Baner 4
 

b_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain2.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain1.JPG1 grudnia 2014 roku w Sali im. Spytka Wawrzyńca Jordana (założyciela miasta Zakliczyn) odbyła się inauguracja nowej kadencji samorządowej. Inaugurację poprzedziła msza święta z prośbą o Boże błogosławieństwo dla samorządu Gminy oraz Radnych Rady Miejskiej w kościele p.w. św. Idziego opata, podczas której homilię wygłosił ks. proboszcz Paweł Mikulski, który mówiąc o podstawowych wartościach, którymi powinni kierować się władze samorządowe: Bóg, Honor, Ojczyzna – dodał jeszcze jedną wartość: rodzina. Na inauguracyjnej sesji sala S. Jordana wypełniła się gośćmi wśród których byli m.in.: poseł na Sejm RP dr Michał Wojtkiewicz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch,  Proboszczowie obu zakliczyńskich parafii oraz Proboszczowie parafii Dzierżaniny i Paleśnica,  przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń oraz radni powiatowi; Irena Kusion, Adam Czaplak i Kazimierz Korman, ustępujący burmistrz Jerzy Soska, burmistrz – elekt Dawid Chrobak z żoną Moniką i mamą Małgorzatą (na co dzień dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stróżach – p. K.D.), komendant Komisariatu Policji w Wojniczu Marek Brożek, reprezentantka Urzędu Gminy Biskupice (tam burmistrz Chrobak pracował jako radca prawny – p. K.D.), komplet nowo wybranych radnych Rady Miejskiej a także kilku radnych minionej kadencji, kierownictwo Urzędu Miejskiego i pracownicy UM, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kandydaci w minionych wyborach i reprezentacja społeczności gminnej.

 b_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain3.JPGZgodnie z reguła prawną sesję inauguracyjną otworzył radny – senior Henryk Lasota, który prowadził obrady aż do wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej. W tym czasie z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Marii Dudek zaświadczenia o wyborze odebrali radni Rady Miejskiej, którzy następnie złożyli ślubowanie w przypadku 14 radnych zakończone zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”. Po ślubowaniu radnych sprawozdanie o stanie Gminy Zakliczyn na koniec kadencji złożył ustępujący burmistrz Jerzy Soska. Tematem przewodnim sprawozdania było zdanie „Gminy Zakliczyn drogi do sukcesu”, a podczas wystąpienia Jerzy Soska podkreślał że Jego wraz z Radą Miejską działania od początku nakierowane były na osiągnięcie sukcesu, który stał się faktem dzięki podejmowaniu niepopularnych, ale koniecznych decyzji („warto było iść pod prąd – nic bym nie zmienił, nawet gdyby cofnąć czas"). Sprawozdanie burmistrza Jerzego Soski w formie prezentacji dostępne w całości jest tutaj: http://www.zakliczyn.pl/images/materialy/Sprawozdanie_Sesja_2014_12_01.pdf Na zakończenie Jerzy Soska wręczył burmistrzowi – elektowi zabawkę „pociąg Pendolino” nawiązując w ten sposób do dwóch aspektów; swojego odejścia 4 lata temu z dyrektorowania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych, gdy przekazał Szkole „samolot” symbolizujący Szkołę Wysokich Lotów. „Pendolino” zaś ma symbolizować świetny stan Gminy Zakliczyn, ustawionej na dobrych torach i mającej paliwo do tego, aby niczym „Pendolino” pędzić do przodu. To było ostatnie wystąpienie burmistrza Jerzego Soski, choć można było odnieść wrażenie, że Jerzy Soska tylko na „chwilę” opuszcza Urząd Burmistrza by niebawem powrócić co może sugerować kilka razy powtarzane zdanie: „tylko chwilowo stałem się mniej popularny”. Abstrahując od ideologicznej linii wystąpienia, trzeba obiektywnie ocenić, że było to, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych wystąpień Jerzego Soski w ciągu pełnionej przez niego funkcji burmistrza. Po wystąpieniu, radny – senior Henryk Lasota w imieniu swoim i ustępującej Rady Miejskiej podziękował Jerzemu Sosce za współpracę w zakończonej kadencji samorządu.

b_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain7.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain5.JPGNadszedł czas burmistrza Dawida Chrobaka. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze oraz złożeniu przysięgi przestał być elektem, a formalnie zaczął pełnić funkcję Burmistrza. Na Zakliczyninfo zaprezentowałem wcześniej wystąpienie programowe (expose) burmistrza Dawida Chrobaka, więc mogli się Państwo z treścią tego expose zapoznać. To krótkie i rzeczowe wystąpienie ( z wątkiem osobistym i emocjonalnym w którym odwołuje się do rodziny i pamięci o Ojcu, śp. Stanisławie Chrobaku – p. K.D.) niesie istotne wskazówki z których można wiele wywnioskować o czekających samorząd Miasta i Gminy Zakliczyn przewartościowaniach. Potwierdzeniem zmiany „kursu władzy samorządowej” jest zdanie: Gmina to nie ja – Gmina to My , a więc podstawowym i pierwszym zadaniem burmistrza jest słuchać i służyć. Pewnie już niebawem dowiemy się jak to swoiste motto programu nowego Burmistrza będzie realizowane w praktyce. Nie ma co ukrywać, że zapowiedzi zawarte w przemówieniu programowym burmistrza Dawida Chrobaka zwiastują zmianę. Życzenia realizacji zamierzeń i gratulacje związane z objęciem funkcji burmistrza składali Dawidowi Chrobakowi kolejno: poseł Michał Wojtkiewicz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, radny Rady Powiatu Tarnowskiego Adam Czaplak, Jacek Ściborowicz oraz Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn Marek Gołąb i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paleśnicy Sylwester Gostek. Wystąpienia przeplatane były wyborami prezydium Rady Miejskiej w Zakliczynie b_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain8.JPGb_250_100_16777215_00_images_2014_41_ain4.JPGoraz komisji Rady. Zgodnie z moimi wcześniejszymi prognozami publikowanymi na portalu Zakliczyninfo, przewodniczącą Rady Miejskiej została Anna Moj z Paleśnicy która uzyskała 12 głosów i tym samym wygrała wybory z dotychczasowym przewodniczącym Józefem Wojtasem przy którego nazwisku Komisja Skrutacyjna odnalazła 3 wskazania. Po ogłoszeniu wyników wyborów prowadzenie sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej przejęła od Henryka Lasoty nowo wybrana Przewodnicząca. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani: Ryszard Okoński i Henryk Lasota, którym też powierzono następnie kierowanie Komisjami Rady odpowiednio; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Szefem Komisji Rewizyjnej został Jerzy Łopatka, a Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych najmłodszy radny Maciej Krakowski ze Stróż. Po ukonstytuowaniu się Komisji przewodnicząca Anna Moj zakończyła obrady, a burmistrz Dawid Chrobak zaprosił uczestników sesji inauguracyjnej na obiad, który wydał w Zajeździe „Ania”. Na obiedzie pojawiła się większość gości. Nie pojawił się były burmistrz Jerzy Soska, który opuścił salę w ratuszu jeszcze podczas końcowych obrad Rady Miejskiej w Zakliczynie.

   

 

 

Wynajme
Gospodarstwo

 
© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl.
Design by :.