Logo 1
 

Czytaj więcej: Zakliczyńska Fabryka Pomysłów

Zgodnie z założonym harmonogramem, od grudnia 2008 roku Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie rozpoczęło realizację elementu programu ROSA „Zakliczyńska Fabryka Pomysłów”. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele nieformalnej grupy miłośników fotografii działającej przy Domu Kultury „Ratusz” oraz osoby skupione wokół SKTT PTTK „Compass” w Zakliczynie. Wśród omawianych propozycji znalazły się projekty zgłoszone przez koordynatora programu „Rosa”, dotyczące utworzenia Ratuszowego Radia Rynek, strony internetowej, która zamieszczać będzie informacje o charakterze społecznym, (informacje z dziedziny kultury, inicjatyw lokalnych, samorządowych, itp.) oraz zgłoszona przez uczestników spotkań propozycja utworzenia nieformalnego klubu zrzeszającego osoby zainteresowane turystyką i fotografowaniem. W lutym zrealizowano element pn. Ratuszowe Radio Rynek. Zakupiono urządzenia (tuby, mikrofon, wzmacniacz) i rozpoczęto emisję audycji – audycje nadawane są „na żywo”  w środy w godzinach od 8.00 do 12.00. Do 31 marca nadano 5 audycji – kolejne 5 wyemitowanych zostało w kwietniu. Każda audycja przygotowywana jest wg schematu, w którym zapisywane (i archiwizowane) są tytuły informacji nadawanych w audycjach. Materiały mogą być dostarczane są przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, osoby indywidualne. W marcu przystąpiono do prac związanych z uruchomieniem strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami wykupiono domenę internetową o adresie www.zakliczyninfo.pl, zaprojektowano strony i uruchomiono portal 27 marca 2009 roku. Zawartość portalu jest już w podstawowej wersji zapełniona. Administratorem strony jest Michał Papuga. Zespół redakcyjny tworzą ponadto Kazimierz Dudzik (teksty) i Stanisław Kusiak (fotografia). W przyszłości utworzony w ramach Zakliczyńskiej Fabryki Pomysłów – Zakliczyński Klub Fotograficzny – zamieszczać będzie tu swoje fotografie i fotoreportaże.  Trzeba wspomnieć też o projekcie Janusza Flakowicza, zakładającego zorganizowanie klubu zrzeszającego osoby zainteresowane turystyką  i fotografowaniem. Być może pomocnym w tym będzie program „Turystyka dla wszystkich”, który uzyskał dofinansowanie z VI edycji programu „Działaj lokalnie”. Mimo, że jako element programu ROSA, Zakliczyńska Fabryka Pomysłów została zrealizowana, to będziemy kontynuować filozofię tego pomysłu. Każda grupa nieformalna działająca na terenie Gminy Zakliczyn, jej lider lub zespól liderów, mogą zgłosić się do Zakliczyńskiego Centrum Kultury, aby uzyskać pomoc organizacyjną (miejsce spotkań, doradztwo w sprawach formalnych, źródeł i zasad pozyskiwania funduszy na działalność, itp.). O takich inicjatywach społecznych będziemy pisać pod zakładką „Zakliczyńska Fabryka Pomysłów” na stronie internetowej www.zakliczyninfo.pl

 

Koordynator programu ROSA – Kazimierz Dudzik

 

Na wystawy zapraszamy do ratusza. Zazwyczaj organizujemy je w Klubie Spytko. Każda wystawa poprzedzona jest wernisażem w którym staramy się, aby wziął udział autor prac lub właściciel wystawy. Wiemy, że wielu nawet jeśli by chciało, nie może wziąć udział w tych wydarzeniach artystycznych, stąd wersja wirtualna wystaw. W fotoreportażach znajdziecie relacje z istotnych, ważnych wydarzeń. W dziale fotografia prezentujemy dorobek fotograficzny poszczególnych, wybranych autorów fotografii. Prawdziwą perełką jest dział stare fotografie, który wzbogacany jest zdjęciami, które dostarczacie do ratusza i umożliwiacie ich skanowanie i wykorzystanie na naszej stronie. Dziękujemy i liczymy na więcej. To nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.
Oferta rozwijania zainteresowań i ciekawego spędzania wolnego czasu jest realizowana w Klubach działających przy wsparciu Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Pod naszą egidą działają trzy kluby zainteresowań i tzw. Zakliczyńska Fabryka Pomysłów, która powstała w ramach realizacji programu „ROSA” w ramach PPWOW PIS w Gminie Zakliczyn. Jeśli lubisz grę w szachy, szukaj kontaktu z Klubem Szachowym „Jordan”, twoje zainteresowania fotograficzne możesz realizować w Zakliczyńskim Klubie Fotograficznym. Jeśli jesteś seniorem, ciekawą ofertę zapewni ci Klub Seniora. Jeśli masz pomysł i grupę osób, która chce go zrealizować, przyjdź do Dyrektora RCTiDK i porozmawiaj o nim – to może się udać w ramach Zakliczyńskiej Fabryki Pomysłów.
Działa od czterech lat przy Domu Kultury „Ratusz” w Zakliczynie. Instruktorem jest fotografik – artysta Stanisław Kusiak. Koło zrzesza miłośników fotografii, poszukujących nowych wyzwań artystycznych. Zajęcia odbywają się w pracowni ratusza, a często w plenerze. Członkowie Klubu korzystają ze sprzętu własnego oraz sprzętu zakupionego przez RCTiDK w ramach zrealizowanego projektu grantowego z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.  Członkowie Klubu wpierali realizację projektów „Zakliczyn sprzed lat” i „album zakliczyński”, realizowanych przez RCTiDK w ramach programu „ROSA”

Ostatni rok był dla klubu najbardziej twórczy co zaowocowało wystawą w Zakliczynie oraz udziałem w Festiwalu Fotografii "Widzi się" w Starym Sączu.
Przed nami  kolejne wyzwanie, bo w listopadzie będziemy gośćmi starosądeckiej galerii "Pod Piątką", gdzie odbędzie się  nasz wieczór autorski.
Postanowiliśmy założyć więc własnego bloga, na którym będziemy na bieżąco informować o tym co robimy.
 
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny
Czytaj więcej: Zakliczyński Klub Fotograficzny   
 

 

 

Powstał w 2007 roku i inicjatywy Janiny Bolechały. W 2008 roku klub Realizował projekt „Wesoły autobus” w ramach projektu konkursowego „Działaj lokalnie”, dzięki czemu seniorzy zorganizowali wyjazdy pielgrzymkowe do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lichenia oraz Turystyczne do Zakopanego i w Góry Świętokrzyskie. Ponadto Klub Seniora  zorganizował stoisko podczas IX Święta Fasoli, imprezy; Andrzejkową i integracyjną. Spotkania Klubu odbywają się w każdą pierwszą środę w Sali im. S. Jordana. Liczba członków Klubu Seniora w Zakliczynie wzrosła na początku 2009 roku do 80 członków.

Czytaj więcej: Klub Seniora

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.