Baner 4
 

Rok 2013

b_250_100_16777215_00_images_2014_system_gosp_odpadami_218.jpgOd lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Zakliczyn. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to lokalny samorząd jest odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

W 2013 roku Urząd Miejski w Zakliczynie zebrał 2718 deklaracji na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie. Mieszkańcy wpłacili do kasy gminy kwotę 402.302 zł, co stanowi 97,5% zaplanowanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami, a wynikających ze złożonych przez mieszkańców deklaracji. Kwota ta nie pokryła jednak w całości wszystkich kosztów związanych z obsługą systemu w naszej gminie, które w 2013 roku wyniosły 461.340 zł, w tym:

·         416.769 zł to koszt umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowie (za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

·         12.915 zł to koszt umowy ze Spółdzielnią ZAK-POL w Zakliczynie (za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

·         31.656 zł to koszt obsługi administracyjnej (m.in. koszty osobowe pracownika, zakup programu komputerowego, wydruk ulotek informacyjnych).

Cieszy fakt, że w ubiegłym  roku w gminie Zakliczyn zebrano ponad 1568 ton odpadów komunalnych różnych frakcji, w tym:

 

·         1366,5 ton odpadów zmieszanych

·         37 ton odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

·         18 ton tworzyw sztucznych

·         24,5 ton szkła

·         2,3 ton metali

·         58,6 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych

·         61,4 ton papieru i innych odpadów wielomateriałowych

Rok 2014

W 2014 roku do gminnego systemu zostały włączone dodatkowo nieruchomości niezamieszkałe (m.in. zakłady przemysłowe, sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne, instytucje publiczne, świetlice wiejskie, cmentarze), w związku z czym zarówno dochody, jaki i koszty obsługi systemu wzrosły.

Od nieruchomości niezamieszkałych zebrano do końca stycznia br. 149 deklaracji na odbiór odpadów. Planowane w bieżącym roku dochody gminy Zakliczyn z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą łącznie 987.516 zł, w tym 827.689 zł od nieruchomości zamieszkałych oraz 159.827 zł od nieruchomości niezamieszkałych. Wśród nieruchomości niezamieszkałych mieszczą się także cmentarze – według deklaracji złożonych przez księży proboszczów roczne koszty odbioru odpadów wyniosą: w Gwoźdźcu – 2340 zł, w Filipowicach – 720 zł, a w Dzierżaninach (360 zł). Do końca stycznia br. nie wpłynęły deklaracje na odbiór odpadów z cmentarzy w Zakliczynie i Paleśnicy, ale szacujemy, że roczne koszty dotyczące tych dwóch nekropolii wyniosą 6240 zł w przypadku Zakliczyna i 3120 zł w przypadku Paleśnicy.

Natomiast całkowity planowany koszt obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie w 2014 roku wyniesie około 1.100.000 zł, w tym:

·         1.018.000 zł to koszt umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowie (za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

·         29.520 zł to koszt umowy ze Spółdzielnią ZAKPOL w Zakliczynie (za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

·         52.480 zł to koszt obsługi administracyjnej (m.in. koszty osobowe pracownika, druku i rozesłania materiałów, inne koszty administracyjne).

Jak zatem widać dla zbilansowania systemu gmina Zakliczyn musi dopłacić w 2014 roku kwotę ponad 112.000 zł. Zakładamy, że planowane dochody ulegną zwiększeniu, bowiem nie wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych – pomimo monitów ze strony Urzędu Miejskiego – złożyli do końca stycznia br. stosowne deklaracje. Cześć deklaracji od nieruchomości zamieszkałych została wypełniona błędnie, co spowodowało zaniżenie wpływów. Dodatkowych dochodów będziemy poszukiwać poprzez weryfikację złożonych deklaracji oraz objęcie opłatami właścicieli domów letniskowych i nieruchomości niezamieszkałych, którzy do końca stycznia br. nie złożyli w urzędzie deklaracji na odbiór odpadów.

Powyższe kwoty są realnymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego ustawowy obowiązek został przypisany samorządowi gminnemu w lipcu 2013 roku. Zachęcamy mieszkańców do segregacji odpadów (system trzech kolorowych worków), do oddawania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie okresowych akcji gminnych, a także do korzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZAK-POL-u w Zakliczynie (czynnego w każdy poniedziałek w godz. 7-15).

 

Urząd Miejski w Zakliczynie

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.