Brawo
 

ZSAG – informacje ogólne

altZakliczyńska Strefa Aktywności Gospodarczej (ZSAG) jest zlokalizowana w obrębie miasta Zakliczyn, na południowo – zachodnim krańcu miasta pomiędzy rozwidleniem ulic;  Grabina (droga gminna) i Ruchu Oporu (droga powiatowa).  Powierzchnia strefy wynosi 3, 29 ha. Na tym terenie Gmina do końca 2014 roku zakończy budowę  dróg wewnętrznych i parkingów oraz infrastruktury komunalnej, tzn. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej,  gazowej, energetycznej, telefonicznej, itp.   Na terenie Strefy planowane jest też utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. ZSAG jest przedsięwzięciem biznesowym i społecznym, budowana od podstaw na terenie do tej pory zupełnie nie wykorzystanym pod względem przemysłowym i usługowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie Strefy znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – jedna z najlepszych tego typu placówek oświatowych w regionie.  Jest to znakomita okazja do podjęcia rozmów o profilowym kształceniu odpowiadającym zapotrzebowaniu inwestora.

Dostępność komunikacyjna Strefy

altStrefa położona jest przy drodze powiatowej która na odcinku 1 km łączy się z drogą wojewódzką nr 975 Zakliczyn – Dąbrowa Tarnowska. Na odcinku tej drogi usytuowany jest zjazd z autostrady A-4 (Węzeł Wierzchosławice). Odległość Strefy od drogi krajowej nr 4 – 12 km (Wojnicz)

Odległość Strefy od linii kolejowej z bocznicą wynosi:
12 km – stacja Gromnik
15 km – stacja Bogumiłowice

Kto może inwestować w Strefie?

altInwestorom oferujemy trzy działki;

o powierzchni 0,99 ha,
o powierzchni 0,98 ha,
o powierzchni ok. 0,50 ha

Lokalizacja ZSAG powoduje, że istnieje możliwość pozyskania terenów o wielkości powodującej co najmniej podwojenie obszaru ZSAG. Zapraszamy każdy nowy podmiot gospodarczy do zainwestowania w budowę zakładu według własnego uznania pod warunkiem, że odbiorcy nie będą wytwarzać ścieków poubojowych, przetwórstwa rolnego i owocowo-warzywnego.  Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe wyrażone są we właściwych wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych zgodne z PN-ISO 9836:1977.

Podstawowe  warunki  konieczne do spełnienia w ZSAG

•    Inwestor daje gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego; nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe oraz podatki lokalne
•    Inwestor nie jest w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie jest zagrożony takimi procesami
•    Inwestor zapewni na terenie ZSAG utrzymanie do końca 2019 roku zatrudnienia minimum 15 pełnych etatów przypadających na pojedyncza firmę, a w całej Strefie minimum 45 stałych miejsc pracy
•     Działalność gospodarcza nie może być uciążliwa dla środowiska przyrodniczego i ludzi (zarówno pracowników jak i mieszkańców) – Strefa znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
•    Strefa nie jest przewidziana do inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej, handlowej i mieszkaniowej


Kiedy i do kogo można zgłaszać się w sprawie inwestycji w Strefie ?

altOferty w sprawie zamiaru inwestowania w ZSAG można zgłaszać w każdej chwili.  Kompetentnymi osobami do zaprezentowania oferty inwestycyjnej oraz przeprowadzenia rozmów rozpoczynających proces inwestycyjny są:

mgr Jerzy Soska – burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
tel. 14 632 64 50 (sekretariat), faks: 14 632 64 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Stanisław Żabiński – zastępca burmistrza Miasta I Gminy Zakliczyn tel. 14 632 64 80,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o Zakliczyńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej należy szukać na  stronach internetowych:

www.zakliczyninfo.pl
www.zakliczyn.pl

Zainteresowani dodatkowymi informacjami o ZSAG mogą kontaktować się z mgr Kazimierzem Dudzikiem – pełnomocnikiem Burmistrza ds. promocji ZSAG, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.