orkiestry Dętej, gdzie młodzież w takim wieku prezentuje i promuje Gminę Zakliczyn, dlatego chciałbym podziękować dyrektorowi RCTiDK mgr Kazimierzowi Dudzikowi, Zarządowi OSP Filipowice, Staroście Tarnowskiemu, Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi za to co dotychczas z nadzieją na pomoc w rozwiązaniu pilnych naszych potrzeb.  

Dyrygent Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice" Stanisław Zięba
 

Wykaz instrumentalistów Ogniska Muzycznego i Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice" - 2010/2011

Sekcja flet:
Joanna Malik, Amanda Spieszny, Aleksandra Mróz

Sekcja klarnet:
Kinga Zięba, Karolina Soska, Wiktoria Spieszny, Rafał Zielonka, Magdalena Matras, Bartłomiej

Łukasik

Sekcja saksofon alt:
Monika Malik, Monika Bieniek, Joanna Serafin, Magdalena Damian

Sekcja saksofon tenor:
Karolina Piechnik

Sekcja saxhorn tenor:
Maricn Martyka, Małgorzata Średniawa

Sekcja puzon:
Anna Zięba, Dominik Malik, Patryk Pałgan, Magdalena Kopeć

Sekcja trąbka:
Grzegorz Zięba, Radosław Lasota, Bartłomiej Lasota, Patryk Salamon, Joanna Bieniek, Jakub

Mędrek, Sebastian Panek, Klaudia Nieć, Maciej Spieszny, Klaudia Kuraś

Sekcja tuba:
Tomasz Wiśniowski, Andrzej Martyka, Wojciech Kopeć

Sekcja gitara basowa:
Jarosław Pyrek

Sekcja perkusja:
Łukasz Piechnik, Radosław Kołacz, Waldemar Spieszny.

Dyrygent: Stanisław Zięba    

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.