Logo 1
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_9_dr_Anna_Wilkoska.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_9_uczestnicy_seminarium.JPGZ inicjatywy wicestarosty tarnowskiego Mirosława Banacha 11 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie  odbyły się warsztaty poświęcone rozwojowi turystyki w subregionie tarnowskim.  Warsztaty poprowadziła dr Anna Wilkońska – wykładowca AWF w Krakowie, ekspert ds. strategii rozwoju turystyki w Małopolsce (współpracuje m.in. z Prezydentem Krakowa, Wojewodą Małopolskim oraz samorządem Województwa Małopolskiego). Dr Anna Wilkońska była członkinią zespołu oceniającego wnioski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) w Województwie Małopolskim w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Na początku Anna Wilkońska poinformowała zebranych o najczęstszych błędach merytorycznych, jakie można było zauważyć w składanych przez samorządy do MRPO wnioskach.  „Do kosza” były, i zapewne będą wrzucane wnioski na budowę odcinka ścieżki rowerowej o długości np. 2,5 km nie mającej powiązania z istniejącymi szlakami i nie obudowanej przez infrastrukturę towarzyszącą, np. wypożyczalnię rowerów.

b_250_100_16777215_00_images_2014_9_mapa_centrw_turystycznych.JPGEkspert zwróciła uwagę na definicję regionu; region to nie część województwa, lecz całe województwo – Małopolska. Sporo miejsca dr Anna Wilkońska poświęciła definicji produktu turystycznego , a w kontekście wniosków zwróciła uwagę na to, że dodatkowe punkty przy ocenie wniosków przyznawane będą za rozwiązania ponadstandardowe, unikalne w budowaniu produktu turystycznego.  Ważne jest też to, czy twórca produktu turystycznego ma dobre rozeznanie na rynku, czy wie do kogo adresuje ofertę, czy z produktem przebija się na rynek, czy oferuje produkt markowy.  Spotkanie zgromadziło wójtów, burmistrzów, starostów oraz osoby odpowiedzialne za promocję turystyczną w samorządach powiatów; tarnowskiego, miasta Tarnowa, brzeskiego i dąbrowskiego tworzącego Subregion Tarnowski (ja miałem przyjemność w imieniu burmistrza Soski reprezentować Gminę Zakliczyn – p. K.D), a podstawowym celem warsztatów było rozpoczęcie prac mających na celu „zsieciowanie” (powiązanie, połączenie) elementów produktu turystycznego Subregionu Tarnowskiego.  Pierwsze tego typu warsztaty na poziomie subregionalnym (będą kolejne spotkania) miało za zadanie określić rodzaje i centra produktu turystycznego w Subregione Tarnowskim, a także wskazać te rodzaje turystyki, które są tutaj wiodące.  W części warsztatowej określiliśmy centra segmentowych rodzajów produktu turystycznego i trzeba z dumą napisać, że Gmina Zakliczyn jako jedyna w Subregionie w turystyce kulturowej ma aż trzy takie centra: Zakliczyn, Lusławice i Jamna. Mało tego! Małopolska strategia rozwoju turystyki zakłada, że w najbliższych latach wiodącym segmentem w Małopolsce i w samym Krakowie stanie się turystyka kulinarna. Podczas warsztatów wielokrotnie dr Anna Wilkońska przywoływała w tym kontekście słynne  zakliczyńskie Święto Fasoli.  Drugim segmentem z przyszłością w Małopolsce jest turystyka religijna a trzecim kulturowa. Uczestnicy warsztatów odpowiedzieli w ankiecie na trzy pytania dotyczące turystyki w Subregionie Tarnowskim; co przyciąga do nas turystę, co Subregion oferuje turyście i jak jest postrzegany. Ten materiał uzupełniony zostanie wynikami ankiety, która trafi do wszystkich samorządów Subregionu Tarnowskiego.  W czasie warsztatów zebrał się Zarząd Województwa Małopolskiego, który radził także na temat rozwoju turystyki w Małopolsce. Z Krakowa doszły nas wieści o tym, że przez Zakliczyn  przebiegać będzie szlak EuroVelo.  EuroVelo  jest  projektem Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tysięcy km. Szlaki te mają sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie; budowane są w oparciu o już istniejącą sieć lokalnych, regionalnych oraz krajowych ścieżek i tras rowerowych, łącząc je w jeden system. EuroVelo jest współfinansowane przez Unię Europejską, a  „nasza nitka EuroVelo” pobiegnie w osi „południe – północ” wzdłuż brzegów Dunajca z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych i będzie realizowana przez samorząd Województwa Małopolskiego. Moim zdaniem to rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy Zakliczyn i zdecydowanie powiększa możliwości samorządu sięgnięcia po środki unijne na budowę np. kładki rowerowo – pieszej Melsztyn – Wesołów (w miejscu nieistniejącego starego mostu).

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.