Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_34_1_fin.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_34_2_fin.JPGNieubłaganie dobiega końca obecna kadencja samorządu i widać to po pracy organów samorządowych Gminy Zakliczyn. Kończy się właśnie seria zebrań wiejskich podczas których przyjmowany jest harmonogram prac w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015, a przy okazji zebrania są wstępem do podsumowania mijających czterech lat. Co prawda przewidziana jest kolejna seria zebrań wiejskich w październiku, która będzie miała już charakter czysto wyborczy, ale i teraz pojawiają się już akcenty wyborcze, ot, choćby dotyczące zmian w sposobie wybierania sołtysów. Podczas zebrań opiniowane są Statuty Sołectw w wersji z założeniem, że sołtysów wybierać będziemy w drodze powszechnego głosowania (tak jak radnych i burmistrza) z tym, że wybory sołeckie we wszystkich miejscowościach odbędą się jednego dnia, najpóźniej w marcu 2015 roku. Kandydaci na sołtysów będą zobowiązani do zebrania poparcia co najmniej 20 mieszkańców sołectwa (aspirującym do miana członków Rady Sołeckiej wystarczy poparcie 5 osób – p. K. D), czas na kampanie sołecką określony został na 2 tygodnie.

b_250_100_16777215_00_images_2014_34_fin4.JPG Jak informuje burmistrz Jerzy Soska, opinie mieszkańców na temat nowej formuły wyborów sołeckich są pozytywne, tylko 2 osoby na 20 zebrań było innego zdania. 26 września odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie, która zdominowana była kwestiami ekonomicznymi; zmianami w budżecie Gminy nas rok 2014, przystąpieniem Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do SEE Krakowski Park Technologiczny, informacją na temat wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Spośród innych tematów warto wymienić: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, informację z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zakliczyn a także informację, opinie i uchwały w sprawie ogólnie rzecz nazywając – gospodarowania mieniem komunalnym. Po otwarciu sesji burmistrz Jerzy Soska zaprosił radnych oraz sołtysów do rekonesansu inwestycyjnego na terenie b_250_100_16777215_00_images_2014_34_3_fin.JPGZakliczyna podczas którego uczestnicy zapoznali się z inwestycjami poczynionymi na terenie LKS „Dunajec” Zakliczyn (odnowiona ściana hali sportowej), pogotowie ratunkowe na ul. Szkolnej (prace nie tylko przy obiekcie przyszłego pogotowia, ale też uporządkowywanie terenu koło ośrodka zdrowia), wykonane inwestycje w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie (zarówno w obiekcie głównym na ul. Malczewskiego, jak i w filii przy Rynku). To właśnie przy szkole na rogu Rynku i ul. Różanej powstał parking, który na co dzień służy rodzicom oraz personelowi szkolnemu, a w dniach wolnych, np. w sobotę będzie udostępniany dla ogółu zmotoryzowanych osób przyjeżdżających do Zakliczyna. Ten przyszkolny parking pomieści ok. 12 do 15 samochodów, więc jeśli ktoś szuka miejsca dla swoich czterech kółek, np. w sobotę, to należy uwzględnić to miejsce. Burmistrz Soska zapoznał radnych z obszernymi fragmentami materiału (będzie na stronie www.zakliczyn.pl oraz wyjdzie w druku – p. K.D.), który jest podsumowaniem osiągnięć samorządu Gminy Zakliczyn w kadencji 2011-14. Rzeczy jeszcze bardzo miłe na finał: obecny na sesji RM sołtys Eugeniusz Stępek – najlepszy sołtys Powiatu Tarnowskiego otrzymał owację na stojąco, gdy szef zakliczyńskich sołtysów Józef Franczyk informował zebranych o sukcesie sołtysa Wróblowic, a na zakończenie obrad Rady Burmistrz w asyście pracowników Urzędu Miejskiego wręczył radnym i sołtysom album "Zakliczyn. Piękno światłem malowane" z okazjonalną dedykacją .

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.