Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_stories_2013_herb_miasta_i_gminy_zakliczyn.jpgOstatnia sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie kończącej się kadencji 2011 – 14 odbędzie się w Sali im. S. Jordana 13 listopada – początek obrad zaplanowano w samo południe. To będzie 45 plenarne posiedzenie „gminnego parlamentu” w skład którego od 2002 roku wchodzi 15 radnych.  Wbrew oczekiwaniom nie będzie to li tylko kurtuazyjne spotkanie, wszak oprócz kampanii wyborczej, trwają prace nad Budżetem Gminy na rok 2015.  Choć wydaje się, że porządek obrad liczy tylko 10 punktów, to można oczekiwać, że niektóre z tych punktów będą mieć szczególny wydźwięk, mam tu na myśli pkt. 4, czyli  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza, które raczej będzie mieć wymiar podsumowania kadencji. W kolejnym punkcie są interpelacje i wnioski radnych, z których realizacją zapozna się już nowy skład Rady podobnie jak z wolnymi wnioskami (pkt. 6). W punkcie 7 mamy zestaw uchwał rozpoczynający się od zmian w aktualnie obowiązującym budżecie 2014. Kolejna uchwała dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych gminnych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania owych dotacji.

Kolejne projekty uchwał przedkładanie radnym do uchwalenia dotyczą spraw związanych z przyszłorocznym budżetem po stronie dochodów własnych Gminy, a mianowicie ustalenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości a także wysokości opłaty za zrzut ścieków do kanalizacji. Dwie ostatnie uchwały dotyczyć będą przyjęcia statutu sołectw i statutu miasta Zakliczyn – rzecz nowa i istotna, bo dotyczy nowej formy wyboru sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta w formie wyborów poprzez głosowanie powszechne w sołectwach i mieście, a nie jak do tej pory było, czyli wybory na zebraniach mieszkańców. Ostatnie punktu to informacja z realizacji uchwał i wniosków z poprzednich sesji Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski wniesione na bieżącej sesji Rady. Po tym punkcie zapewne radni i burmistrz będą sobie życzyć pomyślnych wyników wyborów a Przewodniczący ogłosi zakończenie ostatnich obrad Rady Miejskiej w dobiegającej finału kadencji samorządu.       

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.